BUD MOTTATT! Koselig, eldre enebolig med garasje midt i Bud sentrum

Her har du muligheten til å skaffe deg en flott, sjarmerende enebolig så sentralt som det kan gå an i Bud. Boligen ligger fint til rett bak bygget til Romsdalsbanken og Coop-butrikken. Enkel adkomst fra Strandavegen og gangavstand til alle sentrumsfasilitetene Bud kan tilby. Eiendommen er fint opparbeidet og boligen er sjarmerende med sine innslag av opprinnelig byggestil og velstelte hage. Det medfølger egen parsell på ca 400 m² syd for Strandavegen, grensende mot parkeringsplassen på Coop. Denne parsellen er regulert til bolig/forretning/kontor.

Adresse

Strandavegen 4
BUD 6430

BRA

160 m²

P-ROM

116 m²

Innhold

Boligen inneholder:

Kjeller: Gang, vaskekjeller, hobbyrom, bod og wc.
1. etasje: Entré m/trapp, trapperom, stue, kjøkken, gang, bad og soverom.
Loftetasje: Gang/trapperom, loftstue, 3 soverom og 2 kott.

Rommene i kjeller er klassifisert som sekundærrom av takstmann pga. brukbarhet og standard, samt byggeforskriftens krav til takhøyde.

Parkering

Garasje, samt biloppstillingsplasser på tomt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming, luft-til-luft varmepumpe og varmekabler i badegulv. Vedovn i stue.

Beliggenhet

Eldre enebolig midt i Bud sentrum, gangavstand til butikker, skole og barnehage i umiddelbar nærhet. Flotte rekreasjonsområder ved havnen og på kyststien.

Adkomst

Kjør til Bud sentrum, ta av til venstre inn Strandavegen. Nr 4 ligger som første bolighus på høyre hånd, boligen er gul. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilt ved annonserte visninger.

Prisantydning

kr 1 690 000,-

Kommunale avgifter

kr 19 678,-

Adresse

Strandavegen 4
BUD 6430

Kommunale avgifter

kr 19 678,-

Beskrivelse

Her har du muligheten til å skaffe deg en flott, sjarmerende enebolig så sentralt som det kan gå an i Bud. Boligen ligger fint til rett bak bygget til Romsdalsbanken og Coop-butrikken. Enkel adkomst fra Strandavegen og gangavstand til alle sentrumsfasilitetene Bud kan tilby. Eiendommen er fint opparbeidet og boligen er sjarmerende med sine innslag av opprinnelig byggestil og velstelte hage. Det medfølger egen parsell på ca 400 m² syd for Strandavegen, grensende mot parkeringsplassen på Coop. Denne parsellen er regulert til bolig/forretning/kontor.

Omkostninger for kjøper


Prisantydning kr 1 690 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 747 402,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Grunnmurer oppført av betong. Veggkonstruksjon er reisverk av pløyd plank med utvendig liggende trepanel. Takkonstruksjon er saltak med sperrekonstruksjon og saltaksark i midtpartiet. Bærende undertak av bordtro. Vindski av trebord.

Tomten

Fræna kommune har ikke oppført tomteareal på denne eiendommen da koordinatfestet oppmåling ikke har funnet sted. Avvik kan forekomme. I følge selger er tomten på ca 1 300 m².

Tomten er opparbeidet med plen og hage som er beplantet med hekk, busker og bed. Fine uteområder med terrasse og god utsikt. Asfaltert adkomst.

Tomten består av to parseller, hvorav den ene er en ubebygd parsell sør for hovedparsellen. Se vedlagt kart. Se bilde s. 7.

Regulering

Teig 1 med boligen på er regulert til boligformål med historisk og antikvarisk verneomårde. Se vedlagte reguleringskart og retningslinjer.

Teig 2 sør for eiendommen er regulert til bolig/forretning og kontor.

Komm. tilknytning

Offentlig vei, vann og kloakk.

Servitutter


910069- 30.10.2012 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1548 GNR: 112 BNR: 31
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA
3726-07.09.1966 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1548 GNR: 112 BNR: 25

2087-04.03.1980 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1548 GNR: 112 BNR:
430
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN

EIENDOMMENS RETTIGHETER

4325- 10.06.1974 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Rettighet hefter i: KNR: 1548 GNR: 112 BNR: 244
Bestemmelse om bygging av garasje mot nabogrense.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Boligen er bygget før bygningslovens virkning av 1965, og det finnes derfor ikke
midlertidig brukstillatelse, ferdigattest eller hustegninger i arkivene til Fræna kommune.

I følge Fræna kommune er huset er å anse som lovlig oppført, slik det var fra opprinnelsen. Det vites imidlertidg ikke hva som var opprinnelig var godkjent.

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Søknad om oppføring av garasje er godkjent 18.06.1974. Se vedlagt tegning. Det var ifølge Fræna kommune ikke krav om ferdigattest da dette tiltaket ble oppført.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

160 m²

P-ROM

116 m²

Innhold

Boligen inneholder:

Kjeller: Gang, vaskekjeller, hobbyrom, bod og wc.
1. etasje: Entré m/trapp, trapperom, stue, kjøkken, gang, bad og soverom.
Loftetasje: Gang/trapperom, loftstue, 3 soverom og 2 kott.

Rommene i kjeller er klassifisert som sekundærrom av takstmann pga. brukbarhet og standard, samt byggeforskriftens krav til takhøyde.

Beliggenhet

Eldre enebolig midt i Bud sentrum, gangavstand til butikker, skole og barnehage i umiddelbar nærhet. Flotte rekreasjonsområder ved havnen og på kyststien.

Adkomst

Kjør til Bud sentrum, ta av til venstre inn Strandavegen. Nr 4 ligger som første bolighus på høyre hånd, boligen er gul. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilt ved annonserte visninger.

Parkering

Garasje, samt biloppstillingsplasser på tomt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming, luft-til-luft varmepumpe og varmekabler i badegulv. Vedovn i stue.

Prisantydning

kr 1 690 000,-
Megler

Frank Fylling

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 911 49 707

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Velkommen ...
kr 1 680 000,00
Primærrom: 107 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 

no image

Ålgård - P...
kr 1 700 000,00
Primærrom: 56 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 

no image

Enebolig m...
kr 1 790 000,00
Primærrom: 171 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 

no image

Kom på vis...
kr 1 790 000,00
Primærrom: 117 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Strandavegen 4
BUD 6430


Pris

Prisantydning:

kr 1 690 000,00

KommunaleAvgifter: kr 19 678,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1916
Bruksareal: 160 m²
Primærrom: 116 m²
Antall rom: 6
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1548
Gårdsnr: 112
Bruksnr: 248
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Garasje

Om annonsen
Tindenrt: 124 - 15002208 Publisert: 16.05.2018 TilDato: 02.11.2018
Megler

Frank Fylling Navn :
911 49 707 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler