Eresfjord - Påkostet enebolig med god overflatestandard og dobbel garasje

Emil Hollingen presenterer denne eneboligen på Nauste i Eresfjord. Eneboligen er oppført på en romslig og flat tomt hvor det også er oppført en dobbel garasje som nylig er modernisert.

Eneboligen går over to plan med lagringskjeller med gulvareal på ca. 78 m² og 1. etasje med entré/gang m/trapperom, 3 soverom, kjøkken, stue, bad og trapperom til kjeller. 1. etasjen er vesentlig oppusset i perioden 2008-2011. 1. etasjen fremstår i dag med et moderne uttrykk og med god standard.

Fra stuen i 1. etasje er det utgang til flott veranda hvor det er plass til flere møbelgrupper.

Boligen passer utmerket til mindre familier eller til de som ønsker å bo på en flate. Velkommen til visning!

Adresse

Naustevegen 114
ERESFJORD 6470

BRA

100 m²

P-ROM

100 m²

Innhold

På eiendommen er det oppført enebolig og dobbel garasje.

Eneboligen går over to plan med kjeller med gulvareal på ca. 78 m² og 1. etasje med entré/gang m/trapperom, 3 soverom, kjøkken, stue, bad og trapperom til kjeller.

Parkering

Parkering i dobbel garasje og på egen tomt.

Oppvarming

I hovedsak elektrisk oppvarming via varmepumpe. Det er også installert vedovn i stue. Varmekabler i gulv og entré.

Beliggenhet

Boligen ligger på Nauste i Eresfjorden i Nesset kommune. Etablert boligområde med nyere og eldre eneboliger, samt innslag av fritidsboliger.

Adkomst

Fra Eidsvåg følger man riksveg 660 inn mot Eresfjord. Ta av inn på Smedhaugvegen like etter at elva Eira er passert. Følg Smedhaugvegen i ca. 300 meter og ta deretter av til høyre inn på Naustevegen. Etter ca. 300 meter ligger boligen på venstre side i et etablert boligområde. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisning.

Prisantydning

kr 1 200 000,-

Ligningsverdi

kr 247 616,-

Kommunale avgifter

kr 7 490,-

Adresse

Naustevegen 114
ERESFJORD 6470

Kommunale avgifter

kr 7 490,-

Beskrivelse

Emil Hollingen presenterer denne eneboligen på Nauste i Eresfjord. Eneboligen er oppført på en romslig og flat tomt hvor det også er oppført en dobbel garasje som nylig er modernisert.

Eneboligen går over to plan med lagringskjeller med gulvareal på ca. 78 m² og 1. etasje med entré/gang m/trapperom, 3 soverom, kjøkken, stue, bad og trapperom til kjeller. 1. etasjen er vesentlig oppusset i perioden 2008-2011. 1. etasjen fremstår i dag med et moderne uttrykk og med god standard.

Fra stuen i 1. etasje er det utgang til flott veranda hvor det er plass til flere møbelgrupper.

Boligen passer utmerket til mindre familier eller til de som ønsker å bo på en flate. Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 200 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 245 152,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

I hovedsak trekonstruksjon oppført på mur.

Tomten

Flat tomt med opparbeidet plen og hage. Gruset adkomst/gårdsplass.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål.

Komm. tilknytning

Eiendommen har privat adkomst over gnr. 93 bnr. 72 og gnr. 93 bnr. 7 frem til Naustevegen som er offentlig. Rett til adkomst over nevnte eiendommer er ikke tinglyst.

Eiendommen har videre septiktank. Eiendommen er tilknyttet Nauste vassverk.

Servitutter

Eiendommen har følgende registreringer i grunnboken:

GRUNNDATA
1977/3929-1/60 05.05.1977 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1543 GNR: 93 BNR: 7

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Det ble gitt midlertidig brukstillatelse for eneboligen datert 07.03.1980 med merknader om at flere arbeider måtte ferdigstilles etter nærmere avtale. Se vedlagt midlertidig brukstillatelse for mer informasjon angående merknadene.

Det ble 26.11.80 utført en etterkontroll av merknadene fra brukstillatelsen med pålegg om utførelse av diverse tiltak. Se vedlagt dokument i salgsoppgaven.

Nesset kommune har oversendt megler det som antas å være bygningstegningene fra da kjøkkenet ble påbygd i 1996. Det bemerkes at vegg mellom stue og soverom mot nordvest er trekt lenger vest enn det tegningene viser. I tillegg er det satt inn et smalt vindu på stue mot nord som ikke er inntegnet.

Nesset kommune har ikke oversendt tegninger av kjelleretasjen. Det vites derfor ikke hvordan kjelleren opprinnelig var godkjent.

Det eksisterer ikke ferdigattest på eneboligen.

Det antas at garasjen ble bygget i 1989. Det foreligger ingen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på garasjen, men det foreligger godkjente tegninger fra 1988 som er oversendt megler av Nesset kommune. Disse tegningene er vedlagt salgsoppgaven. Videre ble det 05.08.2014 gitt tillatelse til tilbygg til garasje. Nesset kommune har per 13.04.18 ikke oversendt tegningene for tiltaket og det vites derfor ikke om tiltaket er i henhold til søknad. Videre foreligger det ikke midleritidig brukstillatelse eller ferdigattest for tilbygget.

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Per 12.04.18 er det opplyst av Nesset kommune at det ikke foreligger påleggg fra bygningsmyndighetene på denne eiendommen.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

100 m²

P-ROM

100 m²

Innhold

På eiendommen er det oppført enebolig og dobbel garasje.

Eneboligen går over to plan med kjeller med gulvareal på ca. 78 m² og 1. etasje med entré/gang m/trapperom, 3 soverom, kjøkken, stue, bad og trapperom til kjeller.

Beliggenhet

Boligen ligger på Nauste i Eresfjorden i Nesset kommune. Etablert boligområde med nyere og eldre eneboliger, samt innslag av fritidsboliger.

Adkomst

Fra Eidsvåg følger man riksveg 660 inn mot Eresfjord. Ta av inn på Smedhaugvegen like etter at elva Eira er passert. Følg Smedhaugvegen i ca. 300 meter og ta deretter av til høyre inn på Naustevegen. Etter ca. 300 meter ligger boligen på venstre side i et etablert boligområde. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisning.

Parkering

Parkering i dobbel garasje og på egen tomt.

Oppvarming

I hovedsak elektrisk oppvarming via varmepumpe. Det er også installert vedovn i stue. Varmekabler i gulv og entré.

Prisantydning

kr 1 200 000,-

Ligningsverdi

kr 247 616,-
Megler

Emil Hollingen

Jurist/ Eiendomsmeglerfullmektig


E-post:
Mobil: 418 53 131

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Visning ma...
kr 1 250 000,00
Primærrom: 102 m²
Antall soverom: 3

Andel, 

no image

Sola - Mod...
kr 1 300 000,00
Primærrom: 89 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 

no image

Her har du...
kr 1 360 000,00
Primærrom: 156 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 

no image

Liabygda -...
kr 1 450 000,00
Primærrom: 128 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Naustevegen 114
ERESFJORD 6470


Pris

Prisantydning:

kr 1 200 000,00

Ligningsverdi: kr 247 616,00

KommunaleAvgifter: kr 7 490,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Visning

24.04.2018 18:00-19:00
Ved: Emil Hollingen


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1979
Bruksareal: 100 m²
Primærrom: 100 m²
Antall rom: 4
Antall soverom : 3
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 907 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1543
Gårdsnr: 93
Bruksnr: 88
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Rolig område
  • Garasje
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 5 - 15002146 Publisert: 14.04.2018 TilDato: 28.09.2018
Megler

Emil Hollingen Navn :
418 53 131 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler