Årølia - Nyere enebolig i barnevennlig område med flott utsikt. Ny dobbelgarasje

Emil Hollingen presenterer denne innholdsrike eneboligen over to plan i Jordbærvegen. Eiendommen ligger på nordsiden av veien med flott utsikt over fjord og fjell. Boligen ligger i et område som egner seg godt for barnefamilier.

Boligen ble oppført i 2012 og har mange gode kvaliteter. Alle rommene i boligen er lyse og har god størrelse. Med sine 4 soverom og 2 stuer er dette en bolig som passer godt for de fleste mellomstore familier. Utvendig er det mulighet for lek og morro på den østlige gressplenen. I tillegg er det etablert en flott terrasse på vestsiden av boligen.

Det er nylig oppført en moderne dobbelgarasje i betong på eiendommen i tillegg til flotte støttemurer i naturstein. Det må påregnes arbeid i forbindelse med rekkverksarbeid på garasjetaket og på forstøtningsmurene.

Fra eiendommen er det kort vei til flott turterrreng og det er kort vei til idrettsanlegg som Rivalbanen og Akerhallen. Det er også kort vei til barnehage.

Adresse

Jordbærvegen 43
MOLDE 6421

BRA

184 m²

P-ROM

173 m²

Innhold

På eiendommen er det oppført enebolig over to plan og dobbel garasje.

Eneboligen inneholder 1. etasje med entré/hall, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom, walk in closet og wc. 2. etasje inkluderer loftstue, 2 soverom, innredet rom, bod og uinnredet rom tiltenkt til bad.

Parkering

Parkering på tomt og i dobbel garasje.

Oppvarming

I hovedsak elektrisk oppvarming. Boligen er utstyrt med varmepumpe med radiatorsystem.

Beliggenhet

Jordbærvegen ligger i det nye og attraktive boligområdet Årølia Vest, ca. 7 kilometer øst for Molde sentrum. De 27 selveierleilighetene er bygget i et lett skrånende terreng med en fantastisk utsikt mot fjorden og Moldepanoramaet både mot øst, sør og vest. Fra Årølia er det lett å komme seg ut til flotte turløyper i marka, og den aktive Årø- og Røbekk Velforening vedlikeholder områdets badestrand "Eplehagen", som ligger ca. 1,5 km. unna. Det også kort vei til Skaret med flotte skiløyper, turveier og aktiviteter så vel sommer som vinter. Alpinanlegget Tusten skisenter ligger også like i nærheten, og det samme gjelder golfanlegget til Molde Golfklubb på Eikrem. Fotballbanene Rivalbanen og Akerhallen med kunstgress ligger kun få hundre meter unna. Det er etablert en ny stor barnehage i Årølia, og området
tilhører skolekretsene Kviltorp barneskole og Bergmo Ungdomsskole. Det er gode bussforbindelser til byen og gang- og sykkelveier hele veien til sentrum.

Selve boligområdet Årølia Vest har hatt en stor og positiv utvikling de senere år, og her har vært bygget mange eneboliger, rekkehus og to- og firemannsboliger.

Bunnpris Årø : 2 km
Flyplass: 2 km
Skaret: 7 km
Tusten: 3 km
Golfbanen: 2 km
Eplehagen badeplass : 1,5 km
Roseby og Molde Storsenter: 5 km
Molde sentrum : 7 km

Adkomst

Fra Molde sentrum, kjør Fannestrandvegen i retning flyplassen. I rundkjøringen ved flyplassen ta tredje avkjørsel i retning Årødalen. Ta så første avkjørsel til høyre mot Årølia. Deretter ta til venstre i to rundkjøringer og følg Årølivegen til neste rundkjøring. Ta her av til Jordbærvegen. Boligen ligger på venstre side etter ca. 400 meter.

Prisantydning

kr 5 150 000,-

Ligningsverdi

kr 1 316 124,-

Kommunale avgifter

kr 20 812,-

Adresse

Jordbærvegen 43
MOLDE 6421

Kommunale avgifter

kr 20 812,-

Beskrivelse

Emil Hollingen presenterer denne innholdsrike eneboligen over to plan i Jordbærvegen. Eiendommen ligger på nordsiden av veien med flott utsikt over fjord og fjell. Boligen ligger i et område som egner seg godt for barnefamilier.

Boligen ble oppført i 2012 og har mange gode kvaliteter. Alle rommene i boligen er lyse og har god størrelse. Med sine 4 soverom og 2 stuer er dette en bolig som passer godt for de fleste mellomstore familier. Utvendig er det mulighet for lek og morro på den østlige gressplenen. I tillegg er det etablert en flott terrasse på vestsiden av boligen.

Det er nylig oppført en moderne dobbelgarasje i betong på eiendommen i tillegg til flotte støttemurer i naturstein. Det må påregnes arbeid i forbindelse med rekkverksarbeid på garasjetaket og på forstøtningsmurene.

Fra eiendommen er det kort vei til flott turterrreng og det er kort vei til idrettsanlegg som Rivalbanen og Akerhallen. Det er også kort vei til barnehage.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 5 150 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 5 293 902,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Tomten

Tomten ligger i skrånende terreng og har opparbeidet tilnærmet flatt terreng der boligen står.

Eiendommen er opparbeidet med terasse mot vest. Mot øst er det opparbeidet plen. Sør for huset er eiendommen opparbeidet med støttemurer og gruset gang- og parkeringsareal.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Molde kommune.

Ifølge situasjonskartet til Molde kommune kan det se ut til at det er gitt tillatelse til oppføring av en garasje eller lignende bygg på gnr. 33 bnr 364 (Kvilarvegen 3) ca. 100 meter nordøst for Jordbærvegen 43. Ta kontakt med megler eller Molde kommune for mer informasjon angående dette.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.

Servitutter

Heftelser i eiendomsrett:
2011/256199-2/200 01.04.2011 URÅDIGHET
Rettighetshaver: MOLDE KOMMUNE
ORG.NR: 944 020 977
Forbud mot salg av ubebygd tomt, gjelder ikke pantsetting.
Forkjøpsrett på vilkår.

2011/256199-3/200 01.04.2011 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Rettighetshaver: MOLDE KOMMUNE
ORG.NR: 944 020 977
Med flere bestemmelser
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger
m.m.

2011/391739-2/200 23.05.2011 URÅDIGHET
Rettighetshaver: MOLDE KOMMUNE
ORG.NR: 944 020 977
Forbud mot salg av ubebygd tomt, gjelder ikke pantsetting.
Forkjøpsrett på vilkår.

2011/391739-3/200 23.05.2011 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Rettighetshaver: MOLDE KOMMUNE
ORG.NR: 944 020 977
Med flere bestemmelser
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger
m.m.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål. Se imidlertid kommentarer tilknyttet bruken under "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".

Ferdigattest

Det ble gitt ferdigattest for enebolig med uinnredet loft av Molde kommune datert 25.04.18. Det ble 22.03.18 gitt tilltatelse til innredningen av loft fra tilleggsdel til hoveddel. Se vedlagt tilltalese med tilhørende vedlegg i salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at inntegnet rom på loftetasjen mot sørvest er omtalt som "Soverom". Volumkravet for soverom er på 15 m3 og rommet er kun 13 m3. Det gjøres videre opperksom på at det ikke er søkt om ferdigattest for innredningen av loftetasjen.

Det ble i 2017 søkt om oppføring av garasje og støttemurer. Se vedlagt søknad med tilhørende vedlegg i salgsoppgaven angående dette. Det er ikke søkt om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest da det gjenstår å sette opp tilfredstillende rekkverk på støttemur og garasje i henhold til tillatelsen. Kjøper tar over risikoen for gjenstående arbeider med rekkverk og søknaden vedrørende midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest for tiltaket.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

184 m²

P-ROM

173 m²

Innhold

På eiendommen er det oppført enebolig over to plan og dobbel garasje.

Eneboligen inneholder 1. etasje med entré/hall, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom, walk in closet og wc. 2. etasje inkluderer loftstue, 2 soverom, innredet rom, bod og uinnredet rom tiltenkt til bad.

Beliggenhet

Jordbærvegen ligger i det nye og attraktive boligområdet Årølia Vest, ca. 7 kilometer øst for Molde sentrum. De 27 selveierleilighetene er bygget i et lett skrånende terreng med en fantastisk utsikt mot fjorden og Moldepanoramaet både mot øst, sør og vest. Fra Årølia er det lett å komme seg ut til flotte turløyper i marka, og den aktive Årø- og Røbekk Velforening vedlikeholder områdets badestrand "Eplehagen", som ligger ca. 1,5 km. unna. Det også kort vei til Skaret med flotte skiløyper, turveier og aktiviteter så vel sommer som vinter. Alpinanlegget Tusten skisenter ligger også like i nærheten, og det samme gjelder golfanlegget til Molde Golfklubb på Eikrem. Fotballbanene Rivalbanen og Akerhallen med kunstgress ligger kun få hundre meter unna. Det er etablert en ny stor barnehage i Årølia, og området
tilhører skolekretsene Kviltorp barneskole og Bergmo Ungdomsskole. Det er gode bussforbindelser til byen og gang- og sykkelveier hele veien til sentrum.

Selve boligområdet Årølia Vest har hatt en stor og positiv utvikling de senere år, og her har vært bygget mange eneboliger, rekkehus og to- og firemannsboliger.

Bunnpris Årø : 2 km
Flyplass: 2 km
Skaret: 7 km
Tusten: 3 km
Golfbanen: 2 km
Eplehagen badeplass : 1,5 km
Roseby og Molde Storsenter: 5 km
Molde sentrum : 7 km

Adkomst

Fra Molde sentrum, kjør Fannestrandvegen i retning flyplassen. I rundkjøringen ved flyplassen ta tredje avkjørsel i retning Årødalen. Ta så første avkjørsel til høyre mot Årølia. Deretter ta til venstre i to rundkjøringer og følg Årølivegen til neste rundkjøring. Ta her av til Jordbærvegen. Boligen ligger på venstre side etter ca. 400 meter.

Parkering

Parkering på tomt og i dobbel garasje.

Oppvarming

I hovedsak elektrisk oppvarming. Boligen er utstyrt med varmepumpe med radiatorsystem.

Prisantydning

kr 5 150 000,-

Ligningsverdi

kr 1 316 124,-
Megler

Emil Hollingen

Jurist/ Eiendomsmeglerfullmektig


E-post:
Mobil: 418 53 131

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01
Adresse

Jordbærvegen 43
MOLDE 6421


Pris

Prisantydning:

kr 5 150 000,00

Ligningsverdi: kr 1 316 124,00

KommunaleAvgifter: kr 20 812,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Visning

23.04.2018 16:30-17:30
Ved: Emil Hollingen


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 2012
Bruksareal: 184 m²
Primærrom: 173 m²
Antall rom: 7
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 680 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1502
Gårdsnr: 33
Bruksnr: 360
Fasiliteter

  • Peis
  • Parkett
  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 24 - 15002144 Publisert: 13.04.2018 TilDato: 23.08.2018
Megler

Emil Hollingen Navn :
418 53 131 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler