GJERDSVIKA - Frittliggende enebolig over tre plan med fantastisk utsikt og gode solforhold. Stor tomt.

Velkommen til Dekkevegen 26!

En frittliggende enebolig over tre plan med Fantastisk utsikt og gode solforhold. Eiendommen er beliggende i et rolig og barnevennlig område med kort vei til butikk, barnehage og skole. Dagligvarebuttikken har post i butikk og drivstoffutsalg.

Boligen er opprinnelig oppført i 1946 og har et samlet bruksareal på 145 m². Byggningen inneholder kjeller med vaskerom, bod og to uinnredde rom. Hovedetasje har vindfang, vaskerom, gang, bad, kjøkken og stue. Her er også oppført an romslig altan langs vestveggen på hele 23 m². Loftsetasjen har fire soverom, kott og gang. Her er også tilkomst til kryploft uten målbart areal.

Boligen er oppgradert siden byggeår med blant annet ny kjøkkeninnredning i 2010 og oppgradering av innvendige overflater.

SE VIRTUELL VISNING AV BOLIGEN VED Å KLIKKE PÅ LINKEN "VIRTUELL VISNING"

Velkommen til visining!

Adresse

Dekkevegen 26
GJERDSVIKA 6083

BRA

145 m²

P-ROM

93 m²

Innhold

Kjeller: Bod, vaskekjeller og 2 kjellerrom.
Hovedetasje: Vindfang, vaskerom, gang m/trapp, bad/wc, stue og kjøkken.
Loftsetasje: Gang m/trapp, 4 soverom og kott.
Kryploft: Lagerloft.

Parkering

Gruset innkjørsel med parkering på egen tomt. Parkering på egen eiendom.

Oppvarming

Stråleovn på bad/wc. Fyringsovn for ved på stue. Luft til luft varmepumpe fra 2013 på stue. Vedovn på kjøkkenet. Ellers elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Eiendommen er fint beliggende i landlig, rolig og barnevennlig område i Gjerdsvika i Sande kommune. Her er meget gode sol- og utsiktforhold og kort vei til dagligvare med drivstoffutsalg og post i butikk. Her er også skole og barnehage i nærområdet.

Adkomst

Når du kommer til Gjerdsvika tar du av ved butikken inn på Dekkevegen. Følg denne veien ca. 280 meter og du vil få eiendommen på din venstre side. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 890 000,-

Kommunale avgifter

kr 1 149,-

Adresse

Dekkevegen 26
GJERDSVIKA 6083

Kommunale avgifter

kr 1 149,-

Beskrivelse

Velkommen til Dekkevegen 26!

En frittliggende enebolig over tre plan med Fantastisk utsikt og gode solforhold. Eiendommen er beliggende i et rolig og barnevennlig område med kort vei til butikk, barnehage og skole. Dagligvarebuttikken har post i butikk og drivstoffutsalg.

Boligen er opprinnelig oppført i 1946 og har et samlet bruksareal på 145 m². Byggningen inneholder kjeller med vaskerom, bod og to uinnredde rom. Hovedetasje har vindfang, vaskerom, gang, bad, kjøkken og stue. Her er også oppført an romslig altan langs vestveggen på hele 23 m². Loftsetasjen har fire soverom, kott og gang. Her er også tilkomst til kryploft uten målbart areal.

Boligen er oppgradert siden byggeår med blant annet ny kjøkkeninnredning i 2010 og oppgradering av innvendige overflater.

SE VIRTUELL VISNING AV BOLIGEN VED Å KLIKKE PÅ LINKEN "VIRTUELL VISNING"

Velkommen til visining!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 890 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 927 402,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Støpt betong-grovplate på grunn. Grunnmur av betong sparemur, utvendig malt. Utførelse av slike murer er støpt betong med ilagt singel for å redusere betongforbruket. Skillevegg i kjelleren i betongmurstein. Yttervegger som "engelsk hullmur" av betongmurstein. Utvendig murpusset og malt.
Kjeller: Vinduer med trekarmer og 2-lags forseglet vindusglass.
Hovedetasje: Vindu med trekarmer og med 1-lags vindusglass på vaskerom. H-vindu fra 2010 på bad/wc. H-vindu fra 1990, med trekarmer og trerammer og 2-lags forseglet vindusglass.
Loftsetasje: H-vinduer med trekarmer og trerammer og med 2-lags forseglet vindusglass. Vinduer fra 2009 på to soverom.
Takkonstruksjon av fagverk, sperrer, dragere ol. Takkonstruksjonen har form som halvvalmtak. Ventilert kaldloft med adkomst via takluke. Fast undertak av taktro. Golv på kryploftet. Taktekking med skifertakstein fra byggeåret.

Tomten

Tomten har opparbeidet hage med plen og beplantning. Eiendommen er vestvendt med flott utsikt og gode solforhold.

Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til boligformål. Gjeldende reguleringsplan er for Gjerde - Gjerdsvika.
Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sande kommune.

Komm. tilknytning

Adkomst fra kommunal vei.Tilknyttet Gursken og Gjerdsvika vassverk. Privat avløp via septiktank med kommunale tømmerutiner.

Servitutter


SERVITUTTER
1880/900049-1/57 03.05.1880 JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

1895/900026-1/57 18.03.1895 JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

1916/900200-1/57 19.01.1916 ERKLÆRING/AVTALE
Byggeoverenskomst - Gjerdsvikens E. Verk.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

1921/900113-1/57 05.02.1921 JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

1937/901407-1/57 27.05.1937 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Gjerdsvikens E-verk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

1943/1117-1/57 24.12.1943 JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

1945/97-1/57 19.02.1945 JORDSKIFTE
overjordskifte
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

1952/902638-1/57 10.05.1952 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

1983/1631-1/57 19.04.1983 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Rettighetshaver: Gursken/Gjerdsvika vassverk.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

1990/3557-2/57 31.07.1990 ERKLÆRING/AVTALE
SALGSSUMMEN FOR GJENVÆRENDE DEL AV EIENDOMMEN VED
EVENT UTVIDING AV BYGGEFELTET INNENFOR ET TIDSROM PÅ 20 ÅR,
SKAL DELES LIKT MELLOM JAKOBA GJERDES 4 BARN
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

1993/621-1/57 08.02.1993 JORDSKIFTE
Sak nr. l3/l989
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

2001/4211-1/57 05.10.2001 JORDSKIFTE
Sak nr. 12/1997-15.10
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

GRUNNDATA
2018/581793-1/200 23.03.2018 11:19 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1514 GNR: 6 BNR: 5

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Etter det Sande kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1946.

Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygg foreligger det derfor ofte hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette medfører selvsagt ikke at slike bygg er å anse som ulovelige per i dag.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

145 m²

P-ROM

93 m²

Innhold

Kjeller: Bod, vaskekjeller og 2 kjellerrom.
Hovedetasje: Vindfang, vaskerom, gang m/trapp, bad/wc, stue og kjøkken.
Loftsetasje: Gang m/trapp, 4 soverom og kott.
Kryploft: Lagerloft.

Beliggenhet

Eiendommen er fint beliggende i landlig, rolig og barnevennlig område i Gjerdsvika i Sande kommune. Her er meget gode sol- og utsiktforhold og kort vei til dagligvare med drivstoffutsalg og post i butikk. Her er også skole og barnehage i nærområdet.

Adkomst

Når du kommer til Gjerdsvika tar du av ved butikken inn på Dekkevegen. Følg denne veien ca. 280 meter og du vil få eiendommen på din venstre side. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Gruset innkjørsel med parkering på egen tomt. Parkering på egen eiendom.

Oppvarming

Stråleovn på bad/wc. Fyringsovn for ved på stue. Luft til luft varmepumpe fra 2013 på stue. Vedovn på kjøkkenet. Ellers elektrisk oppvarming.

Prisantydning

kr 890 000,-
Megler

Martin Mork Kleppe

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 934 28 322

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3 A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 30 55 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886254

no image

GJERDSVIKA...
kr 3 200 000,00
Primærrom: 158 m²
Antall soverom: 4

 

Adresse

Dekkevegen 26
GJERDSVIKA 6083


Pris

Prisantydning:

kr 890 000,00

Verditakst: kr 930 000,00

KommunaleAvgifter: kr 1 149,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1946
Bruksareal: 145 m²
Primærrom: 93 m²
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1739 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1514
Gårdsnr: 6
Bruksnr: 217
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Utsikt
  • Hage
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 70 - 03004060 Publisert: 28.03.2018 TilDato: 14.09.2018
Megler

Martin Mork Kleppe Navn :
934 28 322 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler