Hel horisontaldelt tomannsbolig som er seksjonert i to seksjoner. Begge seksjonene selges samlet. Boligen ble oppført i ca.1937. I perioden fra 2005 og fremover har huset blitt betydelig påkostet og modernisert både utvendig og innvendig. Blant annet har ytterveggene blitt etterisolert og fasadene har blitt kledd om, det har blitt skiftet vinduer, og taktekket har blitt lagt om med ny takstein. Det har blitt bygget nye bad i begge boenhetene, og det har blitt skiftet kjøkkeninnredninger. Ellers har innvendige overflater blitt fornyet, og de tekniske anleggene har blitt oppgradert over tid. Seksjon1 ligger i første etasje og inneholder entré, kjøkken, stue, soverom og bad, og i tillegg disponerer seksjonen deler av kjelleren. Seksjon 2 består av entré og trappegang i første etasje og gang, kjøkken, stue, spisestue/soverom og bad i andre etasje, samt loftet som har blitt innredet og benyttes som soverom. Seksjon 2 disponerer også deler av kjelleren. Det er separate elektriske anlegg for hver seksjon og deler av det elektriske anlegget har blitt oppgradert og fornyet over tid.

Adresse

Borghilds gate 9
SARPSBORG 1721

BRA

188 m²

P-ROM

134 m²

BTA

220 m²

Innhold

Kjeller: Trappegang, vaskekjeller, kjellerrom, to boder og toalett.
1.etg.: Entré/trappegang til andre etasje, entré til første etasje, kjøkken, stue, soverom og bad.
2.etg.: Trappegang, kjøkken, stue, spisestue og bad.
Loft: Innredet rom benyttet som soverom.

Parkering

Flere biloppstillingsplasser på egen tomt.

Oppvarming

Strøm og ved. Det er varme i gulvene i entrèen, kjøkkenet, stuen og på badet i første etasje, og i gangen, kjøkkenet og på badet i andre etasje. Peisovn i stue 2.etg.
Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Boligen ligger i et etablert, barnevennlig og sentrumsnært boligområde med gangavstand til Sarpsborg sentrum. Kort vei til skoler og de fleste fasiliteter. Stille og rolig uten gjennomgangstrafikk. Eiendommen ligger nesten innerst i blindgata og har gode lys- og solforhold.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum: Følg Kirkegata østover. Ta til høyre inn i Oscar Pedersens vei. Ta deretter til venstre inn i Borghilds gate. Boligen ligger nesten innerst i gaten på venstre side. Se etter "Til Salgs" skilt fra Notar.

Prisantydning

kr 3 500 000,-

Ligningsverdi

kr 877 390,-

Kommunale avgifter

kr 18 470,-

Adresse

Borghilds gate 9
SARPSBORG 1721

Kommunale avgifter

kr 18 470,-

Beskrivelse

Hel horisontaldelt tomannsbolig som er seksjonert i to seksjoner. Begge seksjonene selges samlet. Boligen ble oppført i ca.1937. I perioden fra 2005 og fremover har huset blitt betydelig påkostet og modernisert både utvendig og innvendig. Blant annet har ytterveggene blitt etterisolert og fasadene har blitt kledd om, det har blitt skiftet vinduer, og taktekket har blitt lagt om med ny takstein. Det har blitt bygget nye bad i begge boenhetene, og det har blitt skiftet kjøkkeninnredninger. Ellers har innvendige overflater blitt fornyet, og de tekniske anleggene har blitt oppgradert over tid. Seksjon1 ligger i første etasje og inneholder entré, kjøkken, stue, soverom og bad, og i tillegg disponerer seksjonen deler av kjelleren. Seksjon 2 består av entré og trappegang i første etasje og gang, kjøkken, stue, spisestue/soverom og bad i andre etasje, samt loftet som har blitt innredet og benyttes som soverom. Seksjon 2 disponerer også deler av kjelleren. Det er separate elektriske anlegg for hver seksjon og deler av det elektriske anlegget har blitt oppgradert og fornyet over tid.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 3 500 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 602 652,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Støpt såle. Utvendig kledd med panel. Valmet tak tekketmed takstein.
Tilstandsrapporten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

Tomten

Oppgitte tomteareal er for begge seksjonene.Tomten er pent opparbeidet og beplantet. Stor singlet gårdsplass. Diverse beplantning. Felles bod ved biloppstillingsplassen.

Regulering

Eiendommen omfattes av Kommuneplan Sarpsborg sentrum 2013-2023. Formål: Boligbebyggelse. Godkjent: 15.05.2013.

Annet: Sentrumsplanen er under rullering. Vedtak av ny sentrumplan forventes 2018. I tillegg må påregnes at det løpende utarbeides reglueringsplaner for mindre områder innenfor sentrumsplanområdet.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter

Servitutter:
1967/1405-1/3 01.08.1967 Bestemmelse om vann-/kloakkledning. Rettighetshaver: Johnny Antonsen. Gjelder denne registerenheten med flere. Overført fra: 0105/1/1516.
1967/2544-2/3 29.12.1967 Erklæring/avtale. Bestemmelse om felles vannverk/ledning. Med flere bestemmelser. Gjelder denne registerenheten med flere. Overført fra: 0105/1/1516.

Grunndata:
2010/274514-1/200 19.05.2010 Seksjonering. Opprettet seksjoner: Snr. 1 og snr. 2. Formål: Bolig. Tilleggsdel: Bygning. Sameiebrøk: 1/2 pr. seksjon.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Det ble gitt ferdigattest på tomannsboligen den 21.01.1937.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

188 m²

P-ROM

134 m²

BTA

220 m²

Innhold

Kjeller: Trappegang, vaskekjeller, kjellerrom, to boder og toalett.
1.etg.: Entré/trappegang til andre etasje, entré til første etasje, kjøkken, stue, soverom og bad.
2.etg.: Trappegang, kjøkken, stue, spisestue og bad.
Loft: Innredet rom benyttet som soverom.

Beliggenhet

Boligen ligger i et etablert, barnevennlig og sentrumsnært boligområde med gangavstand til Sarpsborg sentrum. Kort vei til skoler og de fleste fasiliteter. Stille og rolig uten gjennomgangstrafikk. Eiendommen ligger nesten innerst i blindgata og har gode lys- og solforhold.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum: Følg Kirkegata østover. Ta til høyre inn i Oscar Pedersens vei. Ta deretter til venstre inn i Borghilds gate. Boligen ligger nesten innerst i gaten på venstre side. Se etter "Til Salgs" skilt fra Notar.

Parkering

Flere biloppstillingsplasser på egen tomt.

Oppvarming

Strøm og ved. Det er varme i gulvene i entrèen, kjøkkenet, stuen og på badet i første etasje, og i gangen, kjøkkenet og på badet i andre etasje. Peisovn i stue 2.etg.
Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 3 500 000,-

Ligningsverdi

kr 877 390,-
Megler

Kjell Olav Bårdseng

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 928 06 346

Flere fra samme megler

Notar Sarpsborg

Sandesundsveien 9
Postboks 50, 1701
SARPSBORG
www.notar.no
Sentralbord: 69 50 30 00
E-post:
Fax: 69 50 30 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886119

no image

Grålum - I...
kr 3 750 000,00
Primærrom: 182 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Borghilds gate 9
SARPSBORG 1721


Pris

SOLGT

Ligningsverdi: kr 877 390,00

Verditakst: kr 3 500 000,00

KommunaleAvgifter: kr 18 470,00


Finansiering

Lånekalkulator
FinansieringBestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : tomannsbolig
Byggeår : 1937
Bruttoareal: 220 m²
Bruksareal: 188 m²
Primærrom: 134 m²
Antall rom: 5
Antall soverom : 3
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 467 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 105
Gårdsnr: 1
Bruksnr: 1516
SNR: 1
Om annonsen
Tindenrt: 11 - 08004046 Publisert: 16.05.2018 TilDato: 17.10.2018
Megler

Kjell Olav Bårdseng Navn :
928 06 346 Telefon :
69 50 30 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler