Bjørset- Stor, sentrumsnær tomt regulert til boligformål

Stor tomt med attraktiv beliggenhet og høy utnyttelsesgrad. Deler av tomten er kulturminne og kan ikke bygges på. Denne delen er også unntatt grunnlaget for utnyttelsesgraden. Etter kartberegninger og byggelinjer, antas det at området det kan bygges på er ca. 750 m². og at BYA på 30% blir beregnet av ca. 1690 m².

Adresse

Bjørset
MOLDE 6410

Beliggenhet

Boligtomten ligger kun ca. 2 km vest for Molde sentrum i et trivelig bydelsmiljø med nærhet til sjøen. I nabolaget ligger blant annet Aker Stadion, Moldebadet, treningssentre og dagligvarebuttikk. Boligområdet tilhører Kvam barneskole og Bekkevoll ungdomsskole.

Adkomst

Følg Julsundvegen vestover fra sentrum og ta til høyre opp Bjørsetalleen. Følg Bjørsetalleen ca. 50 m til tomten, som ligger på høyre side i hjørnet bjørsetalleen/ Bjørsetsletta.

Prisantydning

kr 3 200 000,-

Kommunale avgifter

kr 2 520,-

Adresse

Bjørset
MOLDE 6410

Kommunale avgifter

kr 2 520,-

Beskrivelse

Stor tomt med attraktiv beliggenhet og høy utnyttelsesgrad. Deler av tomten er kulturminne og kan ikke bygges på. Denne delen er også unntatt grunnlaget for utnyttelsesgraden. Etter kartberegninger og byggelinjer, antas det at området det kan bygges på er ca. 750 m². og at BYA på 30% blir beregnet av ca. 1690 m².

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 3 200 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring kr. 9 200,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 290 452,-

Tomten

Eiendommen er regulert til boligformål, fornminne og trafikkområde.

Utnyttelsesgraden på eiendommen blir i tråd med kommuneplanens § 20 som sier 30 % BYA for gul sone.

I henhold til veilederen til grad av utnytting er det kun det arealet av eiendommen som er regulert til bolig som kan medregnes når grad av utnytting skal beregnes, og arealet som er regulert til kulturminne kan derfor ikke telles med.

Kjøper kan ikke påbegynne noen form for ryddearbeid eller bearbeidelser på tomten for øvrig før kjøpesummen og omkostninger er innbetalt, med mindre annet er avtalt.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål, kulturminne og trafikkområde.

Reguleringsplan under arbeid i nærområdet langs strandlinja fra naustrekka sørvest fra gamle Kvam skole og inn i Reknesområdet.

Ny kommuneplan er vedtatt for Molde kommune i 2016. Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig eller regional planbestemmelse.

For nærmere beskrivelse av planer, se vedlagte utdrag fra kommuneplan og reguleringsplan med bestemmelser.

Komm. tilknytning

Adkomst fra kommunal vei. Det er p.t. ikke tilknyttet vann og avløp til tomten, men i følge opplysninger fra eier ligger hovedvannledning og hovedkloakk i sydlige del av tomta ved vegen. Dette ble lagt der i forbindelse med etablering av vegen Bjørsetsletta.

Se også rett til vederlagsfri tilknytning til adkomst fra Bjørsetsletta (avtale dagboknr. 5208, tinglyst 30.06.2005, vedlagt salgsoppgaven).

Servitutter

1959/3216-1/60 21.09.1959 ERKLÆRING/AVTALE
Med flere bestemmelser
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

2005/4115-1/60 27.05.2005 ERKLÆRING/AVTALE
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

2005/5208-1/60 30.06.2005 ERKLÆRING/AVTALE
Avtale om erverv av rett til å anlegge og å benytte veg over gnr. 23, bnr. 505 i Molde kommune:
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1502 GNR: 23 BNR: 309
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1502 GNR: 23 BNR: 501
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1502 GNR: 23 BNR: 502
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1502 GNR: 23 BNR: 503
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1502

GRUNNDATA
1920/900032-2/60 16.03.1920 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1502 GNR: 23
BNR: 1
Overført fra gnr 23 bnr 22
1986/5736-1/60 20.06.1986 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1502 GNR: 23
BNR: 759
1994/9648-1/60 02.11.1994 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det ikke tegnet Boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen må tegnes senest på kontraktsdato. Du tegner forsikringen via meglerforetaket, og HELP Forsikring sender forsikringsbevis. Dette er en forsikring megler anbefaler.

Se produktarket til HELP Boligkjøperforsikring lengre bak i salgsoppgaven, for nærmere informasjon.

Beliggenhet

Boligtomten ligger kun ca. 2 km vest for Molde sentrum i et trivelig bydelsmiljø med nærhet til sjøen. I nabolaget ligger blant annet Aker Stadion, Moldebadet, treningssentre og dagligvarebuttikk. Boligområdet tilhører Kvam barneskole og Bekkevoll ungdomsskole.

Adkomst

Følg Julsundvegen vestover fra sentrum og ta til høyre opp Bjørsetalleen. Følg Bjørsetalleen ca. 50 m til tomten, som ligger på høyre side i hjørnet bjørsetalleen/ Bjørsetsletta.

Prisantydning

kr 3 200 000,-
Megler

Randi Hollingen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 481 37 921

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01
Adresse

Bjørset
MOLDE 6410


Pris

Prisantydning:

kr 3 200 000,00

KommunaleAvgifter: kr 2 520,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig tomt

Eiendomstype : tomt
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 2545 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1502
Gårdsnr: 23
Bruksnr: 505
Om annonsen
Tindenrt: 118 - 15001840 Publisert: 03.11.2017 TilDato: 02.11.2018
Megler

Randi Hollingen Navn :
481 37 921 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler