Kortgarden - Romslig utsiktsomt med enebolig i dårlig forfatning

Emil Hollingen presenterer denne flotte utsiktstomten med oppført enebolig i Nakkvegen på Kortgarden. Tomten har en størrelse på 1048 m² og ligger i et lett skrånende terreng.

Eiendommen er ureglert. I følge kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i et LNF-område med spredt bolig- og ervervsbebyggelse. Utsnitt av kommundelpnalens arealdel er vedlagt salgsoppgaven.

Eiendommen ligger landlig til ca. 25 minutter fra Molde sentrum.

Adresse

Nakkvegen 46
KORTGARDEN 6455

Innhold

Eiendommen inneholder tomt med oppført enebolig. Eneboligen er i dårlig forfatning og anses ikke å være beboelig.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område på Kortgården i Molde kommune. Kort vei til turterreng og flott utsikt utover Fannefjorden. Det er ca 10 km til Skålasenteret og ca 25 min å kjøre til Molde sentrum via Skåla. Til Kleive er det ca. 10 min å kjøre.

Adkomst

Fra Molde; Kjør gjennom Fannefjordtunellen til Bussbygg / Røvik kirke. Ta av til venstre ved kirken, ved skilt mot Kleive, bortover Osvegen. Boligen ligger i Nakkvegen som andre huset på oversiden av vegen. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 270 000,-

Ligningsverdi

kr 16 512,-

Kommunale avgifter

kr 272,-

Adresse

Nakkvegen 46
KORTGARDEN 6455

Kommunale avgifter

kr 272,-

Beskrivelse

Emil Hollingen presenterer denne flotte utsiktstomten med oppført enebolig i Nakkvegen på Kortgarden. Tomten har en størrelse på 1048 m² og ligger i et lett skrånende terreng.

Eiendommen er ureglert. I følge kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i et LNF-område med spredt bolig- og ervervsbebyggelse. Utsnitt av kommundelpnalens arealdel er vedlagt salgsoppgaven.

Eiendommen ligger landlig til ca. 25 minutter fra Molde sentrum.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 270 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 291 902,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Eneboligen er oppført i trekjonstruksjon på mur.

Tomten

Tomten har flott utsikt over Fannefjorden. Tomten ligger i et lett skrånende terreng. Tomten har ikke blitt bearbeidet på mange år.

Regulering

Eiendommen er uregulert. Kommuneplanens arealdel viser at eiendommen er avsatt til LNF-område med spredt bolig- og ervervsbebyggelse.

Utsnitt av kommunedelplan med tegnforklaring er vedlagt prospekt. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til kommunedelplan, oppfordres interessenter til å kontakte Molde kommune.

Komm. tilknytning

Eiendommen har adkomst fra Osvegen via Nakkvegen. Molde kommune opplyser at eiendommen har privat adkomst. Rett til adkomst for eiendomennen er ikke tinglyst. Ifølge karttjenesten www.seeiendom.no mangler det informasjon om hvilket gårs- og bruksnummer veien tilhører. Det vites derfor ikke hvem som eier veien.

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann eller avløp. Kartskisse med oversikt over vann og avløpsledninger på eindommen og omkringliggende eiendommer er vedlagt prospektet.

Like sør for tomtegrensen ligger kommunal vannledning markert som "110 VL K" på vedlagt kart. Påkoblingen til vannledningen skjer etter avtale med kommunen. Nord for eiendommen ligger kommunal avløpsledning markert som "315 OV K". Etter nærmere avale med kommunen og grunneiere kan man koble seg til avløpsnettet via denne ledningen.

Servitutter

Følgende er registrert i grunnboken til eiendommen:

GRUNNDATA
1947/2915-1/60 20.11.1947 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1502 GNR: 95 BNR: 2

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Ferdigattest

Ut fra Molde kommunes matrikkelopplysninger, ble boligen ført opp i 1949. Molde kommune har oppmålingstegninger og beregning av bruksareal datert 18.12.1990 som er vedlagt salgsoppgaven.

Etter det Molde kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen ble imidlertid oppført før plan- og bygningsloven trådte i kraft.

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det ikke tegnet Boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Innhold

Eiendommen inneholder tomt med oppført enebolig. Eneboligen er i dårlig forfatning og anses ikke å være beboelig.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område på Kortgården i Molde kommune. Kort vei til turterreng og flott utsikt utover Fannefjorden. Det er ca 10 km til Skålasenteret og ca 25 min å kjøre til Molde sentrum via Skåla. Til Kleive er det ca. 10 min å kjøre.

Adkomst

Fra Molde; Kjør gjennom Fannefjordtunellen til Bussbygg / Røvik kirke. Ta av til venstre ved kirken, ved skilt mot Kleive, bortover Osvegen. Boligen ligger i Nakkvegen som andre huset på oversiden av vegen. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Prisantydning

kr 270 000,-

Ligningsverdi

kr 16 512,-
Megler

Emil Hollingen

Jurist/ Eiendomsmeglerfullmektig


E-post:
Mobil: 418 53 131

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01
Adresse

Nakkvegen 46
KORTGARDEN 6455


Pris

Prisantydning:

kr 270 000,00

Ligningsverdi: kr 16 512,00

KommunaleAvgifter: kr 272,00


Finansiering

Lånekalkulator
FinansieringBestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1949
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1048 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1502
Gårdsnr: 95
Bruksnr: 15
Fasiliteter

  • Rolig område
  • Utsikt
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 148 - 15002344 Publisert: 10.08.2018 TilDato: 09.01.2019
Megler

Emil Hollingen Navn :
418 53 131 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler