Fuglset - Hel, seksjonert tomannsbolig med innredet loft og kjeller på stor tomt

Emil Hollingen presenterer denne hele, seksjonerte tomanannsboligen på 4 plan med beboelsesrom i alle etasjer. Boligen er svært innholdsrik og ligger fint til på Fuglset på romslig tomt med stor hage. I hagen mot øst er det etablert en fin terrasse i 2018. Det er også oppført dobbel garasje på tomten. Videre er det god plass til parkering på delvis asfaltert og gruset gårdsplass.

Til sammen er det 8 soverom i boligen. Per dags dato er 1. etasje og underetasjen leid ut for henholdsvis kr. 8 000,- og kr. 7 000,- per måned. Disse leieavtalene vil bli sagt opp i forbindelse med salg. Det oppfordres interessenter til å ta kontakt med megler ved ønske om videreføring av eksisterende leiekontrakter. Videre gjøres det oppmerksom på at rommene i underetasjen ikke er godkjent til varig opphold og dermed ikke lovlig kan leies ut. Se mer informasjon angående adgang til utleie og bruksendring av underetasjen til rom for varig opphold under "Adgang til utleie" og under "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".

Dette er en bolig som har et godt inntektspotensiale og som man kan bo svært billig i.

Samlet sett har boligmassen i dag en blandet standard. I eiers eiertid er det gjort en del arbeider på huset. Samtidig må det påregnes noe renovering og ferdigstilling av påbegynte arbeider.

Se virtuell visning av underetasjen i link under:

https://my.matterport.com/models/dM76x6prd87?section=media&mediasection=showcase

Se virtuell visning av 1. etasje, 2. etasje og loftetasje i link under:

https://my.matterport.com/models/dvJur9rjiGZ?section=media&mediasection=showcase

Adresse

Fuglsetbakken 16
MOLDE 6416

BRA

247 m²

P-ROM

246 m²

Innhold

På eiendommen er det oppført seksjonert tomannsbolig over 4 plan med tilhørende dobbel garasje.

Tomannsboligen har 4 etasjer med boeboelsesrom i alle etasjer.

Underetasje inkluderer gang, trapperom, omkledningsrom, 2 soverom, stue/kjøkken, bad og wc.

1. etasje inkluderer fellesgang/trapperom, gang/midlertidig lettvegg
satt opp i trapperrom, kjøkken, bad, stue og 2 soverom.

2. etasje inkluderer trapperom, entrè, 2 soverom, stue, kjøkken, bad
og bad til loftetasjen med adkomst fra til felles gang.

Loftetasjen inkluderer trapperom, gang m/kjøkkenkrok, 2 soverom og flere kott.

Parkering

Parkering i dobbel garasje og på gårdsplass.

Oppvarming

Boligen har i hovedsak elektrisk oppvarming. I 2. etasje er det installert varmepumpe i 1. og 2. etasje. Det er installert vedovn i 1. og 2. etasje.

Kommunen har følgende påpekninger på ildsted:
"Denne eiendommen er seksjonert og vi har ingen opplysninger om fyringsanlegget på den nye seksjonen. Det er ikke meldt om montering av ilsted til feiervesenet. Vi har heller ingen opplysninger om hva som eventuelt er gjort med skorstein. Feiervesenet vil varsle og utføre tilsyn med fyringsanlegget i uke 36/37."

Ta kontakt med megler for mer informasjon angående resultatet av tilsynet.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på romslig tomt på Fuglset ca. 2 km øst for Molde sentrum. Fra eiendommen er det fine utsiktsforhold.

Fra eiendommen er det gangavstand til badestrand og småbåthavn på Retiro. Det er også kort vei til dagligvarebutikkene REMA 1000 Fuglset og Bunnpris Gourmet Fuglset.

Adkomst

Ta av ved lyskrysset på Bolsønes, kjør forbi Rema 1000, og ta første veg til venste. Ta deretter andre veg til venstre inn i Fuglsetbakken. Eiendommen ligger på høyre side midt i bakken.

Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 4 200 000,-

Kommunale avgifter

kr 30 872,-

Adresse

Fuglsetbakken 16
MOLDE 6416

Kommunale avgifter

kr 30 872,-

Beskrivelse

Emil Hollingen presenterer denne hele, seksjonerte tomanannsboligen på 4 plan med beboelsesrom i alle etasjer. Boligen er svært innholdsrik og ligger fint til på Fuglset på romslig tomt med stor hage. I hagen mot øst er det etablert en fin terrasse i 2018. Det er også oppført dobbel garasje på tomten. Videre er det god plass til parkering på delvis asfaltert og gruset gårdsplass.

Til sammen er det 8 soverom i boligen. Per dags dato er 1. etasje og underetasjen leid ut for henholdsvis kr. 8 000,- og kr. 7 000,- per måned. Disse leieavtalene vil bli sagt opp i forbindelse med salg. Det oppfordres interessenter til å ta kontakt med megler ved ønske om videreføring av eksisterende leiekontrakter. Videre gjøres det oppmerksom på at rommene i underetasjen ikke er godkjent til varig opphold og dermed ikke lovlig kan leies ut. Se mer informasjon angående adgang til utleie og bruksendring av underetasjen til rom for varig opphold under "Adgang til utleie" og under "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".

Dette er en bolig som har et godt inntektspotensiale og som man kan bo svært billig i.

Samlet sett har boligmassen i dag en blandet standard. I eiers eiertid er det gjort en del arbeider på huset. Samtidig må det påregnes noe renovering og ferdigstilling av påbegynte arbeider.

Se virtuell visning av underetasjen i link under:

https://my.matterport.com/models/dM76x6prd87?section=media&mediasection=showcase

Se virtuell visning av 1. etasje, 2. etasje og loftetasje i link under:

https://my.matterport.com/models/dvJur9rjiGZ?section=media&mediasection=showcase

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 4 200 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 4 320 152,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

I hovedsak trekonstruksjon oppført på mur.

Tomten

Tomten er romslig og har opparbeidet plen og hage. Hagen er beplantet med busker og trær. Gårdsplass har både grus og eldre asfalt.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Molde kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.

Servitutter

Det er registrert følgende i grunnboken til seksjon nummer 1:

GRUNNDATA
2014/614793-1/200 22.07.2014 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 1
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 166/288

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Det er registrert følgende i grunnboken til seksjon nummer 2:

GRUNNDATA
2014/614793-1/200 22.07.2014 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 122/288

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Seksjonene kan leies ut i sin helhet til boligformål. Utleie av hybel/ hybelleilighet som en del av hovedboligen forutsetter godkjennelse fra kommunen på søknad om innredning til varig opphold. De som kan ha interesse av å leie ut, oppfordres til å undersøke hvilke formelle og bygningsmessige krav som må oppfylles for å få godkjenning som nevnt. Slike opplysninger kan normalt skaffes ved henvendelse til kommunen.

Det gjøres oppmerksom på at rom i boligens underetasje er ominnredet fra opprinelig godkjent bruk. Det er ikke søkt om bruksendring for disse endringene til rom for varig opphold. Dagens utleie er derfor ikke lovlig. Megler oppfordrer selger til å kontakte kommunen angående muligheten for bruksendring til rom for varig opphold.

Ferdigattest

Etter det Molde kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for boligen da boligen ble bygd før plan- og bygningsloven av 1965. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1953. Se vedlagte tegninger i salgsoppgaven fra Bolsøy bygningsråd fra 1952.

Det gjøres oppmerksom på at det er flere avvik på dagens planløsning og faktiske bruk sammenlignet med godkjente plantegninger.

Underetasjen er i dag innredet med omkledningsrom, wc, bad/vaskerom, kjøkken/stue og 2 soverom. Disse innredningene, med unntak av bad, avviker fra godkjente plantegninger og er ikke bruksendret hos kommunen.

I 1. etasje er bad utvidet og stue er innredet med soverom. I tillegg er det satt inn en lettvegg i trapperom mellom 1. etasje og underetasje. Underetasjen fremstår derfor i dag som en egen boenhet uten intern forbindelse til 1. etasje og seksjon nr. 1. Denne veggen må fjernes for å gjenopprette opprinnelig planløsning slik at underetasjen ikke fremstår som en egen boenhet slik den gjør i dag. Alternativt kan man søke om å opprette en ny boenhet i kjelleren.

I 2. etasje har opprinnelig bad fått utgang til felles gang, det er etablert nytt bad ved kjøkken og soverom mot vest er omgjort til gang og soverom.

I loftetasjen er tidligere gang og rulle-tørkerom omgjort til delvis gang og kjøkken.

Megler oppfordrer interessenter til å kontakte kommunen angående muligheten for bruksendring av nevnte endringer og eventuelt etablering av egen boenhet i kjeller hos kommunen.

Videre gjøres det oppmerksom på at utvidelse av veranda i 1. etasje og utvidelse av balkong i 2. etasje ikke er omsøkt. Det samme gjelder terrasse mot øst og søppelhus mot vest.

Kjøper tar over risikoen for nevnte forhold.

Det ble gitt rammetillatelse og igangsettelsestillatelse for dobbel garasje i 1983. Se vedlagte tegninger i salgsoppgaven. Det er ikke gitt ferdigattest eller midlertidig brukstilaltelse for tiltaket.

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

247 m²

P-ROM

246 m²

Innhold

På eiendommen er det oppført seksjonert tomannsbolig over 4 plan med tilhørende dobbel garasje.

Tomannsboligen har 4 etasjer med boeboelsesrom i alle etasjer.

Underetasje inkluderer gang, trapperom, omkledningsrom, 2 soverom, stue/kjøkken, bad og wc.

1. etasje inkluderer fellesgang/trapperom, gang/midlertidig lettvegg
satt opp i trapperrom, kjøkken, bad, stue og 2 soverom.

2. etasje inkluderer trapperom, entrè, 2 soverom, stue, kjøkken, bad
og bad til loftetasjen med adkomst fra til felles gang.

Loftetasjen inkluderer trapperom, gang m/kjøkkenkrok, 2 soverom og flere kott.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på romslig tomt på Fuglset ca. 2 km øst for Molde sentrum. Fra eiendommen er det fine utsiktsforhold.

Fra eiendommen er det gangavstand til badestrand og småbåthavn på Retiro. Det er også kort vei til dagligvarebutikkene REMA 1000 Fuglset og Bunnpris Gourmet Fuglset.

Adkomst

Ta av ved lyskrysset på Bolsønes, kjør forbi Rema 1000, og ta første veg til venste. Ta deretter andre veg til venstre inn i Fuglsetbakken. Eiendommen ligger på høyre side midt i bakken.

Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering i dobbel garasje og på gårdsplass.

Oppvarming

Boligen har i hovedsak elektrisk oppvarming. I 2. etasje er det installert varmepumpe i 1. og 2. etasje. Det er installert vedovn i 1. og 2. etasje.

Kommunen har følgende påpekninger på ildsted:
"Denne eiendommen er seksjonert og vi har ingen opplysninger om fyringsanlegget på den nye seksjonen. Det er ikke meldt om montering av ilsted til feiervesenet. Vi har heller ingen opplysninger om hva som eventuelt er gjort med skorstein. Feiervesenet vil varsle og utføre tilsyn med fyringsanlegget i uke 36/37."

Ta kontakt med megler for mer informasjon angående resultatet av tilsynet.

Prisantydning

kr 4 200 000,-
Megler

Emil Hollingen

Jurist/ Eiendomsmeglerfullmektig


E-post:
Mobil: 418 53 131

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01

Lignende eiendommer

Selveier, 251658243

no image

Fuglset - ...
kr 3 590 000,00
Primærrom: 76 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 251658243

no image

Fuglset - ...
kr 5 490 000,00
Primærrom: 184 m²
Antall soverom: 3

Andel, 251658243

no image

Stor 3 (4)...
kr 2 000 000,00
Primærrom: 106 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Fuglsetbakken 16
MOLDE 6416


Pris

Prisantydning:

kr 4 200 000,00

KommunaleAvgifter: kr 30 872,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : tomannsbolig
Byggeår : 1953
Bruksareal: 247 m²
Primærrom: 246 m²
Antall rom: 11
Antall soverom : 8
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 931 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1502
Gårdsnr: 26
Bruksnr: 352
SNR: 1
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 23 - 15002421 Publisert: 14.09.2018 TilDato: 01.03.2019
Megler

Emil Hollingen Navn :
418 53 131 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler