Boligselgerforsikring

Notar tilbyr boligselgerforsikring gjennom Söderberg & Partners.

Boligselgerforsikring er mot betaling, å overlate ansvaret for eventuelle skjulte feil og mangler på boligen du selger til et forsikringsselskap.

Hvorfor kjøpe boligselgerforsikring?

Som boligselger er du i følge Avhendingsloven ansvarlig for vesentlige skjulte feil og mangler i 5 år etter at du har solgt. Boligselgerforsikring gir deg økonomisk dekning for dette ansvaret. Viser det seg at kjøperen har krav på erstatning, betaler Söderberg & Partners denne. Det er ofte snakk om store beløp, gjerne flere hundre tusen kroner. Penger som du selv må betale hvis du ikke har boligselgerforsikring Husk: Selv om du har bodd i boligen i mange år kan det være feil du ikke er kjent med.

Med boligselgerforsikring slipper du også å forholde deg til kjøper. Söderberg & Partners håndterer hele prosessen. Vær klar over at så  mange som 1 av 5 kjøpere fremsetter en klag etter kjøp av bolig.

Hvordan kjøpe boligselgerforsikring?

Boligselgerforsikring kan tegnes hos Notar. Forsikringen betales i forbindelse med oppgjøret. Du fyller ut et egenerklæringsskjema knyttet til boligen. Som selger har du opplysningsplikt i følge avhendingsloven.

Vil du lese mer om boligselgerforsikring fra Söderberg & Partners besøk soderbergpartners.no

Få et uforpliktende tilbud

Gruppe