Eidsvåg - Sjarmerende og arealeffektiv enebolig med sentral beliggenhet

Emil Hollingen presenterer denne eiendommen sentralt i Eidsvåg med et sjarmerende bolighus og frittstående garasje. Boligen er perfekt for førstegangskjøperen og for mindre småbarnsfamilier.

Eneboligen er eldre, men holder en normal overflatestandard. Eneboligen inneholder kjelleretasje med vaskerom og kjellerrom, 1. etasje med gang/trapperom, bad/wc, kjøkken, stue og spisestue og loftetasje med gang/trapperom og 3 soverom. Boligen har også en flott terrasse på sørsiden og en nyere terrasse på nordsiden.

Eiendommen har videre en romslig tomt som egner seg godt for flere aktiviteter. Fra eiendommen er det også svært kort vei til skole, barnehage, idrettsanlegg, dagligvarebutikker og øvrige servicefasiliteter i Eidsvåg sentrum.

Adresse

Åsagardvegen 34
EIDSVÅG I ROMSDAL 6460

BRA

127 m²

P-ROM

91 m²

Innhold

På eiendommen er det oppført enebolig og garasje.

Eneboligen inneholder kjelleretasje med vaskerom og kjellerrom, 1. etasje med gang/trapperom, bad/wc, kjøkken, stue og spisestue og loftetasje med gang/trapperom og 3 soverom.

Parkering

Parkering i garasje og på egen tomt.

Oppvarming

I hovedsak elektrisk oppvarming via varmepumpe. Det er også vedovn i spisestue og i kjeller. På bad og vaskerom er det montert varmekabler i gulv.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlig område i Åsagårdsvegen like nord/øst for Eidsvåg sentrum i Nesset kommune. Fra eiendommen er det gangavstand til servicefasiliteter, dagligvarebutikker, skole, barnheage og idrettsanlegg.

Adkomst

Fra Eidsvåg sentrum følger man Eidsvågvegen i østlig retning mot skolen. Ta til venstre i krysset inn på Åsagardvegen. Følg veien i ca. 250 meter. Eiendommen ligger på venstre side. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 1 590 000,-

Ligningsverdi

kr 282 107,-

Adresse

Åsagardvegen 34
EIDSVÅG I ROMSDAL 6460

Beskrivelse

Emil Hollingen presenterer denne eiendommen sentralt i Eidsvåg med et sjarmerende bolighus og frittstående garasje. Boligen er perfekt for førstegangskjøperen og for mindre småbarnsfamilier.

Eneboligen er eldre, men holder en normal overflatestandard. Eneboligen inneholder kjelleretasje med vaskerom og kjellerrom, 1. etasje med gang/trapperom, bad/wc, kjøkken, stue og spisestue og loftetasje med gang/trapperom og 3 soverom. Boligen har også en flott terrasse på sørsiden og en nyere terrasse på nordsiden.

Eiendommen har videre en romslig tomt som egner seg godt for flere aktiviteter. Fra eiendommen er det også svært kort vei til skole, barnehage, idrettsanlegg, dagligvarebutikker og øvrige servicefasiliteter i Eidsvåg sentrum.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 590 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 644 902,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Eldre bolig oppført med underetasje av mur samt en og en halv boligetasje av tre over. Boligen har saltak i trekonstruksjon. I tillegg er det oppøft frittliggende garasje på eiendommen.

Tomten

Tomten har opparbeidet hage på sør, vest og nordsiden.

Regulering

Eiendommen er uregulert, men er avsatt til boligformål i kommunens arealdelplan.

Komm. tilknytning

Privat adkomst over gnr. 29 bnr. 157 øst for den selgende eiendom. Retten til adkomst er omforent med eier av gnr. 27 bnr. 157, men den er ikke skriftligjort eller tinglyst. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann. Eiendommen har septiktank.

Servitutter

Eiendommen har følgende registreringer i grunnboken:

Heftelser i eiendomsrett:
1975/4204-1/60 02.06.1975 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1543 GNR: 29 BNR: 90
Bestemmelse om bygging mot nabogrense
Denne heftelsen er vedlagt salgsoppgaven. Det oppfordres interessenter til å sette seg inn i denne heftelsen.

Grunndata:
1936/1308-1/60 18.06.1936 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1543 GNR: 29 BNR: 28

Eiendommens rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Ifølge matrikkelutskriften fra Nesset kommune er er det registrert at det er oppført enebolig og garasje på eiendommen. Komunnen opplyser at de ikke har dokumentasjon for eneboligen eldre enn 1982. Det antas at eneboligen opprinnelig ble bygget i 1879 og senere flyttet til eiendommen i 1936.

Etter det Nesset kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for bygningene på eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eneboligen ble imidlertid flyttet til eiendommen i 1936 før plan- og bygningsloven i 1965.

Det ble gitt tillatelse til endring av overbygg over trapp datert 05.05.83. Se vedlagt søknad og tegning. Det er imidlertid ikke søkt om ferdigattest for tiltaket.

Det ble gitt tillatelse til oppføring av garasje datert 13.06.83. Se vedlagt søknad og tegning. Det er imidlertid ikke søkt om ferdigattest for tiltaket.

Nesset kommune har også oversendt megler tegninger av fasde mot øst med nytt overbygg til kjellerinngang datert 08.03.10. Tegningen er vedlagt. Det vites ikke om dette gjelder en søknad om fasadeendring eller en melding om fasadendring til kommunen.

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Se for øvrig vedlagt dokument fra Nesset kommune omtalt som "Ferdigattest" som bekrefter at opplistede tiltak i dokumentet er omsøkt og lovlig oppført.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

127 m²

P-ROM

91 m²

Innhold

På eiendommen er det oppført enebolig og garasje.

Eneboligen inneholder kjelleretasje med vaskerom og kjellerrom, 1. etasje med gang/trapperom, bad/wc, kjøkken, stue og spisestue og loftetasje med gang/trapperom og 3 soverom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlig område i Åsagårdsvegen like nord/øst for Eidsvåg sentrum i Nesset kommune. Fra eiendommen er det gangavstand til servicefasiliteter, dagligvarebutikker, skole, barnheage og idrettsanlegg.

Adkomst

Fra Eidsvåg sentrum følger man Eidsvågvegen i østlig retning mot skolen. Ta til venstre i krysset inn på Åsagardvegen. Følg veien i ca. 250 meter. Eiendommen ligger på venstre side. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering i garasje og på egen tomt.

Oppvarming

I hovedsak elektrisk oppvarming via varmepumpe. Det er også vedovn i spisestue og i kjeller. På bad og vaskerom er det montert varmekabler i gulv.

Prisantydning

kr 1 590 000,-

Ligningsverdi

kr 282 107,-
Megler

Emil Hollingen

Jurist/ Eiendomsmeglerfullmektig


E-post:
Mobil: 418 53 131

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Enebolig m...
kr 1 500 000,00
Primærrom: 171 m²
Antall soverom: 5

Selveier, 

no image

Rimelig, s...
kr 1 680 000,00
Primærrom: 57 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 

no image

Sjarmerend...
kr 1 690 000,00
Primærrom: 108 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 

no image

Liabygda -...
kr 1 450 000,00
Primærrom: 128 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Åsagardvegen 34
EIDSVÅG I ROMSDAL 6460


Pris

Prisantydning:

kr 1 590 000,00

Ligningsverdi: kr 282 107,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Visning

24.04.2018 16:30-17:30
Ved: Emil Hollingen


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1879
Bruksareal: 127 m²
Primærrom: 91 m²
Antall rom: 5
Antall soverom : 3
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 752 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1543
Gårdsnr: 29
Bruksnr: 59
Fasiliteter

  • Peis
  • Garasje
  • Hage
  • Sentralt

Om annonsen
Tindenrt: 29 - 15002142 Publisert: 13.04.2018 TilDato: 28.09.2018
Megler

Emil Hollingen Navn :
418 53 131 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler