ULSTEINVIK - Sentrumsnær enebolig med garasje og fin beliggenhet med gode sol- og utsiktsforhold

Frittliggende enebolig med garasje, sentralt og fint beliggende i Ulsteinvik. Boligen går over 2 etasjer og inneholder stue, kjøkken, 2 soverom, gang, vindfang, bad og vaskerom i hovedetasjen, og kjellerstue, gang, 2 soverom, bad, grovkjøkken og 3 boder i underetasjen. I tillegg har boligen sydvestvendt, dels overbygget veranda på ca. 14 m² med tilkomst fra stuen.

Boligen har byggeår 1973 med et samlet BRA på 213 m². Garasjen ble bygget samme år med et BRA på 20 m². Av oppgraderinger siden byggeår kan nevnes bl.a. utskifting av yttertak i 1987, oppussing av bad ved hovedetasjen i 1987, bad i underetasjen oppusset i 2001, ombygging av soverom til vaskerom i 1997 og montering av varmepumpe i stua. Det er også montert Tussa fiber i boligen.

Tomten er fint opparbeidet med plen og beplantning, forstøtningsmurer av murstein og betong, belegningsstein, tregjerde, støpt trapp og platt med fliser og lekehytte. Tomten er sydvestvendt med gode sol- og utsiktsforhold.

Eiendommen ligger meget sentralt i Ulsteinvik, like Ulsteinvik sentrum, med gangavstand til barnehage, barneskole, ungdomsskole, dagligvare og Ulsteinvik sentrum med alle dets sentrumsfunksjoner.

SE VIRTUELL VISNING AV BOLIGEN VED Å KLIKKE PÅ LINKEN "VIRTUELL VISNING"!

Adresse

Bakkegata 17
ULSTEINVIK 6065

BRA

233 m²

P-ROM

184 m²

Innhold

Hovedetasje: Stue/kjøkken, 2 soverom, gang, vindfang, bad og vaskerom.
Underetasje: Kjellerstue, gang, 2 soverom, bad, grovkjøkken og 3 boder.
Garasje: Garasjerom.

Parkering

Parkering i garasje og asfaltert innkjørsel med varmekabler i hjulsporene iflg. selger. Biloppstillingsplass med betongdekke ved veien.

Oppvarming

Pipe er tilknyttet peis i hovedetasjen. Eiendommen har oljefyringsanlegg med oljekamin i underetasjen. Varmekabler på begge bad og vaskerom. Ellers elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Bakkegata, i et attraktivt etablert boligområde sentralt i Ulsteinvik. Eiendommen har fin beliggenhet med kort avstand til barnehage, badeplass, barne/ungdomskole, turområder og Ulsteinvik sentrum med alle dets sentrumsfunksjoner. Fra eiendommen er det ca. 2,7 km til Høddvoll idrettsanlegg og videregående skole. Ca. 11,5 km til Hareid ferjekai/hurtigbåtkai med båtforbindelse til Ålesund.

Adkomst

Fra Ulsteinvik sentrum kjører du retning Flø. Fra der du tar av i krysset etter Shell/Bilhallen inn Fløvegen, følger du veien ca. 120 m, og tar til høyre i krysset her. Følg Reiten og Bakkegata ca. 450 m, og du vil få boligen på din høyre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 2 900 000,-

Ligningsverdi

kr 645 506,-

Kommunale avgifter

kr 9 421,-

Adresse

Bakkegata 17
ULSTEINVIK 6065

Kommunale avgifter

kr 9 421,-

Beskrivelse

Frittliggende enebolig med garasje, sentralt og fint beliggende i Ulsteinvik. Boligen går over 2 etasjer og inneholder stue, kjøkken, 2 soverom, gang, vindfang, bad og vaskerom i hovedetasjen, og kjellerstue, gang, 2 soverom, bad, grovkjøkken og 3 boder i underetasjen. I tillegg har boligen sydvestvendt, dels overbygget veranda på ca. 14 m² med tilkomst fra stuen.

Boligen har byggeår 1973 med et samlet BRA på 213 m². Garasjen ble bygget samme år med et BRA på 20 m². Av oppgraderinger siden byggeår kan nevnes bl.a. utskifting av yttertak i 1987, oppussing av bad ved hovedetasjen i 1987, bad i underetasjen oppusset i 2001, ombygging av soverom til vaskerom i 1997 og montering av varmepumpe i stua. Det er også montert Tussa fiber i boligen.

Tomten er fint opparbeidet med plen og beplantning, forstøtningsmurer av murstein og betong, belegningsstein, tregjerde, støpt trapp og platt med fliser og lekehytte. Tomten er sydvestvendt med gode sol- og utsiktsforhold.

Eiendommen ligger meget sentralt i Ulsteinvik, like Ulsteinvik sentrum, med gangavstand til barnehage, barneskole, ungdomsskole, dagligvare og Ulsteinvik sentrum med alle dets sentrumsfunksjoner.

SE VIRTUELL VISNING AV BOLIGEN VED Å KLIKKE PÅ LINKEN "VIRTUELL VISNING"!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 2 900 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 987 652,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Det antas å ha fundamenter av betong og naturstein på faste drenerende masser. Grunnmur av murstein med utvendig murpuss og maling. Eiendommen har drenering fra byggeår med ukjent utførelse. Utvendige fasader har liggende og stående bordkledning i malt utførelse. Eiendommen har vinduer med karmer og rammer av tre i malt utførelse, hovedetasje har vinduer med dobble glass og underetasjen har vinduer med kobla glass. Kryploft og vindfang har vinduer med enkle glass. Takkonstruksjon av W-takstoler med undertak av bordtrod. Kyploft med gulv, tilkomst til kryploft via vippeluke med nedfellbar stige av tre. Taket er tekket med metall.

Tomten

Opparbeidet skrående tomt med forstøtningsmurer av murstein og betong, belegningsstein, tregjerde, støpt trapp og platt med fliser, lekehytte, plen og beplantning. Tomten har flott utsikt og gode solforhold.

Regulering

Området er regulert til boligformål. Ligger under reguleringsplan for skoleområdet Ulsteinvik sentrum, Kyrkjegata - Legane.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ulstein kommune.

Komm. tilknytning

Adkomstvei: Eiendommen har offentlig adkomstvei, tomtens innkjørsel har toppdekke av asfalt. Eier opplyser at det er lagt varmekabel i hjulsporene til garasje. Parkeringsareal ved veien har toppdekke av betong.
Tilknytning vann: Offentlig tilknyttet via privat stikkledning.
Tilknytning avløp: Offentlig tilknyttet via privat stikkledning.

Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


SERVITUTTER
Ingen servitutter registrert

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
1951/401961-1/58 26.10.1951 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1516 GNR: 7 BNR: 9
Rettighet hefter i: KNR: 1516 GNR: 7 BNR: 210
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om vannrett
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
1970/103615-1/58 28.09.1970 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Rettighet hefter i: KNR: 1516 GNR: 7 BNR: 9

GRUNNDATA
1951/401076-1/58 16.06.1951 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1516 GNR: 7 BNR: 9

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Det ble iflg. opplysninger fra Ulstein kommune gitt en ferdigattest på boligen den 28.02.73.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

233 m²

P-ROM

184 m²

Innhold

Hovedetasje: Stue/kjøkken, 2 soverom, gang, vindfang, bad og vaskerom.
Underetasje: Kjellerstue, gang, 2 soverom, bad, grovkjøkken og 3 boder.
Garasje: Garasjerom.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Bakkegata, i et attraktivt etablert boligområde sentralt i Ulsteinvik. Eiendommen har fin beliggenhet med kort avstand til barnehage, badeplass, barne/ungdomskole, turområder og Ulsteinvik sentrum med alle dets sentrumsfunksjoner. Fra eiendommen er det ca. 2,7 km til Høddvoll idrettsanlegg og videregående skole. Ca. 11,5 km til Hareid ferjekai/hurtigbåtkai med båtforbindelse til Ålesund.

Adkomst

Fra Ulsteinvik sentrum kjører du retning Flø. Fra der du tar av i krysset etter Shell/Bilhallen inn Fløvegen, følger du veien ca. 120 m, og tar til høyre i krysset her. Følg Reiten og Bakkegata ca. 450 m, og du vil få boligen på din høyre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering i garasje og asfaltert innkjørsel med varmekabler i hjulsporene iflg. selger. Biloppstillingsplass med betongdekke ved veien.

Oppvarming

Pipe er tilknyttet peis i hovedetasjen. Eiendommen har oljefyringsanlegg med oljekamin i underetasjen. Varmekabler på begge bad og vaskerom. Ellers elektrisk oppvarming.

Prisantydning

kr 2 900 000,-

Ligningsverdi

kr 645 506,-
Megler

Martin Haddal

Avd. leder / Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 971 14 280

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3 A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 30 55 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886263

no image

ULSTEINVIK...
kr 2 840 000,00
Primærrom: 95 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886263

no image

ULSTEINVIK...
kr 2 840 000,00
Primærrom: 95 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886263

no image

ULSTEINVIK...
kr 2 990 000,00
Primærrom: 190 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 83886263

no image

ULSTEINVIK...
kr 3 085 000,00
Primærrom: 133 m²
Antall soverom: 4

 

Adresse

Bakkegata 17
ULSTEINVIK 6065


Pris

Prisantydning:

kr 2 900 000,00

Ligningsverdi: kr 645 506,00

Verditakst: kr 2 700 000,00

KommunaleAvgifter: kr 9 421,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1973
Bruksareal: 233 m²
Primærrom: 184 m²
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 769 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1516
Gårdsnr: 7
Bruksnr: 212
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Barnevennlig
  • Garasje
  • Off. vann og kloakk
  • Utsikt
  • Hage
  • Sentralt

Om annonsen
Tindenrt: 59 - 03003973 Publisert: 02.02.2018 TilDato: 12.07.2018
Megler

Martin Haddal Navn :
971 14 280 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler