Enebolig med betydelig oppgraderingsbehov i etablert byggefelt på Vikebukt

Enebolig med betydelig oppgraderingsbehov i etablert byggefelt på Vikebukt.
Boligen har i all hovedsak standard fra byggeår, og det må påregnes oppgraderinger innvendig og utvendig.

Attraktivt og barnevennlig område med gangavstand til butikk og barneskole, flotte turområder og gode solforhold.

Til Helland sentrum er det kun ca 7-8 minutter med bil.

Adresse

Gjermundnesvegen 44
VIKEBUKT 6392

BRA

188 m²

P-ROM

171 m²

BTA

211 m²

Innhold


Underetasje: Kjellerstue, bad, vaskerom, gang, 2 soverom og 2 boder.
1. etasje: Stue, kjøkken, bad, gang, vindfang, 3 soverom og wc.

Parkering

Biloppstillingsplasser på tomt. Det er oppført en felles garasje for gnr. 35, bnr. 84 og gnr. 35, bnr. 95. Se vedlagt godkjenning fra kommunen og tegning. Vedlikehold og utbedringer har vært delt likt mellom eiene. Det gjøres opperksom på at det ikke foreligger noe tinglyst avtale om at gnr. 35, bnr. 84 har bruksrett til det vestre garasjerom og veirett over gnr. 35, bnr. 95 fram til garasjen.

Oppvarming

Luft-luft-varmepumpe med innedel i stue. Oppmurt ildsted med peisinnsats i kjellerstue og vedovn i stue 1. etasje. Varmekabler i baderomsgulv, samt soverom og flislagt del av gang i kjeller og kjellerstue.

Det er gjort følgende merknad sist kontroll av pipe og ildsted 12.03.2016
- Godkjent taktstige mangler, takstigen er ikkje sikret.
- Brennbart materiale for nær sotluke.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert boligfelt på Vikebukt i Vestnes kommune.
Det er ca. 5 km til Vestnes sentrum via bomvei og ca 700 m til hurtigbåtkai med forbindelse til Molde.

Adkomst

Kommer du fra Vestnes- kjør over Tresfjordbrua, ta av ned mot Vikebukt og gamle fergekaien, men hold til høyre og kjør forbi butikken. Følg veien ca. 100 m, ta så opp mot høyre, Gjermundnesvegen 44 ligger på høyre hånd. Det vil være skiltet med Notars visningsskilt ved annonserte visninger.

Prisantydning

kr 1 500 000,-

Ligningsverdi

kr 302 745,-

Kommunale avgifter

kr 11 825,-

Adresse

Gjermundnesvegen 44
VIKEBUKT 6392

Kommunale avgifter

kr 11 825,-

Beskrivelse

Enebolig med betydelig oppgraderingsbehov i etablert byggefelt på Vikebukt.
Boligen har i all hovedsak standard fra byggeår, og det må påregnes oppgraderinger innvendig og utvendig.

Attraktivt og barnevennlig område med gangavstand til butikk og barneskole, flotte turområder og gode solforhold.

Til Helland sentrum er det kun ca 7-8 minutter med bil.

Omkostninger for kjøper


Prisantydning kr 1 500 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 552 652,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Antatt betongfundamenter på løsmasser. Kjellervegger i leca. Yttervegger over mur i isolert bindingsverk. Takkonstruksjon av W-takstoler med taktro av rupanel/tre. Taktekking av pappshingel.

Tomten

Stor og romslig tomt med plener, prydbusker og trær. Gruslagt innkjøring med parkering.

Det gjøres oppmerksom på at uthuset på eiendommen har mindre avstand til vei enn hva som er fastatt i vegloven. Det er gitt dispansasjon for dette. Se vedlagt tinglyst avtale.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.

Området nordvest for eiendommen er avstatt til friareal/lekeområde i reguleringsplanen.

Komm. tilknytning

Offentlig vei og kloakk. Privat vann via Vestnes Vassverk.

Servitutter

6354- 18.08.1975 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger
m.m.

6391- 06.07.1984 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Vegvesenets betingelser vedtatt i forbindelse med oppføring av uthus men mindre avstand fra vegen en vegloven fastsetter.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Eneboligen har ferdigattest, utstedt 01.07.1976

Det gjøres oppmerksom på at dagens bruk av rommene i underetasje ikke samsvarer med godkjente plantegninger fra Vestnes kommune. Det er ikke søkt om bruksendring fra sekundærrom til primærrom. Dette gjelder alle rom med unntak av vaskerom og 2 boder.

Uthuset er i følge Vestnes kommune søkt om, men det er usikkert på dato. Se vedlagt tegning. Eier opplyser om at uthuset ble oppført i 1978. Det er usikkert om det er det er meldt ferdig til Vestnes kommune.

Det gjøres oppmerksom på at fellesgarasjen er registrert på naboeiendomen gnr. 35, bnr. 95. Vedlagt godkjenning fra Vestnes kommune viser at denne er bygget for felles bruk men det foreligger ikke noe tinglyst avtale om at gnr. 35, bnr. 84 har bruksrett til det vestre garasjerom og veirett over gnr. 35, bnr. 95 fram til garasjen.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

188 m²

P-ROM

171 m²

BTA

211 m²

Innhold


Underetasje: Kjellerstue, bad, vaskerom, gang, 2 soverom og 2 boder.
1. etasje: Stue, kjøkken, bad, gang, vindfang, 3 soverom og wc.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert boligfelt på Vikebukt i Vestnes kommune.
Det er ca. 5 km til Vestnes sentrum via bomvei og ca 700 m til hurtigbåtkai med forbindelse til Molde.

Adkomst

Kommer du fra Vestnes- kjør over Tresfjordbrua, ta av ned mot Vikebukt og gamle fergekaien, men hold til høyre og kjør forbi butikken. Følg veien ca. 100 m, ta så opp mot høyre, Gjermundnesvegen 44 ligger på høyre hånd. Det vil være skiltet med Notars visningsskilt ved annonserte visninger.

Parkering

Biloppstillingsplasser på tomt. Det er oppført en felles garasje for gnr. 35, bnr. 84 og gnr. 35, bnr. 95. Se vedlagt godkjenning fra kommunen og tegning. Vedlikehold og utbedringer har vært delt likt mellom eiene. Det gjøres opperksom på at det ikke foreligger noe tinglyst avtale om at gnr. 35, bnr. 84 har bruksrett til det vestre garasjerom og veirett over gnr. 35, bnr. 95 fram til garasjen.

Oppvarming

Luft-luft-varmepumpe med innedel i stue. Oppmurt ildsted med peisinnsats i kjellerstue og vedovn i stue 1. etasje. Varmekabler i baderomsgulv, samt soverom og flislagt del av gang i kjeller og kjellerstue.

Det er gjort følgende merknad sist kontroll av pipe og ildsted 12.03.2016
- Godkjent taktstige mangler, takstigen er ikkje sikret.
- Brennbart materiale for nær sotluke.

Prisantydning

kr 1 500 000,-

Ligningsverdi

kr 302 745,-
Megler

Frank Fylling

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 911 49 707

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Liabygda -...
kr 1 450 000,00
Primærrom: 128 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 

no image

Stor eiend...
kr 1 450 000,00
Primærrom: 339 m²
Antall soverom: 9

Selveier, 

no image

Eidsvåg - ...
kr 1 590 000,00
Primærrom: 91 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 

no image

Her har du...
kr 1 360 000,00
Primærrom: 156 m²
Antall soverom: 4

 

Adresse

Gjermundnesvegen 44
VIKEBUKT 6392


Pris

Prisantydning:

kr 1 500 000,00

Ligningsverdi: kr 302 745,00

KommunaleAvgifter: kr 11 825,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1976
Bruttoareal: 211 m²
Bruksareal: 188 m²
Primærrom: 171 m²
Antall rom: 7
Antall soverom : 5
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1496 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1535
Gårdsnr: 35
Bruksnr: 84
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Garasje

Om annonsen
Tindenrt: 29 - 15002153 Publisert: 14.04.2018 TilDato: 22.09.2018
Megler

Frank Fylling Navn :
911 49 707 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler