Moderne og meget tiltalende enebolig med garasje, takterrasse og nydelig utsikt. VIRTUELL VISNING!

Moderne enebolig beliggende i et nyere boligfelt på Legemarka like sør for Langevåg sentrum.
Boligen er bygget så sent som i 2014 og går over 3 plan. Det er en svært tiltalende og moderne innredet bolig med gjennomgående god standard. Stuene i første og andre etasje har store vindusflater som gir godt lys og flott utsikt. Fra stuen i tredje etasje har man utgang til en takterrasse på hele 84 m². Fra denne kan man nyte både utsikt og ikke minst kveldssolen som først forsvinner etter kl 23:00 i sommerhalvåret.

Ellers har boligen 2 lekre bad samt et vaskerom i første etasje og hele 5 soverom fordelt på de to første etasjene. I andre etasje finner man også kjøkkenet i en åpen løsning med hovedstuen. Det er et smakfullt og innholdsrikt kjøkken med innredning fra Kvik. Her er integrerte hvitevarer av høy kvalitet og en stor kjøkkenøy med hele 15 skuffer. Benkeplaten er i kompositt og med en induksjonstopp på 90 cm. Kjøkkenviften er plassert i himling.

Dette er en meget påkostet og lekker bolig som bør sees!

Velkommen til visning!

Adresse

Legemarka 43
LANGEVÅG 6030

BRA

276 m²

P-ROM

232 m²

Innhold

Boligen går over tre etasjer. Første etasje inneholder entré, gang/trapperom, stue, bad, vaskerom, 3 soverom samt en bod med utvendig adkomst. I andre etasje er det gang/trapperom, stue/kjøkken, gang, bad og 2 soverom. I tredje etasje er det stue med trapperom. Fra denne stuen er det utgang til en stor takterrasse.

Parkering

Parkering i frittstående garasje oppført på egen tomt. Tomten forøvrig har et stort singlet areal med gode parkeringsmuligheter.

Oppvarming

Varmekabler i entré, bad og vaskerom i første etasje og på bad i andre etasje. 2 stk Mitsubishi varmepumper. Vedovn på glassplate i stue tredje etasje.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Eneboligen ligger i et nytt boligområde ca 1 km syd for Langevåg sentrum. Gangavstand til sentrum av Langevåg, ca 400 meter til barnehage og ca 2 km til barneskole. Daglige båtavganger til Ålesund sentrum, og bussavganger til Moa/Ålesund. Mange fine turalternativer i nærområdet, som eksempelvis Sulafjellet, sjøen/Langevågsholmene og rundt Vassevatnet.

Adkomst

Fra Langevåg sentrum, kjør Molværsvegen mot Molvær. Ta opp til venstre mot Legane. Etter ca 150 meter ta opp til høyre. Da får du boligen framfor deg i enden av veien.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved fellesvisninger

Prisantydning

kr 6 700 000,-

Ligningsverdi

kr 1 311 353,-

Kommunale avgifter

kr 11 162,-

Adresse

Legemarka 43
LANGEVÅG 6030

Kommunale avgifter

kr 11 162,-

Beskrivelse

Moderne enebolig beliggende i et nyere boligfelt på Legemarka like sør for Langevåg sentrum.
Boligen er bygget så sent som i 2014 og går over 3 plan. Det er en svært tiltalende og moderne innredet bolig med gjennomgående god standard. Stuene i første og andre etasje har store vindusflater som gir godt lys og flott utsikt. Fra stuen i tredje etasje har man utgang til en takterrasse på hele 84 m². Fra denne kan man nyte både utsikt og ikke minst kveldssolen som først forsvinner etter kl 23:00 i sommerhalvåret.

Ellers har boligen 2 lekre bad samt et vaskerom i første etasje og hele 5 soverom fordelt på de to første etasjene. I andre etasje finner man også kjøkkenet i en åpen løsning med hovedstuen. Det er et smakfullt og innholdsrikt kjøkken med innredning fra Kvik. Her er integrerte hvitevarer av høy kvalitet og en stor kjøkkenøy med hele 15 skuffer. Benkeplaten er i kompositt og med en induksjonstopp på 90 cm. Kjøkkenviften er plassert i himling.

Dette er en meget påkostet og lekker bolig som bør sees!

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 6 700 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 6 882 652,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Enebolig med byggeår 2014. Bra standard på overflater/innredninger og tekniske løsninger. Fundamentert med støpte ringmurer på planert grunn. Drenert rundt huset med perforerte plastrør. Støpt isolert gulv på grunn. Isolert med 250 mm sundolitt. Radonsperre. Yttervegger konstruert med 45 x 145 mm bindingsverk + 45 mm lekter. Yttervegger er isolert med 150 + 50 mm "A"-isolasjon. Isola vindtetting e.l. Yttervegger er kledd med liggende/stående bordkledning. Møre Royal kledning med 50-års garanti mot råte. Yttertak konstruert med I-bjelker (antas). Yttertak tekket med helsveiset pvc. takfolie e.l. Innvendige taknedløp. Vinduer, 2-fløyet verandadør og 2 balkongskyvedører med 2-lags isolerglass. Doria ytterdør med glassfelt/sideglassfelt. Kodelås på døren. Hvit glatt ytterdør til vaskerom og til utvendig bod. Etasjeskillere med I-bjelker. Stålpipe.

Takterrasse på 84 m² med terrassebord og tett trerekkverk. Helsveiset pvc-duk under terrassebord. Veranda i andre etasje på 4,3 m² med terrassebord og tett trerekkverk. Det er 2 balkongskyvedører til takterrassen. 2 sluker på takterrassen og 4 dobbelkontakter.Garasje med byggeår 2016. Ingen tegn til fukt/lekkasjer på befaringsdagen. Støpte såler og støpt gulv på grunn. Bindingsverk yttervegger med utvendig liggende bordkledning ("Møre Royal"). Fagverk yttertak med undertak og utvendig tekket med takpapp. 3 vinduer med isolerglass. Vedlikeholdsfri port og dør. Portåpner. Opplagt lys/strøm, og kurs for semi-hurtiglader (ca opp til 11 kW).

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av verdi- og lånetakst samt eiers egenoppgave som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle interessenter til å foreta en grundig gjennomgang av boligen/eiendommen, gjerne sammen med teknisk fagkyndig.

Tomten


Nordvendt tomt med fin utsikt mot Ålesund Hessa/Hessafjorden, Sukkertoppen, Borgundfjorden etc. Lett adkomst fra vei i feltet. Gode solforhold ettermiddag/kveld i sommerhalvåret med kveldssol til over kl 23.00. Tomten er opparbeidet med grøntareal og singlet areal. Tomtegrensen mot vest ligger i elven som passerer eiendommen.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boliger med tilhørende anlegg i henhold til Reguleringsplan for Legemarka, Sula kommune vedtatt 16.11.2006. Det går en turbinledning gjennom tomten, midt mellom garasjen og huset i retning nordøst (se stiplet linje som passerer eiendommen/tomt nr 29 på vedlagte reguleringskart). I følge selger er det ikke lov å bygge noe innenfor en 4 meters avstand fra denne ledningen. Kommunen opplyser at ledningen er tom, men at den ligger grunt, og at det må tas hensyn ved evt. graving. Det gjøres oppmerksom på at det er flere boliger under oppføring i nærområdet rundt boligen. Det er innregulert to felles lekeplasser i området.

Ovennevnte samsvarer med Kommuneplanens arealdel 2015-2025, men i henhold til denne planen ligger hoveddelen av eiendommen i tillegg i et område merket faresone - ras- og skredfare H310. Innenfor hensynssone som i plankartet er vist som faresone- ras og skredfare, skal det ikke føres opp nye bygninger uten at det er gjort en nærmere vurdering av om arealet kan åpnes for utbygging, basert på dokumentasjon fra person eller foretak med relevant geologisk kompetanse. I området som er regulert til utbygging, gjelder ikke dokumentasjonskravet dersom det er utført rasfarevurdering som del av reguleringsplanprosessen. Den sørvestre delen av eiendommen grenser i henhold til arealplanen til et området avsatt til friområde/grønnstrutur/naturområde.

Utsnitt av reguleringskart og kommuneplanenes arealdel med tegnforklaring er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sula kommune.

Komm. tilknytning

Privat vei (i følge selger skal veien overtas av kommunen på sikt). Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen.

GRUNNDATA
2013/789821-1/200 18.09.2013 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1531 GNR: 109 BNR: 6

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Utleie av hybel i form av ett eller flere rom som utgjør en mindre del av boligen og ikke har separat inngang regnes som tradisjonell boform. Slik utleie utløser ikke særskilte bygningstekniske krav og vil ikke være gjenstand for saksbehandling i kommunen, dog forutsetter dette at rommet/rommene er godkjent for varig opphold.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Ferdigattest

Det foreligger en ferdigattest knyttet til nytt bygg - boligformål oppført på gnr 109, bnr 593 i Sula kommune. Ferdigattesten er datert 01.12.2014.

Det foreligger en igangsettingstillatelse for garasjen datert 08.12.2014. I følge Sula kommune er det ikke rekvirert ferdigattest. Selger vil besørge dette utført før overtagelse.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.


• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

276 m²

P-ROM

232 m²

Innhold

Boligen går over tre etasjer. Første etasje inneholder entré, gang/trapperom, stue, bad, vaskerom, 3 soverom samt en bod med utvendig adkomst. I andre etasje er det gang/trapperom, stue/kjøkken, gang, bad og 2 soverom. I tredje etasje er det stue med trapperom. Fra denne stuen er det utgang til en stor takterrasse.

Beliggenhet

Eneboligen ligger i et nytt boligområde ca 1 km syd for Langevåg sentrum. Gangavstand til sentrum av Langevåg, ca 400 meter til barnehage og ca 2 km til barneskole. Daglige båtavganger til Ålesund sentrum, og bussavganger til Moa/Ålesund. Mange fine turalternativer i nærområdet, som eksempelvis Sulafjellet, sjøen/Langevågsholmene og rundt Vassevatnet.

Adkomst

Fra Langevåg sentrum, kjør Molværsvegen mot Molvær. Ta opp til venstre mot Legane. Etter ca 150 meter ta opp til høyre. Da får du boligen framfor deg i enden av veien.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved fellesvisninger

Parkering

Parkering i frittstående garasje oppført på egen tomt. Tomten forøvrig har et stort singlet areal med gode parkeringsmuligheter.

Oppvarming

Varmekabler i entré, bad og vaskerom i første etasje og på bad i andre etasje. 2 stk Mitsubishi varmepumper. Vedovn på glassplate i stue tredje etasje.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 6 700 000,-

Ligningsverdi

kr 1 311 353,-
Megler

Ole Christian Walderhaug

Avd. leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 928 06 440

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886176

no image

Nyere vest...
kr 2 500 000,00
Primærrom: 77 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Legemarka 43
LANGEVÅG 6030


Pris

Prisantydning:

kr 6 700 000,00

Ligningsverdi: kr 1 311 353,00

Verditakst: kr 6 900 000,00

KommunaleAvgifter: kr 11 162,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Visning

28.05.2018 17:00-18:00
Ved: Ole Christian Walderhaug
Visning: Legemarka 43 (OLWA)


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 2014
Bruksareal: 276 m²
Primærrom: 232 m²
Antall soverom : 5
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 966 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1531
Gårdsnr: 109
Bruksnr: 593
Fasiliteter

 • Balkong/terrasse
 • Peis
 • Parkett
 • Ingen gjenboere
 • Barnevennlig
 • Rolig område
 • Garasje
 • Off. vann og kloakk
 • Utsikt
 • Bredbånd
 • Hage
 • Sentralt
 • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 31 - 02005440 Publisert: 16.05.2018 TilDato: 19.10.2018
Megler

Ole Christian Walderhaug Navn :
928 06 440 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler