HJØRUNGAVÅG - Romslig, pen og godt vedlikehold enebolig med garasje, stor tomt, fin utsikt og gode solforhold

Romslig, frittliggende enebolig med garasje, fint beliggende på stor tomt på Hjørungavåg. Boligen går over 3 etasjer og inneholder stue, peisstue, kjøkken, bad, wc, 2 soverom, vaskerom, entré og gang med trapp i hovedetasjen, loftstue, bad/wc, 2 soverom og 2 raftekott i loftsetasjen og kjellerstue, kjøkkensoverom, bad/wc, vindfang og hall med trapp i underetasjen. I tillegg har boligen stor, delvis overbygget terrasse på hele 48 m² på sydvestsiden av boligen.

Boligen har byggeår 1968, ble tilbygd og ombygd i 1990 og har nå et samlet BRA på 244 m². Garasjen har byggeår 1968 med et BRA på 23 m². Av oppgraderinger ved boligen kan nevnes bl.a. at kjøkken ble renovert i 2011 med ny kjøkkeninnredning, ny varmtvannsbereder ble montert i 2000, bad i underetasjen ble oppgradert med nytt wc og baderomsinnredning, oppgradert wc i hovedetasjen, samt ny skyvedørsgarderobe på soverom i 2014.

Stor, sydøstvendt tomt bestående av 3 bruksnummer har et samlet areal på 1 738,6 m² og er fint opparbeidet med plen, bed og beplantning, og forstøtningsmurer av naturstein. Tomten har fin utsikt og gode solforhold.

Fra boligen er det kort vei til barneskole, og ca. 4,5 km til Hareid sentrum med barnehager, ungdomsskole, butikker og øvrige sentrumsfasiliteter. Fra Hareid er det ellers hurtigbåtforbindelse til Ålesund med videre busskorrespondanse til Vigra flyplass.

Adresse

Bautevegen 2
HJØRUNGAVÅG 6063

BRA

244 m²

P-ROM

227 m²

Innhold

Underetasje: Stue, kjøkken, gang, bad, vindfang, vaskerom, soverom og bod.
Hovedetasje: Kjøkken, stue, gang, vindfang, vaskerom, 2 soverom, dusjrom og wc.
Loft: Loftstue m/trapp, 2 soverom og bad.

Parkering

Parkering i garasje og på asfaltert innkjørsel.

Oppvarming

Underetasje: Vedovn på kjellerstue. Varmekabler på bad/wc, hall m/trapp og kjellerstue.
Hovedetasje: Peisovn på stue. Varmepumpe (luft til luft) på stue. Åpen peis på peisestue. Varmekabler på bad,vaskerom.
Loftsetasje: Varmekabler på bad/wc.
Ellers elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Hjørungavåg i Hareid kommune. Fra eiendommen er det kort avstand til barneskole og idrettsanlegg. Til Hareid sentrum er det ca. 4,3 km med barnehage, ungdomsskole, butikker og øvrige sentrumsfasiliteter. Fra Hareid er det ellers hurtigbåtkorrespondanse til Ålesund med videre busskorrespondanse til Vigra flyplass.

Adkomst

Fra rundkjøringen i Hareid sentrum følger du Strandgata retning Hjørungavåg ca. 4,3 km. Ta til høyre i krysset du kommer til her, inn Bautevegen, og deretter til venstre i første krysset her. Du vil da få boligen som bolig nummer en på din venstre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 2 700 000,-

Kommunale avgifter

kr 5 265,-

Adresse

Bautevegen 2
HJØRUNGAVÅG 6063

Kommunale avgifter

kr 5 265,-

Beskrivelse

Romslig, frittliggende enebolig med garasje, fint beliggende på stor tomt på Hjørungavåg. Boligen går over 3 etasjer og inneholder stue, peisstue, kjøkken, bad, wc, 2 soverom, vaskerom, entré og gang med trapp i hovedetasjen, loftstue, bad/wc, 2 soverom og 2 raftekott i loftsetasjen og kjellerstue, kjøkkensoverom, bad/wc, vindfang og hall med trapp i underetasjen. I tillegg har boligen stor, delvis overbygget terrasse på hele 48 m² på sydvestsiden av boligen.

Boligen har byggeår 1968, ble tilbygd og ombygd i 1990 og har nå et samlet BRA på 244 m². Garasjen har byggeår 1968 med et BRA på 23 m². Av oppgraderinger ved boligen kan nevnes bl.a. at kjøkken ble renovert i 2011 med ny kjøkkeninnredning, ny varmtvannsbereder ble montert i 2000, bad i underetasjen ble oppgradert med nytt wc og baderomsinnredning, oppgradert wc i hovedetasjen, samt ny skyvedørsgarderobe på soverom i 2014.

Stor, sydøstvendt tomt bestående av 3 bruksnummer har et samlet areal på 1 738,6 m² og er fint opparbeidet med plen, bed og beplantning, og forstøtningsmurer av naturstein. Tomten har fin utsikt og gode solforhold.

Fra boligen er det kort vei til barneskole, og ca. 4,5 km til Hareid sentrum med barnehager, ungdomsskole, butikker og øvrige sentrumsfasiliteter. Fra Hareid er det ellers hurtigbåtforbindelse til Ålesund med videre busskorrespondanse til Vigra flyplass.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 2 700 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 782 652,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon


Bolig:
Eneboligen har fundamenter av betong på antatt faste drenerende masser. Grunnmur av murstein med utvendig murpuss og maling. Tilbygget stue og kjøkken har ringmur av betong med krypkjeller. Drenering fra byggeår av rør og drenerende masser, fuktsikring med asfaltmaling. Fornyet drenering av plastrør og drenerende masser, fuktsikring av grunnmur med knotteplast. Vinduer fra det enkelte byggeår av tre i lakka, beisa og malt utførelse med dobble og koblaglass. Takkonstruksjon av sperre med undertak av trefiberplater. Yttertaket er tekket med glassert tegl takstein, takrenner og taknedløp av aluminium.

Garasje:
Ringmur og gulv av betong. Drenerende masser, fuktsikring er ikke montert. Yttervegger av bindingsverk konstruksjon med liggende og stående bordkledning i malt utførelse. Takkonstruksjon av plassbygde takstoler med undertak av papp. Vindskier og loddbord av rettkantbord, kassekledning av panel i malt utførelse på deler av takutstikk. Taket er tekket med betongstein. Takrenner og taknedløp av plast.

Tomten

Stor, fin tomt som er opparbeidet med forstøtningsmurer av naturstein, betongkanter, singel, betongheller, plenarealer og beplantning. Flott utsikt og normalt gode solforhold.

Regulering

Området er regulert til boligformål. Ligger under reguleringsplan for Liavågen.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Hareid kommune.

Komm. tilknytning

Adkomstvei: Offentlig adkomstvei, tomtens innkjørsel og parkeringsarealer har toppdekke av asfalt.
Tilknytning vann: Eiendommen er tilknyttet Hjørungavåg vassverk som er et privat vannverk.
Tilknytning avløp: Offentlig tilknyttet via privat stikkledning.

Servitutter


Gnr. 70 bnr. 58

SERVITUTTER
Heftelser i eiendomsrett:
1968/101565-1/58 25.04.1968 BESTEMMELSE OM VEG
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.
GRUNNDATA
1957/402239-1/58 18.09.1957 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1517 GNR: 70 BNR: 23
1986/103859-1/58 15.05.1986 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1517 GNR: 70 BNR: 147
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN

Gnr. 70 bnr. 128

SERVITUTTER
Heftelser i eiendomsrett:
1982/107721-2/58 01.11.1982 FORKJØPSRETT
FORKJØPSRETT VED SALG AV UBEBYGGET TOMT
RETTIGHETSHAVER: HAREID KOMMUNE
BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
1982/107721-6/58 01.11.1982 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledningerm.m.
EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.
GRUNNDATA
1981/103065-1/58 28.04.1981 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1517 GNR: 70 BNR: 124

Gnr. 77, bnr. 102

SERVITUTTER
Heftelser i eiendomsrett:
1982/107721-4/58 01.11.1982 FORKJØPSRETT
RETTIGHETSHAVER: HAREID KOMMUNE
1982/107721-5/58 01.11.1982 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.
GRUNNDATA
1981/103066-1/58 28.04.1981 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1517 GNR: 77 BNR: 86

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Etter det Hareid kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1968.

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

244 m²

P-ROM

227 m²

Innhold

Underetasje: Stue, kjøkken, gang, bad, vindfang, vaskerom, soverom og bod.
Hovedetasje: Kjøkken, stue, gang, vindfang, vaskerom, 2 soverom, dusjrom og wc.
Loft: Loftstue m/trapp, 2 soverom og bad.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Hjørungavåg i Hareid kommune. Fra eiendommen er det kort avstand til barneskole og idrettsanlegg. Til Hareid sentrum er det ca. 4,3 km med barnehage, ungdomsskole, butikker og øvrige sentrumsfasiliteter. Fra Hareid er det ellers hurtigbåtkorrespondanse til Ålesund med videre busskorrespondanse til Vigra flyplass.

Adkomst

Fra rundkjøringen i Hareid sentrum følger du Strandgata retning Hjørungavåg ca. 4,3 km. Ta til høyre i krysset du kommer til her, inn Bautevegen, og deretter til venstre i første krysset her. Du vil da få boligen som bolig nummer en på din venstre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering i garasje og på asfaltert innkjørsel.

Oppvarming

Underetasje: Vedovn på kjellerstue. Varmekabler på bad/wc, hall m/trapp og kjellerstue.
Hovedetasje: Peisovn på stue. Varmepumpe (luft til luft) på stue. Åpen peis på peisestue. Varmekabler på bad,vaskerom.
Loftsetasje: Varmekabler på bad/wc.
Ellers elektrisk oppvarming.

Prisantydning

kr 2 700 000,-
Megler

Martin Haddal

Avd. leder / Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 971 14 280

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3 A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 30 55 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886205

no image

Enebolig f...
kr 1 890 000,00
Primærrom: 182 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 83886205

no image

HJØRUNGAVÅ...
kr 1 890 000,00
Primærrom: 196 m²
Antall soverom: 5

Selveier, 83886205

no image

HJØRUNGAVÅ...
kr 1 850 000,00
Primærrom: 116 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Bautevegen 2
HJØRUNGAVÅG 6063


Pris

Prisantydning:

kr 2 700 000,00

Verditakst: kr 2 880 000,00

KommunaleAvgifter: kr 5 265,00


Finansiering

Lånekalkulator
FinansieringVisning

24.10.2018 18:00-19:00
Ved: Martin Haddal
Visning


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1968
Bruksareal: 244 m²
Primærrom: 227 m²
Antall soverom : 5
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1739 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1517
Gårdsnr: 70
Bruksnr: 58
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 4 - 03004394 Publisert: 10.10.2018 TilDato: 23.02.2019
Megler

Martin Haddal Navn :
971 14 280 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler