HASUND - Velholdt enebolig med garasje, gode solforhold og fantastisk utsikt over fjorden. Skjermet og fin beliggenhet

Velkommen til Sundgotvegen 53!

En velholdt enebolig over to plan med tilhørende garasje beliggende på en flott og skjermet tomt på Hasund i Ulstein kommune. Området er betående av spredt boligbebyggelse av eneboliger. Herifra er det kort vei til butikk, skole, barnehage, idrettsanlegg og flott turområder. Boligen er vestvendt med gode solforholdt og flott utsikt over fjorden.

Eneboligen oppført i 1983 og har et bruksareal på 138 m². Hovedetasjen inneholder kjøkken, stue, bad, gang, vindfang og to soverom, samt utgang til en romslig terrasse. Underetasjen er stort sett uinnredet med to boder, sportsbod, disponibelt rom, vaskerom og wc. Garasjen kommer i tillegg og har et samlet bruksareal på 23 m².

Velkommen til visning!

Adresse

Sundgotvegen 53
ULSTEINVIK 6065

BRA

138 m²

P-ROM

88 m²

Innhold

Hovedetasje: Kjøkken, stue, gang, vindfang, bad og 2 soverom.
Kjeller: Gang, trapperom 2 boder, sportsbod, disponibelt rom, vaskerom og wc.

Garasje: Garasjerom.

Parkering

Parkering i garasje og på innkjørsel.

Oppvarming

Vedovn på stue i hovedetasje. Varmekabler på bad.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Hasund i Ulstein kommune. Fra eiendommen er det kort avstand til
dagligvarebutikk, barneskole, barnehage, idrettsanlegg, turområder og Ulsteinvik sentrum. 12 ,6 km til Hareid sentrum med båtforbindelse til Ålesund og Vigra flyplass.

Adkomst

Fra Ulsteinvik sentrum følger du Strandvegen i sørgående retning ca 1,1 km. Her tar du første avkjørsel i rundkjøringen. Følg veien videre ca 1,4 km. Ta til høyre i Dimnakrysset og Følg deretter denne veien ca 600 m og ta av til høyre i krysset her. Ta deretter første innkjørsel til venstre. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 1 990 000,-

Ligningsverdi

kr 417 939,-

Kommunale avgifter

kr 9 421,-

Adresse

Sundgotvegen 53
ULSTEINVIK 6065

Kommunale avgifter

kr 9 421,-

Beskrivelse

Velkommen til Sundgotvegen 53!

En velholdt enebolig over to plan med tilhørende garasje beliggende på en flott og skjermet tomt på Hasund i Ulstein kommune. Området er betående av spredt boligbebyggelse av eneboliger. Herifra er det kort vei til butikk, skole, barnehage, idrettsanlegg og flott turområder. Boligen er vestvendt med gode solforholdt og flott utsikt over fjorden.

Eneboligen oppført i 1983 og har et bruksareal på 138 m². Hovedetasjen inneholder kjøkken, stue, bad, gang, vindfang og to soverom, samt utgang til en romslig terrasse. Underetasjen er stort sett uinnredet med to boder, sportsbod, disponibelt rom, vaskerom og wc. Garasjen kommer i tillegg og har et samlet bruksareal på 23 m².

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 990 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 054 902,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Fundamenter av betong på antatt faste drenerende masser. Grunnmur av lettklinkerblokker med utvendig murpuss og maling. Utifra byggeår antas det å være benyttet drenerende masser og plastrør langs grunnmuren, fuktsikring av grunnmur med knotteplast. Yttervegger i bindingsverkkonstruksjon avstivet og vindtettet med asfaltplater, utvendige fasader har liggende og stående bordkledning i malt utførelse. Vinduer fra byggeår av tre i malt utførelse, vinduer i hovedetasje har tre lags glass og kjeller to lags glass. Takkonstruksjon av W - takstoler fra byggeår med undertak av trefiberplater, takkonstruksjonen har kryploft uten gulv. Yttertaket er tekket med betong takstein og har takrenne system av aluminium. Takutstikk har vindskier og loddbord av rettkantbord i malt utførelse, kassekledning under takutstikk av spaltepanel i malt utførelse.

Garasje:
Ringmur og gulv av betong. Drenerende masser, fuktsikring er ikke montert. Yttervegger av bindingsverk konstruksjon med liggende bordkledning i malt utførelse. W - takstoler med undertak av trefiberplater. Vindskier og loddbord av rettkantbord, kassekledning av spaltepanel i malt utførelse. Taket er tekket med betongstein, takrenner og taknedløp av aluminium.

Tomten

Flat tomt som er opparbeidet med plenarealer og beplantning. Tomten har god utsikt og normalt gode
solforhold.

Regulering

Området er ikke regulert, men ligger under kommuneplan avsett for boligbebyggelse.

Utsnitt av kommuneplankart og kommuneplan kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ulstein kommune.

Komm. tilknytning

Adkomstvei: Offentlig adkomstvei, tomtens innkjørsel og parkeringsarealer har toppdekke av singel. Deler av innkjørselen til tomten ligger på G/br- 23/86, det vil bli tinglyst veirett i forbindelse med tinglysing av ny eier i følge sleger.
Tilknytning vann: Offentlig tilknyttet via privat stikkledning.
Tilknytning avløp: Offentlig tilknyttet via privat stikkledning.

Servitutter


SERVITUTTER
Heftelser i eiendomsrett:
1981/105137-2/58 06.07.1981 ERKLÆRING/AVTALE
BEST. OM GJENKJØPSRETT
RETTIGHETSHAVER: HASUND KOLBJØRN
1984/101515-1/58 02.03.1984 ** PRIORITETSBESTEMMELSE
PRIORITET VEKET
MED HASUND KOLBJØRNS FORKJØPSRETT TIL FORDEL FOR
LÅNEOPPTAK

Bestemmelse om gjennkjøpsrett som nevnt over, vil ble slettet før overtagelse.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

GRUNNDATA
1981/100546-1/58 23.01.1981 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1516 GNR: 23 BNR: 3

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Det ble iflg. Ulstein kommune gitt en midertidig brukstillatelse datert 27.07.83.

Følgende punkt må utbedres før en ferdigattest kan gis:

- Verandadøren må holdes låst til det er bygd veranda.
- Avstanden fra feieluken til brennbart materiale skal være minimum 30 cm. Det vil si at utsparingen i treveggen ved feieluken må fylles med betong eller tilsvarende.
- Mot carporten må loftisolasjonen tettes med vindsperre.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

138 m²

P-ROM

88 m²

Innhold

Hovedetasje: Kjøkken, stue, gang, vindfang, bad og 2 soverom.
Kjeller: Gang, trapperom 2 boder, sportsbod, disponibelt rom, vaskerom og wc.

Garasje: Garasjerom.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Hasund i Ulstein kommune. Fra eiendommen er det kort avstand til
dagligvarebutikk, barneskole, barnehage, idrettsanlegg, turområder og Ulsteinvik sentrum. 12 ,6 km til Hareid sentrum med båtforbindelse til Ålesund og Vigra flyplass.

Adkomst

Fra Ulsteinvik sentrum følger du Strandvegen i sørgående retning ca 1,1 km. Her tar du første avkjørsel i rundkjøringen. Følg veien videre ca 1,4 km. Ta til høyre i Dimnakrysset og Følg deretter denne veien ca 600 m og ta av til høyre i krysset her. Ta deretter første innkjørsel til venstre. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering i garasje og på innkjørsel.

Oppvarming

Vedovn på stue i hovedetasje. Varmekabler på bad.

Prisantydning

kr 1 990 000,-

Ligningsverdi

kr 417 939,-
Megler

Martin Mork Kleppe

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 934 28 322

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3 A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 30 55 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01
Adresse

Sundgotvegen 53
ULSTEINVIK 6065


Pris

Prisantydning:

kr 1 990 000,00

Ligningsverdi: kr 417 939,00

Verditakst: kr 2 000 000,00

KommunaleAvgifter: kr 9 421,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Visning

26.09.2018 16:30-17:30
Ved: Martin Mork Kleppe
VISNING!


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1983
Bruksareal: 138 m²
Primærrom: 88 m²
Antall soverom : 2
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1288 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1516
Gårdsnr: 23
Bruksnr: 85
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 16 - 03004371 Publisert: 14.09.2018 TilDato: 01.03.2019
Megler

Martin Mork Kleppe Navn :
934 28 322 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler