LEINØY - Frittliggende enebolig med garasje, meget fint beliggende på Leine, med gode solforhold og nydelig utsikt

Frittliggende enebolig med garasje, meget fint beliggende på Leine, med gode solforhold og nydelig utsikt. Boligen går over 3 etasjer og inneholder stue, kjøkken, bad, vaskerom, soverom, gang og entré i hovedetasjen, 4 soverom, gang, trapperom og bod i loftsetasjen, og vaskerom, entré, trapperom og 4 boder i underetasjen. I tillegg har boligen overbygget, sydvestvendt altan på 10 m² med tilkomst fra stua.

Eneboligen har byggeår 1967 med et samlet BRA på 250 m². Garasjen har byggeår 1977 med en grunnflate på 19 m². Av oppgraderinger siden byggeår kan nevnes bl.a. at loftsetasjen ble innredet på 70/80-tallet. Entré og trappegang i underetasjen ble innredet på 80-tallet. Bad på 6 m² ble oppført på tidligere soverom på 80-tallet. Kjøkken ble flyttet og fornyet i 1995. Ved fasade mot vest ble bordkledning og vinduer fornyet i 1999. 3 vinduer i underetasjen er også fra 1999. I 2012 ble det montert varmepumpe i stua.

Sydvestvendt skrående tomt på 855,8 m² er fint opparbeidet med plen og beplantning, og med asfaltert tilkomst og gårdsplass med biloppstillingsplass. Tomten har gode solforhold, og fra eiendommen er det flott utsikt.

Fra boligen er det kort vei til barnehage og skole, og ca 5,6 km til dagligvare på Myklebust. Boligen ligger ellers ca. 7,4 km fra Fosnavåg sentrum med alle dets sentrumsfasiliteter.

Adresse

Støylavegen 19
LEINØY 6094

BRA

250 m²

P-ROM

180 m²

Innhold

Underetasje: Entré, trapperom, vaskerom og 4 boder.
Hovudetasje: Stue, kjøkken, bad, vaskerom, gang, entré og soverom.
Loft: Gang, trapperom, 4 soverom og bod.

Parkering

Parkering i garasje og på asfaltert gårdsplass for 1-2 biler.

Oppvarming

Varmepumpe fra 2012 er montert ved stue. Kamin med oljebrenner er montert i stue. Varmekabler på bad. Ellers elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i etablert byggefelt på Leine i Herøy kommune. Området er rolig og barnevennlig og har gode sol- og utsitksforhold. Kort vei til flott turterreng og sjø. Ca. 2 km til nyere barneskole. Ca. 7,4 km til Fosnavåg sentrum. Ca. 27 km til Ulsteinvik sentrum. Ca. 36 km til Hareid sentrum med båtforbindelse til Ålesund.

Adkomst

I Nærøy-krysset kjører du retning Leine. Følg veien ca. 2,1 km og ta til høyre i krysset du kommer til her. Følg veien her ca. 550 m, og ta til venstre ved privat avstikker her. Du vil da få boligen på din høyre hånd i enden av bakken her. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 1 990 000,-

Kommunale avgifter

kr 1 823,-

Adresse

Støylavegen 19
LEINØY 6094

Kommunale avgifter

kr 1 823,-

Beskrivelse

Frittliggende enebolig med garasje, meget fint beliggende på Leine, med gode solforhold og nydelig utsikt. Boligen går over 3 etasjer og inneholder stue, kjøkken, bad, vaskerom, soverom, gang og entré i hovedetasjen, 4 soverom, gang, trapperom og bod i loftsetasjen, og vaskerom, entré, trapperom og 4 boder i underetasjen. I tillegg har boligen overbygget, sydvestvendt altan på 10 m² med tilkomst fra stua.

Eneboligen har byggeår 1967 med et samlet BRA på 250 m². Garasjen har byggeår 1977 med en grunnflate på 19 m². Av oppgraderinger siden byggeår kan nevnes bl.a. at loftsetasjen ble innredet på 70/80-tallet. Entré og trappegang i underetasjen ble innredet på 80-tallet. Bad på 6 m² ble oppført på tidligere soverom på 80-tallet. Kjøkken ble flyttet og fornyet i 1995. Ved fasade mot vest ble bordkledning og vinduer fornyet i 1999. 3 vinduer i underetasjen er også fra 1999. I 2012 ble det montert varmepumpe i stua.

Sydvestvendt skrående tomt på 855,8 m² er fint opparbeidet med plen og beplantning, og med asfaltert tilkomst og gårdsplass med biloppstillingsplass. Tomten har gode solforhold, og fra eiendommen er det flott utsikt.

Fra boligen er det kort vei til barnehage og skole, og ca 5,6 km til dagligvare på Myklebust. Boligen ligger ellers ca. 7,4 km fra Fosnavåg sentrum med alle dets sentrumsfasiliteter.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 990 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 054 902,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon


Bolig:
Støpt uisolert plate på grunn. Grunnmur i betongstein som "Engelsk hullmur", uisolert. Yttervegg i treverk som bindingsverk med liggende kledning. Totaltykkelse med 16 cm tilsvarer maks 10 cm isolasjon. Yttertak i betongstein fra byggeår.
Garasje:
Støpt plate på grunn. Vegger og tak i betong.

Tomten

Sydvestvendt skrående tomt er fint opparbeidet med plen, busker og planter. Asfaltert tilkomst med oppstilling for 1-2 biler på egen grunn. Tomten har gode solforhold og nydelig utsikt.

Regulering

Området er regulert til boligformål under reguleringsplan for Indre Leine Boligfelt.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Herøy kommune.

Komm. tilknytning

Adkomstvei: Tilkomst fra privat vei med 3 brukere.
Tilknytning vann: Herøy vasslag.
Tilknytning avløp: Septiktank med kommunal tømming.

Servitutter


SERVITUTTER
Ingen servitutter registrert.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
1966/2297-2/57 28.07.1966 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Rettighet hefter i: KNR: 1515 GNR: 26 BNR: 5
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om veg

GRUNNDATA
1966/1416-1/57 13.05.1966 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1515 GNR: 26 BNR: 5

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Etter det Herøy kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1967.

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

250 m²

P-ROM

180 m²

Innhold

Underetasje: Entré, trapperom, vaskerom og 4 boder.
Hovudetasje: Stue, kjøkken, bad, vaskerom, gang, entré og soverom.
Loft: Gang, trapperom, 4 soverom og bod.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i etablert byggefelt på Leine i Herøy kommune. Området er rolig og barnevennlig og har gode sol- og utsitksforhold. Kort vei til flott turterreng og sjø. Ca. 2 km til nyere barneskole. Ca. 7,4 km til Fosnavåg sentrum. Ca. 27 km til Ulsteinvik sentrum. Ca. 36 km til Hareid sentrum med båtforbindelse til Ålesund.

Adkomst

I Nærøy-krysset kjører du retning Leine. Følg veien ca. 2,1 km og ta til høyre i krysset du kommer til her. Følg veien her ca. 550 m, og ta til venstre ved privat avstikker her. Du vil da få boligen på din høyre hånd i enden av bakken her. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering i garasje og på asfaltert gårdsplass for 1-2 biler.

Oppvarming

Varmepumpe fra 2012 er montert ved stue. Kamin med oljebrenner er montert i stue. Varmekabler på bad. Ellers elektrisk oppvarming.

Prisantydning

kr 1 990 000,-
Megler

Martin Haddal

Avd. leder / Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 971 14 280

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3 A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 30 55 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01
Adresse

Støylavegen 19
LEINØY 6094


Pris

Prisantydning:

kr 1 990 000,00

Verditakst: kr 2 000 000,00

KommunaleAvgifter: kr 1 823,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1967
Bruksareal: 250 m²
Primærrom: 180 m²
Antall soverom : 5
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 856 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1515
Gårdsnr: 26
Bruksnr: 68
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 24 - 03004367 Publisert: 14.09.2018 TilDato: 24.02.2019
Megler

Martin Haddal Navn :
971 14 280 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler