Strande - 3 nausttomter øst i Molde

Emil Hollingen presenterer 3 nausttomter på Strande like øst for Molde sentrum. Tomtene består i dag i hovedsak av steinmasse og noe vegetasjon. Tomtene er avsatt i kommuneplanens arealdel til fritidsbebyggelse, jfr vedlagt utsnitt fra kommuneplanen i salgsoppgaven. Kommuneplanens arealdel § 14.6 sier følgende angående naust:

" Naust forutsettes benyttet til lagring av båt og fiskeutstyr, og kan ikke benyttes til varig opphold. Naust skal terrengtilpasses, og skal i størrelse, formspråk, material-bruk og farge harmonere med bygde og naturgitte omgivelser. Privatiserende tiltak rundt naustet er ikke tillatt, og fri ferdsel langs stranda skal ikke hindres."

Tomtene er henholdsvis ca. 165 m², 165 m² og 131 m² ifølge matrikkelbrevene som er vedlagt salgsoppgaven. Etter kommuneplanens arealdel § 14.7 kan det settes opp frittliggende naust med utnytelsesgrad (BYA) på maksimalt 40 m². Se forøvrig øvrige forutsetninger for fritdisbebyggelse og naust i kommuneplanens arealdel § 14 som er vedlagt prospektet.

Det er utarbeidet forslag til utformingen av naustene av Arkitektkontoret BBW som er vedlagt som illustrasjon i salgsoppgaven.

Tomtene har en prisantydning på kr. 490 000,- pr. tomt. Tomtene kan selges enkeltvis eller samlet.

Adresse

Strande
MOLDE 6421

Parkering

Parkering på egen tomt eller etter nærmere avtale med grunneier.

Beliggenhet

Eiendommene ligger i grunnkretsen Strande på Elgsås.

Adkomst

Fra Molde sentrum kjører man i østlig retning forbi Årø og Røbekk. Like etter avkjøringen til Hestehagen boligfelt, tar man av til høyre inn på en traktorveg. Parsellene ligger nede ved sjøen. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 490 000,-

Adresse

Strande
MOLDE 6421

Beskrivelse

Emil Hollingen presenterer 3 nausttomter på Strande like øst for Molde sentrum. Tomtene består i dag i hovedsak av steinmasse og noe vegetasjon. Tomtene er avsatt i kommuneplanens arealdel til fritidsbebyggelse, jfr vedlagt utsnitt fra kommuneplanen i salgsoppgaven. Kommuneplanens arealdel § 14.6 sier følgende angående naust:

" Naust forutsettes benyttet til lagring av båt og fiskeutstyr, og kan ikke benyttes til varig opphold. Naust skal terrengtilpasses, og skal i størrelse, formspråk, material-bruk og farge harmonere med bygde og naturgitte omgivelser. Privatiserende tiltak rundt naustet er ikke tillatt, og fri ferdsel langs stranda skal ikke hindres."

Tomtene er henholdsvis ca. 165 m², 165 m² og 131 m² ifølge matrikkelbrevene som er vedlagt salgsoppgaven. Etter kommuneplanens arealdel § 14.7 kan det settes opp frittliggende naust med utnytelsesgrad (BYA) på maksimalt 40 m². Se forøvrig øvrige forutsetninger for fritdisbebyggelse og naust i kommuneplanens arealdel § 14 som er vedlagt prospektet.

Det er utarbeidet forslag til utformingen av naustene av Arkitektkontoret BBW som er vedlagt som illustrasjon i salgsoppgaven.

Tomtene har en prisantydning på kr. 490 000,- pr. tomt. Tomtene kan selges enkeltvis eller samlet.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 490 000,- pr. tomt.
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer pr. tomt: Kr. 517 402,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Regulering

Kommuneplanens arealdel viser fritidsbebyggelse. Se vedlagt plankart og planbeskrivelser i salgsoppgaven. Det oppfordres alle interessenter til å gjøre seg kjent med innholdet kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel med kart, beskrivelser og bestemmelser er innhentet av megler og kan fås ved forespørsel.

I nærområdet har det blitt søkt om oppføring av naust på gnr. 38 bnr. 8. Søknaden har blitt avslått ifølge kommunen per 29.01.18.

Vedlagte tegninger fra Arkitektkontoret BBW er forslag til utforming av naust på tomtene. Forslaget ble utarbeidet før ny kommuneplan ble vedtatt høsten 2016. Utnyttelsesgraden som nausttegningene viser overstiger tillatt utnyttelsesgrad, kommuneplanens arealdel § 14.7. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er søkt kommunen om oppføring av naustene som tegningene viser.

Det gjøres oppmerksom på at grunneier av gnnr.37 bnr. 1, Amund Opdahl, ble gitt tillatelse til å bygge landbruksveg knyttet til driften av ca. 9 daa dyrket jord op gnr. 37, bnr 1. - sør for Europaveg 39. Se vedlagt saksfremlegg i salgsoppgaven datert 29.05.2012.

Komm. tilknytning

Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp. Eiendommene har veirett fra fylkesvei frem til eiendommene ifølge selger. Veiretten er imidlertid ikke tinglyst på eiendommenes grunnboksblad.

Servitutter

Der er regisrert et pantedokument på eiendommen. Dette vil bli slettet i forbindelse med salget. Ut over dette foreligger det ingen heftelser på eiendommen.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det ikke tegnet Boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Beliggenhet

Eiendommene ligger i grunnkretsen Strande på Elgsås.

Adkomst

Fra Molde sentrum kjører man i østlig retning forbi Årø og Røbekk. Like etter avkjøringen til Hestehagen boligfelt, tar man av til høyre inn på en traktorveg. Parsellene ligger nede ved sjøen. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering på egen tomt eller etter nærmere avtale med grunneier.

Prisantydning

kr 490 000,-
Megler

Emil Hollingen

Jurist/ Eiendomsmeglerfullmektig


E-post:
Mobil: 418 53 131

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01
Adresse

Strande
MOLDE 6421


Pris

Prisantydning:

kr 490 000,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig tomt

Eiendomstype : tomt
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 165 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1502
Gårdsnr: 37
Bruksnr: 70
Om annonsen
Tindenrt: 250 - 15002063 Publisert: 09.02.2018 TilDato: 23.07.2018
Megler

Emil Hollingen Navn :
418 53 131 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler