BRANDAL - VISNING 18. OKTOBER! - Betydelig oppgradert enebolig fint beliggende i rolig og barnevennlig område på Brandal

Betydelig oppgradert enebolig med 4 soverom, fint beliggende i rolig og barnevennlig område på Brandal. Boligen går over 3 etasjer og inneholer stue, kjøkken, bad, soverom, hall med trapp, entré og bod i hovedetasjen, 3 soverom, kjøkken, hall med trapp og bod i loftsetasje, vaskerom, gang, wc og 4 boder i kjeller og uinnredet loftsrom på kaldtloft. I tillegg har boligen romslig nordøst- og nordvestvendt veranda på hele 47 m² med tilkomst fra stue og terreng.

Boligen har byggeår 1958, og har et samlet BRA på 245 m². Dagens eier overtok eiendommen i 2012 og har oppgradert med opparbeiding av tomt med plen og forstøttningsmurer og gruslagt parkering. Innvendige overflater ved hovedetasje ble oppgradert i perioden 2013 -2016. Innvendige overflater for loft er blitt oppgradert i 2018. Utvendige fasader ble sist malt i 2018. Oppgradering av det elektriske anlegget er foretatt. Vinduer i hovedsak fra 2012 med 3-lags glass og karmer i vinyl. Gjenstående arbeider for kjøkken og kott for loft, samt kott for hovedetasje. Bad er trolig fra ca. 2008, med dagens eier har satt inn ny innredning i 2018. Kjøkken er trolig fra 2008.

Sydøstvendt skrående tomt på 1 014,4 m² er opparbeidet med hage med plen og beplantning mot nordøst i 2 nivåer. Sydøstre tomtegrense ligger mot elv. Nord for boligen går en mindre elv gjennom Alvestadbakken som delvis er lagt i rør over eiendommen. Gruslagt parkering for bil på nordsiden. Betongplatting som tilkomst for gårdsplass på østsiden. Tomten har fin nord- og østvendt utsikt mot sjø.

Eneboligen ligger sentralt på Brandal, ca. 4,5 km nord for Hareid sentrum med dagligvare, skoler og alle dets øvrige sentrumsfasiliteter. Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område med begrenset trafikk. Fra boligen er det ellers kort vei til flott turterreng.

Adresse

Almestadbakken 40
BRANDAL 6062

BRA

245 m²

P-ROM

170 m²

Innhold


Kjeller: Vaskerom, gang, wc og 4 boder.
Hovedetasje: Stue, kjøkken, bad, hall med trapp, entré, soverom og bod.
Loft: Kjøkken, 3 soverom, hall med trapp og bod.
Kaldtloft: Uinnredet loftsrom.

Parkering

Parkering på gruset biloppstillingsplass på egen tomt.

Oppvarming

Vedovn er montert på stue. Varmekabler på bad. Ellers elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Eneboligen ligger sentralt på Brandal i Hareid kommune, ca. 4,5 km nord for Hareid sentrum med dagligvare, skoler og alle dets øvrige sentrumsfasiliteter. Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område med begrenset trafikk. Fra boligen er det ellers kort vei til flott turterreng.

Adkomst

Når du kommer fra Hareid, tar du opp første krysset når du kommer til Brandal, inn Øvstevegen. Følg denne veien helt til du kommer til enden ved broa. Ta til høyre etter broa, og du vil får boligen som bolig nummer 2 på din høyre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 2 190 000,-

Ligningsverdi

kr 609 968,-

Kommunale avgifter

kr 7 771,-

Adresse

Almestadbakken 40
BRANDAL 6062

Kommunale avgifter

kr 7 771,-

Beskrivelse

Betydelig oppgradert enebolig med 4 soverom, fint beliggende i rolig og barnevennlig område på Brandal. Boligen går over 3 etasjer og inneholer stue, kjøkken, bad, soverom, hall med trapp, entré og bod i hovedetasjen, 3 soverom, kjøkken, hall med trapp og bod i loftsetasje, vaskerom, gang, wc og 4 boder i kjeller og uinnredet loftsrom på kaldtloft. I tillegg har boligen romslig nordøst- og nordvestvendt veranda på hele 47 m² med tilkomst fra stue og terreng.

Boligen har byggeår 1958, og har et samlet BRA på 245 m². Dagens eier overtok eiendommen i 2012 og har oppgradert med opparbeiding av tomt med plen og forstøttningsmurer og gruslagt parkering. Innvendige overflater ved hovedetasje ble oppgradert i perioden 2013 -2016. Innvendige overflater for loft er blitt oppgradert i 2018. Utvendige fasader ble sist malt i 2018. Oppgradering av det elektriske anlegget er foretatt. Vinduer i hovedsak fra 2012 med 3-lags glass og karmer i vinyl. Gjenstående arbeider for kjøkken og kott for loft, samt kott for hovedetasje. Bad er trolig fra ca. 2008, med dagens eier har satt inn ny innredning i 2018. Kjøkken er trolig fra 2008.

Sydøstvendt skrående tomt på 1 014,4 m² er opparbeidet med hage med plen og beplantning mot nordøst i 2 nivåer. Sydøstre tomtegrense ligger mot elv. Nord for boligen går en mindre elv gjennom Alvestadbakken som delvis er lagt i rør over eiendommen. Gruslagt parkering for bil på nordsiden. Betongplatting som tilkomst for gårdsplass på østsiden. Tomten har fin nord- og østvendt utsikt mot sjø.

Eneboligen ligger sentralt på Brandal, ca. 4,5 km nord for Hareid sentrum med dagligvare, skoler og alle dets øvrige sentrumsfasiliteter. Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område med begrenset trafikk. Fra boligen er det ellers kort vei til flott turterreng.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 2 190 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 259 902,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Støpt plate på grunn. Grunnmur i betong. Yttervegg i betongstein som "engelsk hullmur". Yttervegg i treverk med stående kledning ved entre. Saltak i treverk med undertak i taktro. Kaldtloft. Yttertak i profilert stålpanne.

Tomten

Sydøstvendt skrående tomt er opparbeidet med hage mot nordøst i 2 nivåer med plen og beplantning. Sydøstre tomtegrense ligger mot elv. Nord for boligen går en mindre elv gjennom Alvestadbakken som delvis er lagt i rør over eiendommen. Gruslagt parkering for bil på nordsiden. Betongplatting som tilkomst for gårdsplass på østsiden. Tomten har fin nord- og østvendt utsikt mot sjø.

Ifølge opplysninger fra kommunen og i henhold til målebrev, er arealet på tomten ca. 751,5 m². Tomtegrense mot sør går i rett linje fra sørøstre hjørne fra tidligere garasje mot veien. Areal i elv hører i følge målebrevet ikke til eiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Regulering

Eiendommen er regulsert til boligformål iht. reguleringsplan for Brandal (ytre). Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Hareid kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


SERVITUTTER
Ingen servitutter registrert.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

GRUNNDATA
1952/401744-1/58 28.08.1952 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1517 GNR: 40 BNR: 1

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Etter det Hareid kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1958.

Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygg foreligger det derfor ofte hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette medfører selvsagt ikke at slike bygg er å anse som ulovelige per i dag.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

245 m²

P-ROM

170 m²

Innhold


Kjeller: Vaskerom, gang, wc og 4 boder.
Hovedetasje: Stue, kjøkken, bad, hall med trapp, entré, soverom og bod.
Loft: Kjøkken, 3 soverom, hall med trapp og bod.
Kaldtloft: Uinnredet loftsrom.

Beliggenhet

Eneboligen ligger sentralt på Brandal i Hareid kommune, ca. 4,5 km nord for Hareid sentrum med dagligvare, skoler og alle dets øvrige sentrumsfasiliteter. Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område med begrenset trafikk. Fra boligen er det ellers kort vei til flott turterreng.

Adkomst

Når du kommer fra Hareid, tar du opp første krysset når du kommer til Brandal, inn Øvstevegen. Følg denne veien helt til du kommer til enden ved broa. Ta til høyre etter broa, og du vil får boligen som bolig nummer 2 på din høyre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering på gruset biloppstillingsplass på egen tomt.

Oppvarming

Vedovn er montert på stue. Varmekabler på bad. Ellers elektrisk oppvarming.

Prisantydning

kr 2 190 000,-

Ligningsverdi

kr 609 968,-
Megler

Martin Haddal

Avd. leder / Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 971 14 280

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3 A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 30 55 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01
Adresse

Almestadbakken 40
BRANDAL 6062


Pris

Prisantydning:

kr 2 190 000,00

Ligningsverdi: kr 609 968,00

KommunaleAvgifter: kr 7 771,00


Finansiering

Lånekalkulator
FinansieringVisning

18.10.2018 16:30-17:15
Ved: Martin Haddal
Visning


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1958
Bruksareal: 245 m²
Primærrom: 170 m²
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1014 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1517
Gårdsnr: 40
Bruksnr: 135
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Utsikt
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 28 - 03004305 Publisert: 10.08.2018 TilDato: 06.12.2018
Megler

Martin Haddal Navn :
971 14 280 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler