En velholdt og tiltalene enebolig med god plass, fint oppgraderte overflater, lun og skjermet uteplass med utsikt, samt garasje. Boligen fremstår som tiltalende med gode romløsninger. Stor stue med utgang til terrasse, samt kjellerstue med utgang direkte til hagen via platting. Boligen har fire soverom. Tilbygg oppført i 2010.

Adresse

Åsbakken 27
TORNES I ROMSDAL 6443

BRA

236 m²

P-ROM

202 m²

BTA

260 m²

Innhold


Underetasje: Entré/trapperom, kjellerstue, gang m/kjøkkenkrok, soverom, kjellerrom/lager, bod, fremtidig bad(opprinnelig vakserom) og kott.
1. etasje: Hall m/garderobe, vaskerom, bad, stue/kjøkken, tvstue, gang, 3 soverom, trapperom og wc.

Parkering

Parkering i garasje og på egen tomt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming, luft-til-luft varmepumpe i stuer. Varmekabler i badegulv, vaskerom, wc og hall. Vedovn i stue og eldre vedkamin i kjellerstue.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Ås. Gode solforhold.

Adkomst

Kjør til Tornes, ta av mot Ås, kjør til du kommer til Aas Betong, ta av opp mot fabrikken og kjør videre oppover. Du får boligen på venstre hånd. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilt ved annonserte visninger.

Prisantydning

kr 3 450 000,-

Ligningsverdi

kr 591 508,-

Kommunale avgifter

kr 18 020,-

Adresse

Åsbakken 27
TORNES I ROMSDAL 6443

Kommunale avgifter

kr 18 020,-

Beskrivelse

En velholdt og tiltalene enebolig med god plass, fint oppgraderte overflater, lun og skjermet uteplass med utsikt, samt garasje. Boligen fremstår som tiltalende med gode romløsninger. Stor stue med utgang til terrasse, samt kjellerstue med utgang direkte til hagen via platting. Boligen har fire soverom. Tilbygg oppført i 2010.

Omkostninger for kjøper


Prisantydning kr 3 450 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 551 402,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Grunnmur av trønderblokk, utvendig pusset. Innvendig påforet og kledd i boligrom, dels pusset. Kjellerrom mot vest har betongstein i natur og
dels pusset mur. Ringmur av betong i tilbygget del mot nord. Veggkonstruksjon er isolert bindingsverk. Utvendig kledd med imp. trepanel i 2010. Opprinnelige yttervegger er utvendig påforet/etterisolert med 5 cm og påsatt asfaltplater/vindsperre da bygningen ble påbygd i 2010. Saltak av tre med plassbygde takstoler på opprinnelig del. Bordtro. W-takstoler påbygg mot vest. Det er sperrekonstruksjon på uttrekt tak mot sør og nord. Undertak og
lekter for taktekking. Taktekking er Decra stålpanner fra 2010 og 2017.

Tomten

Eiendommen er opparbeidet hage med plen, støttemurer og beplantet.

Det er gitt tillatelse fra naboeiendom gnr. 16, bnr. 7 til å bygge uthus inntil 0.5 meter mot nabogrense.

Åsbakken 27(gnr. 16, bnr. 16 og 25) har bruksrett til et areal av eiendommen til gnr. 16, bnr. 7 som brukes som hage. Gnr. 16, bnr. 7 har full råderett over arealet og kan avslutte avtalen på eget ønske. ( se vedlagt avtale)

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål. Det gjøres oppmerksom på at det er områder i nærheten som er regulert til industri.


I nærområdet:
Gnr. 16, bnr. 7: Det er godkjent men ikke igangsatt bygging av tilbygg til driftsbygning.

Komm. tilknytning

Offentlig vann. Avløp til privat septiktank med kommunal tømming.

Privat vei over gnr. 16, bnr. 3 og 7. Det er i tinglyst rettigher(se vedlegg), datert 21.07.1972 gitt veirett for gnr. 16, bnr. 16 langs gårdsvei som går gjennom overnevnte eiendommer og fram til eiendommen.

Servitutter


Eiendommens rettigheter:

4562- 18.07.1972 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighet hefter i: KNR: 1548 GNR: 16 BNR: 5
Rettighet hefter i: KNR: 1548 GNR: 16 BNR: 6
Bestemmelse om kloakkledning
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

4563-18.07.1972 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighet hefter i: KNR: 1548 GNR: 16 BNR: 11
Bestemmelse om kloakkledning

4716-21.07.1972 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1548 GNR: 16 BNR: 7

10659- 23.11.1978 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighet hefter i: KNR: 1548 GNR: 16 BNR: 7
Bestemmelse om bygging mot nabogrense

249114-26.03.2014 BRUKSRETT
Rettighet hefter i: KNR: 1548 GNR: 16 BNR: 7
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Eneboligen har ferdigattest, datert 29.10.1974

Det gjøres oppmerksom på at dagens bruk av soverom, kjellerstue og gang m/kjøkkenkork i underetasje ikke samsvarer med godkjente plantegninger fra Fræna kommune. Det er ikke søk om bruksendring fra sekundærrom til primærrom for disse rom.

Det er gitt ferdigattest for tilbygg (1. etasje mot vest og nord, samt svalgang/terrasse mot syd), datert 23.02.2012

Garasjen oppført på gnr. 16, bnr. 25 ble godkjent som meldingssak og det er derfor ikke krevd ferdigattest. Garasjen er å regne for lovlig oppsatt, slik vedlagte tegninger viser.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

236 m²

P-ROM

202 m²

BTA

260 m²

Innhold


Underetasje: Entré/trapperom, kjellerstue, gang m/kjøkkenkrok, soverom, kjellerrom/lager, bod, fremtidig bad(opprinnelig vakserom) og kott.
1. etasje: Hall m/garderobe, vaskerom, bad, stue/kjøkken, tvstue, gang, 3 soverom, trapperom og wc.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Ås. Gode solforhold.

Adkomst

Kjør til Tornes, ta av mot Ås, kjør til du kommer til Aas Betong, ta av opp mot fabrikken og kjør videre oppover. Du får boligen på venstre hånd. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilt ved annonserte visninger.

Parkering

Parkering i garasje og på egen tomt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming, luft-til-luft varmepumpe i stuer. Varmekabler i badegulv, vaskerom, wc og hall. Vedovn i stue og eldre vedkamin i kjellerstue.

Prisantydning

kr 3 450 000,-

Ligningsverdi

kr 591 508,-
Megler

Frank Fylling

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 911 49 707

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Ålgård - E...
kr 3 390 000,00
Primærrom: 140 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 

no image

SANDVED/ÅS...
kr 3 390 000,00
Primærrom: 112 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 

no image

Flott eneb...
kr 3 350 000,00
Primærrom: 165 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 

no image

Visning 2...
kr 3 350 000,00
Primærrom: 174 m²
Antall soverom: 4

 

Adresse

Åsbakken 27
TORNES I ROMSDAL 6443


Pris

Prisantydning:

kr 3 450 000,00

Ligningsverdi: kr 591 508,00

KommunaleAvgifter: kr 18 020,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1973
Bruttoareal: 260 m²
Bruksareal: 236 m²
Primærrom: 202 m²
Antall rom: 7
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1548
Gårdsnr: 16
Bruksnr: 16
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Garasje

Om annonsen
Tindenrt: 8 - 15002151 Publisert: 13.04.2018 TilDato: 21.09.2018
Megler

Frank Fylling Navn :
911 49 707 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler