ULSTEINVIK - Stor og meget oppgradert enebolig med fantastisk utsikt og gode solforhold - Rolig og barnevennlig område. Bør sees!

Velkommen til Hadarvegen 1!

En meget innholdsrik og flott enebolig beliggende i et sentralt men skjermet boligområde i Ulsteinvk. Omkringliggende bebyggelse er bestående av eneboliger i all hovedsak. Her er det kort vei til skoler, barnehager, idrettsanlegg butikk og turområde. Det er også kort vei til Ulsteinvik sentrum med alle sentrumsfasiliteter. Fra eiendommen er det fantastsik utsikt og meget gode solforhold.

Boligen er opprinnelig oppført i 1967, men ble betydelig oppgradert og påkostet av dagens eier etter overtagelse i 2015. Boligen fordeler seg på tre etasjer. Underetasjen inneholder garasje, tre lagerrom og gang med trapp til hovedetasjen. Hovedetasjen inneholder en romslig hall, vindfang, stue, spisestue, kjøkken, vaskerom, gang, to bad og to soverom. Loftsetasjen har loftstue, bad, fire soverom og garderoberom.

Uteområder er pent opparbeidet med stor overbygget terrasse, plenarealer, beplantning, forstøtningsmurer og asfaltert innkjørsel.

Velkommen til visning på denne flotte eiendommen!

Adresse

Hadarvegen 1
ULSTEINVIK 6065

BRA

284 m²

P-ROM

230 m²

Innhold

Kjeller: Gang m/trapp,2 boder, bod med golvsluk og garasjerom.
Hovedetasje: Vindfang, hall m/trapp, stue, spisestue, kjøkken, vaskerom, bad/wc, gang, bad/wc, 2 soverom og trapperom.
Loft: Loftstue m/trapp, bad/wc, 4 soverom Walk in closet og 2 raftekott.

Parkering

Parkering i garasje og på egen innkjørsel.

Oppvarming

Hovedetasje: Peis og luft til luft varmepumpe på stue. Varmekabler på hall m/ trapp, 2 bad/wc og vaskerom.
Loftsetasje:
Varmekabler på bad/wc.

Beliggenhet

Eiendommen ligger langs Hadarvegen med lite gjennomgangstrafikk. Boligen ligger i et veletablert boligområde med flott utsikt og gode solforhold. Gangavstand til barnehage, Ulstein vidaregåande skole og til idrettsanlegg på Høddvoll. Ca.1,5 km til kommunesenteret i Ulsteinvik. 9,2 km til Hareid sentrum med båtkorrespondanse til Ålesund og Vigra flyplass.

Adkomst

Fra Ulsteinvik sentrum følger du Holsekerdalen i ca 1,5 km. Her tar du av til venstre inn på Høddvegen. Følg denne veien ca 300m og ta av til høyre inn på Hadarvegen. Du vil få boligen som første bolig på din høyre side. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 5 350 000,-

Ligningsverdi

kr 823 306,-

Kommunale avgifter

kr 8 638,-

Adresse

Hadarvegen 1
ULSTEINVIK 6065

Kommunale avgifter

kr 8 638,-

Beskrivelse

Velkommen til Hadarvegen 1!

En meget innholdsrik og flott enebolig beliggende i et sentralt men skjermet boligområde i Ulsteinvk. Omkringliggende bebyggelse er bestående av eneboliger i all hovedsak. Her er det kort vei til skoler, barnehager, idrettsanlegg butikk og turområde. Det er også kort vei til Ulsteinvik sentrum med alle sentrumsfasiliteter. Fra eiendommen er det fantastsik utsikt og meget gode solforhold.

Boligen er opprinnelig oppført i 1967, men ble betydelig oppgradert og påkostet av dagens eier etter overtagelse i 2015. Boligen fordeler seg på tre etasjer. Underetasjen inneholder garasje, tre lagerrom og gang med trapp til hovedetasjen. Hovedetasjen inneholder en romslig hall, vindfang, stue, spisestue, kjøkken, vaskerom, gang, to bad og to soverom. Loftsetasjen har loftstue, bad, fire soverom og garderoberom.

Uteområder er pent opparbeidet med stor overbygget terrasse, plenarealer, beplantning, forstøtningsmurer og asfaltert innkjørsel.

Velkommen til visning på denne flotte eiendommen!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 5 350 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 5 498 902,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Støpt grovplate på grunn og isolert tilfarergolv på fuktsikret betonggolv. Grunnmur i armert helstøpt betong. Utvendig murpusset og malt. Drenering langs utsiden er utført med stein, singel og perforerte rørsystem. Knotteplast og singel er synlig langs grunnmuren. Terrengfall uifra grunnmuren langs alle vegger. Yttervegger av isolert bindingsverk. Isolasjon stort sett etter byggeårets isolasjonskrav. Dels
fasade av betongblokkstein som er murpusset og malt utvendig. Fasader er kledd med stående over-under bordkledning (tømmermannspanel). Nordlig vegg har murpusset og malt murvegg. Felt stedvis med forblending i natursteinheller.
Vindu hovedetasje:
Fast karm vindu, 3-lags forseglet energi-vindusglass, vinduer med PVC-karmer,H-vinduer med 2-lags forseglet isolervindusglass og glassbyggestein.
Vindu loftsetasje:
Vindu med PVC-karmer, 3-lags forseglet energi vindusglass og H-vinduer med 2-lags isolerglass.
Isolert saltak, med ventilerte raftekott med golv. Takkonstruksjon av sperrer, knevegger, dragere og tilpasset fagverk i trevirke. Papptetting og lekter. Taket er tekket med lakkerte og bølget stålpanner.

Tomten

Sydvestvendt tomt som har opparbeidet hage med plen, beplantning og prydbusker. Stor terrasse som delvis er overbygget, langs sydvestre- og nordvestre vegg. Natursteinmur som er støpefast langs oppkjørselen, forstøtningsmur mot terreng og langs veien. Asfaltert oppkjørsel med plass for parkering. Grensen mot nabo i vest er forskjøvet i følge eier. dette er gjort slik at naboens uthus nå står på naboens tomt. Disse grensene har vert praktisert i lang tid, men er enda ikke tinglyst. dette avviker fra tomtegrense i vedlagt kart.

Regulering

Området er regulert til boligformål med tilhørende anlegg. Området ligger under reguleringsplan for Hofset- Holseker- Høddvoll.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ulstein kommune.

Komm. tilknytning


Adkomstvei: Eiendommen ligger til offentlig vei/gate.
Tilknytning vann: Tilknytt offentlig vannforsyning.
Tilknytning avløp: Privat septiktank med kommunale tømmerutiner i følge eier.

Servitutter


SERVITUTTER
Ingen servitutter registrert

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

GRUNNDATA
1966/400947-2/58 29.03.1966 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1516 GNR: 10 BNR: 133
Oppr. utskilt fra bnr. 72.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Etter det Ulstein kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1967.

Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygg foreligger det derfor ofte hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette medfører selvsagt ikke at slike bygg er å anse som ulovelige per i dag.

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

284 m²

P-ROM

230 m²

Innhold

Kjeller: Gang m/trapp,2 boder, bod med golvsluk og garasjerom.
Hovedetasje: Vindfang, hall m/trapp, stue, spisestue, kjøkken, vaskerom, bad/wc, gang, bad/wc, 2 soverom og trapperom.
Loft: Loftstue m/trapp, bad/wc, 4 soverom Walk in closet og 2 raftekott.

Beliggenhet

Eiendommen ligger langs Hadarvegen med lite gjennomgangstrafikk. Boligen ligger i et veletablert boligområde med flott utsikt og gode solforhold. Gangavstand til barnehage, Ulstein vidaregåande skole og til idrettsanlegg på Høddvoll. Ca.1,5 km til kommunesenteret i Ulsteinvik. 9,2 km til Hareid sentrum med båtkorrespondanse til Ålesund og Vigra flyplass.

Adkomst

Fra Ulsteinvik sentrum følger du Holsekerdalen i ca 1,5 km. Her tar du av til venstre inn på Høddvegen. Følg denne veien ca 300m og ta av til høyre inn på Hadarvegen. Du vil få boligen som første bolig på din høyre side. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering i garasje og på egen innkjørsel.

Oppvarming

Hovedetasje: Peis og luft til luft varmepumpe på stue. Varmekabler på hall m/ trapp, 2 bad/wc og vaskerom.
Loftsetasje:
Varmekabler på bad/wc.

Prisantydning

kr 5 350 000,-

Ligningsverdi

kr 823 306,-
Megler

Martin Mork Kleppe

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 934 28 322

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3 A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 30 55 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886263

no image

ULSTEINVIK...
kr 3 890 000,00
Primærrom: 137 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886263

no image

ULSTEINVIK...
kr 3 600 000,00
Primærrom: 140 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886263

no image

ULSTEINVIK...
kr 3 590 000,00
Primærrom: 118 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886263

no image

ULSTEINVIK...
kr 3 490 000,00
Primærrom: 149 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Hadarvegen 1
ULSTEINVIK 6065


Pris

Prisantydning:

kr 5 350 000,00

Ligningsverdi: kr 823 306,00

KommunaleAvgifter: kr 8 638,00


Finansiering

Lånekalkulator
FinansieringBestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1967
Bruksareal: 284 m²
Primærrom: 230 m²
Antall soverom : 6
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 841 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1516
Gårdsnr: 10
Bruksnr: 96
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage
  • Sentralt
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 37 - 03004307 Publisert: 10.08.2018 TilDato: 16.01.2019
Megler

Martin Mork Kleppe Navn :
934 28 322 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler