Fin enebolig med stort tomt og sentral beliggenhet. Virtuell visning.

Fin enebolig med integrert garasje med sentral beliggenhet i Breivika. Boligen er oppgradert siden byggeår med nytt kjøkken og bad ca 2005, ny drenering mot sør og øst i 2018 samt fornying av overflater. Boligen inneholder 4 soverom, kjellerstue, stue, vaskerom, bad, og kjøkken.
Eiendommen har en stor tomt på ca. 1 456 m² med hage og gode muligheter for parkering.

Fra eiendommen er det kort avstand til dagligvarebutikker, handelssentrum på Moa.

For virtuell visning se: https://my.matterport.com/show/?m=qv6mfYcoeRo

Adresse

Nillevegen 8
ÅLESUND 6018

BRA

160 m²

P-ROM

142 m²

Innhold

Underetasje inneholder kjellerstue, 2 soverom, vaskerom og gang. I første etasje er det stue, kjøkken, 2 soverom, bad, gang og kott.

Parkering

Parkering i garasje. Tomten er opparbeidet med asfaltert og gruset innkjørsel og biloppstillingsplass.

Oppvarming

Det er installert luft/luft varmepumpe i underetasje og første etasje i boligen. Det er installert vedovn på stue i første etasje. Bad i første etasje har flis og varmekabler på gulv.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Frittliggende enebolig beliggende i Nillevegen i Breivika ca 13 km øst for Ålesund sentrum. Eiendommen ligger i et etablert område med eneboliger og forretningsvirksomhet i nærområdet. Boligen ligger fint til i terrenget med god tilkomst. Ca 2 km til handelssentrum på Moa.

Adkomst

Fra rundkjøringen i Breivika følg Lerstadvegen mot Olsvika ca 450 meter. Ta da ned til venstre innpå Nillevegen. Boligen vil da ligge på din høyre side.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Prisantydning

kr 3 250 000,-

Ligningsverdi

kr 801 045,-

Kommunale avgifter

kr 14 235,-

Adresse

Nillevegen 8
ÅLESUND 6018

Kommunale avgifter

kr 14 235,-

Beskrivelse

Fin enebolig med integrert garasje med sentral beliggenhet i Breivika. Boligen er oppgradert siden byggeår med nytt kjøkken og bad ca 2005, ny drenering mot sør og øst i 2018 samt fornying av overflater. Boligen inneholder 4 soverom, kjellerstue, stue, vaskerom, bad, og kjøkken.
Eiendommen har en stor tomt på ca. 1 456 m² med hage og gode muligheter for parkering.

Fra eiendommen er det kort avstand til dagligvarebutikker, handelssentrum på Moa.

For virtuell visning se: https://my.matterport.com/show/?m=qv6mfYcoeRo

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 3 250 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 346 402,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Enebolig på to etasjer pluss kryploft, fra 1963. Det er veranda mot sør, garasje og inngangsparti mot nord. Garasje ble tilbygd ca 1964. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Boligen er oppgradert siden byggeår; Nytt kjøkken og bad i ca 2005, ny drenering mot sør og øst i 2018 samt fornying av overflater. Boligen har i all hovedsak normal standard og slitasjer. Underetasje er innredet i ettertid og er ikke byggemeldt og godkjent av kommunen. Rom i underetasjen som er innredet som kjellerstue og soverom er omtalt som dette i tilstandsrapporten, selv om de ikke er godkjent i henhold til originale tegninger. Det er tilfredsstillende rømningsforhold fra underetasje med 2 rømningsveier, der den ene er utgang til terreng og en er trapp til første etasje.

Eiendommen ligger i lett skrånende terreng og tomten er opparbeidet med asfaltert innkjørsel og biloppstillingsplass, noe gruset areal. Forstøtningsmurer, plenarealer og diverse beplanting med trær og prydbusker. Stakittgjerde mot veien mot vest. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Når det gjelder terrenget rundt boliger så er det viktig at dette heller vekk fra yttervegger for å minske fuktbelastningen på grunnmur. Det vil være noe tilsig av fukt fra terrenget mot sør. Det er lagt nye drensrør og fuktsikring av sør og østvegg på huset og det vurderes at overflatevann blir tilfredsstillende drenert vekk fra ytterveggkonstruksjoner. Tilstandsgrad 2.

Støpte fundamenter på antatt fast grunn. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert vesentlige tegn til skader ved visuelle observasjoner. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er foretatt noen form for geotekniske undersøkelser av grunnen og derfor meget vanskelig å si noe nøyaktig om byggegrunn og stabilitet. Tilstandsgrad 1.

Det er støpt plate på gulv i underetasjen. Dekket med laminat og tepper i de fleste rom. Noe skjevheter i gulvflater, men ikke noe unormalt i forhold til alder og konstruksjon. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tilfarergulv på betong er 30 - 50 år. Normal tid før reparasjon av plasstøpt betonggulv på lastbærende isolasjon er 40 - 80 år. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert vesentlige tegn til skader ved visuelle observasjoner. Utifra alder på huset er det ikke brukt fuktsperre mot grunnen og det bemerkes at slike konstruksjoner kan være utsatt for kapillærsug (fukt) fra grunnen. Tilstandsgrad 2.

Deler av underetasje er under terreng. Slike konstruksjoner kan være utsatt for fuktgjennomtrenging fra terrenget utenfor samt kapillærsug (fukt) fra grunnen. Grunnmur er oppført i mur-/betongkonstruksjoner som er pusset og malt utvendig over terreng. Stedvis utforet og platekledd innvendig. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20 - 60 år. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Grunnmur har noe stedvis riss/sprekker i murpuss, noe stedvis overflateslitasjer. Det er ikke observert vesentlige tegn til skader i underetasjen. Det er utført fuktsøk med Protimeter MMS langs yttervegger uten å avdekke unormale forhold, men det er påvist noe eldre fuktmerker mot sør/øst. Konstruksjoner under terreng vil være å anse som risikokonstruksjoner og det er viktig at drenering og fuktsikring av grunnmur fungerer tilfredsstillende. Tilstandsgrad 2.

Formålet med drensledninger er å lede vekk overvann slik at ikke grunn og fundamenter blir unødig utsatt for fuktpåkjenninger. Drensledninger kan være av forskjellige materialer så som sementrør, tegl, plastrør og grøfter/singel. Det opplyses om at det er lagt nye drensrør av plast, samt fuktsikring med knotteplast på grunnmur mot sør og øst i 2018. Drensrør er ledet ut i terreng på eiendommen mot nord. Drenering mot vest og nord er fra byggeår og trolig med grøfter/singel. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er påvist fuktmerker i hjørnet mot sør/øst i kjeller, men det er ikke målt unormale fuktverdier idag. Det har trolig vært noe fukt her tidligere. Utvendig taknedløp er ledet vekk fra yttervegg i eget rørsystem. Drenssystem fra byggeår er snart 60 år gammelt. Tilstandsgrad 1 på nyere drenssystem. Forøvrig tilstandsgrad 2.


Yttervegger av bindingsverk fra byggeår. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert vesentlige tegn til skader eller skjevheter ved visuelle observasjoner. Tilstandsgrad 1.

Yttervegger er kledd med liggende bordkledning. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2 - 6 år. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Bordkledning er fra byggeår, det er ikke observert vesentlige tegn til skader. Normal slitasje. Normal tid før utskifting av trekledning er 40 - 60 år. Tilstandsgrad 2.

Vinduer av treverk med 2-lags isolerglass og energiglass fra 1988, 1994 og 2000-tallet. Et vindu i underetasjen fra byggeår med enkelt glass. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Vinduer har noe forskjellig alder og standard, men fungerer greit i forhold til tiltenkt funksjon og har normal slitasje på karmer, rammer og beslag utifra alder og bruk. Noe utvendig overflateslitasjer. Det kan være påregnelig med noe stedvis utskifting. Tilstandsgrad 1 på nyere vindu. Forøvrig tilstandsgrad 2.

Ytterdør i første etasje av treverk med glassfelt. Ytterdør i underetasjen av treverk med glassfelt. Verandadør i første etasje av treverk med 3-lags energiglass fra 2018. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Inngangsdører i første etasje og underetasje er trolig fra 1990-tallet og har noe overflateslitasjer og står foran generelt vedlikehold. Tilstandsgrad 1 på verandadør. Forøvrig tilstandsgrad 2.

Takkonstruksjon av tresperrer fra byggeår, synlig på kryploft. Bjelkelag er isolert, det er ikke gulv på loftet. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Konstruksjonen er fra byggeår. Det er utført fuktsøk med Protimeter MMS i lukeområdet uten å avdekke unormale forhold, noe stedvise eldre fuktmerker. Tilstandsgrad 2.

Yttertak med undertak av bordtro tekket med shingelpapp. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før omlegging av asfalttakshingel er 20 - 30 år. Normal tid før vedlikehold av asfalttakshingel er 5 - 15 år. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er usikkert hvor gammel taktekking er, men utifra observasjoner på stedet trolig fra 1980-tallet. Pappshingel er forholdsvis hard og sprø og det vil være påregnelig med omlegging innen få år. Takstmann har ikke vært oppe på taket, observasjoner fra bakkenivå og fra stige mot nord. Tilstandsgrad 2.

Takrenner, nedløp og beslag i metall, trolig fra byggeår. Vindskier av treverk, malt. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av takrenner/nedløp i metall, malt er 5 - 15 år. Normal tid før utskifting av beslag til vindskier, vannbord og sålbenk er 20 - 30 år. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 - 35 år. Normal tid før utskifting av vindski/vannbord i tre er 15 - 25 år. Normal tid før overflatebehandling av vindski/vannbord i tre, malt er 2 - 8 år. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert vesentlige tegn til skader. Taknedløp er i all hovedsak ført i bakken i rørsystem. Nye drensrør og overvannsløp mot sør og øst. Det er observert noe stedvis overflateslitasjer på vindskier. Tilstandsgrad 2.

Utvendig trapp i betong fra byggeår. Rekkverk i treverk. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Utvendig trapp har en del overflateslitasjer og står foran generelt vedlikehold. Noe lavt rekkverk. Tilstandsgrad 2.

Veranda mot sør på ca 11 m². Oppført med støpt plate på gulv dekket med trepletter. Rekkverk i treverk. Terrasseplatting på ca 17 m² over garasje mot nord. Støpt plate på gulv dekket med terrassebord. Rekkverk i treverk. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av balkonger i betong er 15 - 25 år. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er noe stedvis overflateslitasjer og det vil være påregnelig med generelt vedlikehold. Det trekker noe fukt ned mellom veranda og grunnnmur mot sør. Det bør monteres beslag i overgang veranda/grunnmur her. Tilstandsgrad 2.

Pipe i teglstein fra byggeår. Pipen er pusset og malt innvendig (noe synlig teglstein i loftsetasjen), heldekkende beslag over tak. Det er installert vedovn på stue i første etasje. Sotluke i underetasjen. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert vesentlige tegn til skader ved visuelle observasjoner, men sotluke i underetasje har for liten avstand til brennbart materiale. Sotluken er malt igjen og kunne ikke åpnes på normal måte på befaringstidspunkt. Pipe er fra byggeår og er ca 55 år gammel. Når det gjelder piper og ildsteder så er det det lokale feier-/brannvesen som er godkjenningsmyndighet. Tilstandsgrad 2.

Etasjeskiller av trebjelkelag. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Noen skjevheter, men akseptabelt ut fra byggeår. Etasjeskillere fremstår i normal forventet stand på bakgrunn av visuelle observasjoner og uten bruk av nivelleringsutstyr. Tilstandsgrad 1.

Garasje på ca 16 m², tilbygd mot nord. Det er støpt plate på gulv, yttervegger av betong og treverk, pusset og malt utvendig, noe stående bordkledning. Støpt plate i tak. Leddport i aluminium med elektrisk portåpner. Innlagt strøm. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Garasjen er av eldre dato og har noe fuktmerker i bakkant. Det er montert ny fuktsikring bak garasjen. Vindu mot nord er kledd igjen med bordkledning, katteluke. Det vil være påregnelig med generelt vedlikehold. Normal standard. Tilstandsgrad 2.


For ytterligere informasjon ber vi interessenter foreta en grundig gjennomgang av tilstandsrapport og eiers egenerklæring som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle interessenter til å foreta en grundig gjennomgang av boligen/eiendommen, gjerne med bistand av teknisk fagkyndig.

Tomten


Tomten er opparbeidet med asfaltert og gruset innkjørsel og biloppstillingsplass, forstøtningsmurer, plenarealer og diverse beplanting med trær og prydbusker.

Regulering

Den sørligste delen av tomten er regulert til boliger i henhold til Reguleringsplan for Spjelkavik, del 1 vedtatt 15.11.1983. Den nordligste delen er regulert til friområde - park, turvei og lekeplass i hehold til samme plan. Et klausert område for høyspenningsanlegg går over eiendommen. Vest for eiendommen passerer Nillevegen. Vest for denne veien igjen er det regulert til trafikkeområder (offentlig) - godsterminal. Nord for eiendommen passerer Breivika industriveg. Området nord for denne veien er regulert til industri. Øst for eiendommen er det regulert til boliger og friområde.

I henhold til Kommuneplanens arealdel 2016-2028 vedtatt 09.03.2017 så er eiendommen avsatt til boligbebyggelse og friområde - nåværende, noen som samsvarer med ovennevnte plan. Ovennevnte trafikkeområder (offentlig) - godsterminal er i henhold til denne planen avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende. Øvrig formål samsvarer med gjeldende reguleringsplan, jfr forrige avsnitt.

Utsnitt av reguleringsplan og kommuneplan med situasjon og tegnforklaring er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og evt. fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:
1961/302485-3/58 17.06.1961 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Dvs: Parsellen og hovedbruket har gjensidig rett til å føre frem ledninger for vann og kloakk over hverandres eiendommer. Gjerdeholdet er hovedbruket uvedkommende.

GRUNNDATA
1961/302485-1/58 17.06.1961 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1504 GNR: 36 BNR: 22

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
1961/302485-2/58 17.06.1961 BEST. OM ADKOMSTRETT
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 36 BNR: 22

Dvs: Parsellen har rett til adkomst over fellesvegen som går langs vestgrensen av parsellen mot forholdsvis andel i vedlikeholdet.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Utleie av hybel i form av ett eller flere rom som utgjør en mindre del av boligen og ikke har separat inngang regnes som tradisjonell boform. Slik utleie utløser ikke særskilte bygningstekniske krav og vil ikke være gjenstand for saksbehandling i kommunen, dog forutsetter dette at rommet/rommene er godkjent for varig opphold.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Ferdigattest

Det foreligger en attest som bekrefter tillatelse til innflytting i nybygget våningshus. De gjenstående arbeider i henhold til attesten var; innredning av boder og vaskekjeller, inn- og utvendig puss av kjellermurer samt støping av hovedtrapp. Attesten er datert 03.04.1963.

Når det gjelder boligens underetasje så er denne godkjent som kjeller/blindkjeller og med lavere takhøyde enn faktisk situasjon. Underetasjen er per i dag i bruk som gang/trapperom, kjellerstue, 2 soverom og vaskerom. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er omfattet av byggesaksbestemmelsene i Plan- og bygningsloven paragraf 20-1, og skal godkjennes av kommunen.

Det gjøres også oppmerksom på at eneboligens fasade avviker noe fra godkjent tegning. Tilbygd garasje og terrasseplatting over garasje mot nord samt veranda mot sør fremkommer ikke av tegningen. Det forekommer også mindre avvik knyttet til plassering/størrelse på noen vinduer samt høyde på grunnmur.

I følge opplysning fra selger så ble garasjen tilbygd i 1964. Det er usikkert når veranda mot sør ble tilbygd. Oppføring av bygninger før Plan- og Bygningsloven som trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygninger foreligger det derfor ofte hverken godkjente tegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Avhengig at tidspunkt for oppføring av tilbygg så anses de nødvendigvis ikke som ulovelige per i dag. Evt. ytterligere undersøkelser blir kjøper ansvar.

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil altså fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.


• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

160 m²

P-ROM

142 m²

Innhold

Underetasje inneholder kjellerstue, 2 soverom, vaskerom og gang. I første etasje er det stue, kjøkken, 2 soverom, bad, gang og kott.

Beliggenhet

Frittliggende enebolig beliggende i Nillevegen i Breivika ca 13 km øst for Ålesund sentrum. Eiendommen ligger i et etablert område med eneboliger og forretningsvirksomhet i nærområdet. Boligen ligger fint til i terrenget med god tilkomst. Ca 2 km til handelssentrum på Moa.

Adkomst

Fra rundkjøringen i Breivika følg Lerstadvegen mot Olsvika ca 450 meter. Ta da ned til venstre innpå Nillevegen. Boligen vil da ligge på din høyre side.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Parkering

Parkering i garasje. Tomten er opparbeidet med asfaltert og gruset innkjørsel og biloppstillingsplass.

Oppvarming

Det er installert luft/luft varmepumpe i underetasje og første etasje i boligen. Det er installert vedovn på stue i første etasje. Bad i første etasje har flis og varmekabler på gulv.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 3 250 000,-

Ligningsverdi

kr 801 045,-
Megler

Ronnie Nakken

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 413 24 320

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886123

no image

Bygård med...
kr 3 250 000,00
Primærrom: 186 m²
Antall soverom: 7

Selveier, 83886123

no image

Skråvika -...
kr 3 180 000,00
Primærrom: 85 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886123

no image

Hessa - In...
kr 3 100 000,00
Primærrom: 128 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 83886123

no image

Moa - Lys ...
kr 3 000 000,00
Primærrom: 76 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Nillevegen 8
ÅLESUND 6018


Pris

Prisantydning:

kr 3 250 000,00

Ligningsverdi: kr 801 045,00

Verditakst: kr 3 250 000,00

KommunaleAvgifter: kr 14 235,00


Finansiering

Lånekalkulator
FinansieringVisning

21.10.2018 13:00-14:00
Ved: Ronnie Nakken
Visning: Nillevegen 8 (RN)


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1963
Bruksareal: 160 m²
Primærrom: 142 m²
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1457 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1504
Gårdsnr: 36
Bruksnr: 73
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Barnevennlig
  • Garasje
  • Hage
  • Sentralt

Om annonsen
Tindenrt: 47 - 02005734 Publisert: 12.10.2018 TilDato: 07.03.2019
Megler

Ronnie Nakken Navn :
413 24 320 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler