Meget attraktiv næringsseksjon/butikklokale i Elnesvågen sentrum!

Stor næringsseksjon i Elnesvågen sentrum med meget god eskponering og tilkomst.
Bygget er på bakkeplan med store vindusflater mot gate/parkeringsarealer, og er en seksjon i et mindre sameie. Stort åpent butikklokale over 3 soner, 4 kontor,
spiserom m/kjøkken, arbeidsrom, 3 garderober
med toaletter og bøttekott samt 3 lagerrom.

Bygget er oppført i 1986 og har en del innvendige oppgraderte overflater. Etasjeskille i betong med børesøyler, som gjør en ominnredning kurant.

Adresse

Torget 1
ELNESVÅGEN 6440

BRA

545 m²

Innhold

Eiendommen inneholder ett sort åpent butikklokale over 3 soner, 4 kontor,
spiserom m/kjøkken, arbeidsrom, 3 garderober med toaletter og bøttekott og 3 lager.

Parkering

Parkering på offentlig grunn

Oppvarming

Elektrisk

Beliggenhet

Meget atttraktivt butikk/næringslokale på torget i Elnesvågen til salgs. Store vindusflater mot gate, enkel adkomst og parkering i nærområdet.

Adkomst

Kjør til Elnesvågen sentrum, parker ved torget. Seksjonen ligger i bygget rett øst for Bølgen kjøpesenter.

Prisantydning

kr 7 700 000,-

Adresse

Torget 1
ELNESVÅGEN 6440

Beskrivelse

Stor næringsseksjon i Elnesvågen sentrum med meget god eskponering og tilkomst.
Bygget er på bakkeplan med store vindusflater mot gate/parkeringsarealer, og er en seksjon i et mindre sameie. Stort åpent butikklokale over 3 soner, 4 kontor,
spiserom m/kjøkken, arbeidsrom, 3 garderober
med toaletter og bøttekott samt 3 lagerrom.

Bygget er oppført i 1986 og har en del innvendige oppgraderte overflater. Etasjeskille i betong med børesøyler, som gjør en ominnredning kurant.

Omkostninger for kjøper


Prisantydning kr. 7 700 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift av prisantydning
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 7 893 752,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Betongkonstruksjoner med skillevegger av tre/gips, ev stålstendere.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig/forretning og kontor. En liten del av tomten sør for bygget er regulert til forretning. Se vedlagt reguleringskart og reguleringsbestemmelser.

I nærområdet:
Gnr. 46, bnr. 149: Godkjent søknad om tilbygg.

Komm. tilknytning

Offentlig vann med vannmåler. Offentlig vei og kloakk.

Servitutter


Heftelser i festerett:

1986/2062-3/60 26.02.1986 FESTEKONTRAKT - VILKÅR
GJELDER FESTE
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 672
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1548 GNR: 46 BNR: 156
662-24.01.1992 ** NYE VILKÅR

294- 15.01.1999 LEIE AV NÆRINGSLOKALE
GJELDER FESTE
Leie fra dato : 01.01.1999
Leietid : 10 år
Leiebeløp : NOK 58 500 pr. år
Rettighetshaver: FRÆNA SOLSENTER AS
ORG.NR: 880 343 262
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Leieavtalen kan ikke sies opp så lenge den er pantsatt
til Bud Fræna og Hustad sparebank
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1548 GNR: 46 BNR: 156

821047-10.10.2011 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER FESTE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1548 GNR: 46 BNR: 156 FNR: 0 SNR: 2

GRUNNDATA
791877-30.09.2011 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 6/11

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen har kun en bruksenhet og kan leies ut til forretningsformål. Det kreves ikke samtykke fra bortfester for utleie. Se vedlagte nye vilkår for festeavtalen.

Ferdigattest

Det foreligger en midlertidig brukstillatelse på oppføring av det opprinnelige bygget, utstedt 21.04.1986.

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Denne seksjonen fikk godkjent innvendig ombygging av Fræna kommune 07.12.2012. For dette tiltaket er det krav til ferdigattest. Dette er ikke gjort.

Betalingsbetingelser

Salget omfatter overdragelse av eierseksjon, med overskjøting og betaling av dokumentavgift.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det ikke tegnet Boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Det kan ikke tegnes boligkjøperforsikring på næringseiendom.

BRA

545 m²

Innhold

Eiendommen inneholder ett sort åpent butikklokale over 3 soner, 4 kontor,
spiserom m/kjøkken, arbeidsrom, 3 garderober med toaletter og bøttekott og 3 lager.

Beliggenhet

Meget atttraktivt butikk/næringslokale på torget i Elnesvågen til salgs. Store vindusflater mot gate, enkel adkomst og parkering i nærområdet.

Adkomst

Kjør til Elnesvågen sentrum, parker ved torget. Seksjonen ligger i bygget rett øst for Bølgen kjøpesenter.

Parkering

Parkering på offentlig grunn

Oppvarming

Elektrisk

Prisantydning

kr 7 700 000,-
Megler

Frank Fylling

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 911 49 707

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Stor produ...
kr 8 750 000,00

 

Adresse

Torget 1
ELNESVÅGEN 6440


Pris

Prisantydning:

kr 7 700 000,00

AndelFellesutgifter: kr 12 400,00


Finansiering

Lånekalkulator
FinansieringBestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : næring salg

Eiendomstype : forretning
Byggeår : 1986
Bruksareal: 545 m²
Eierform : selveier
Tomteierform : festet
Tomteareal : 628 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1548
Gårdsnr: 46
Bruksnr: 156
SNR: 1
Fasiliteter

  • Vaktmester

Om annonsen
Tindenrt: 172 - 15002269 Publisert: 13.06.2018 TilDato: 07.11.2018
Megler

Frank Fylling Navn :
911 49 707 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler