Ellingsøy - Moderne halvpart av tomannsbolig fra 2011 med carport. 2 stuer og 2 bad. Solrik terrasse. Virtuell visning!

Lyngholmvegen 380 B ligger fint til i et barnevennlig boligfelt på Ellingsøya. Den ble oppført i 2011 og har en praktisk og innholdsrik planløsning. Den består av gang, bad, soverom, stue og kjøkken i første etasje. Det er utgang fra stue til sørvendt terrasse på ca 55 m² med gode solforhold. Andre etasje består av bad, stue og 2 soverom. Det er både vedovn og varmepumpe i boligen. Standarden er god og boligen fremstår som tiltalende. Eiendommen har også et fint opparbeidet uteområde. Carport og utvendig bod (deler av boden er isolert) mot nord. Her er det med andre ord bare å flytte rett inn for ny eier.

Velkommen til visning!

Adresse

Lyngholmvegen 380 B
ELLINGSØY 6057

BRA

142 m²

P-ROM

135 m²

Innhold

Første etasje inneholder stue/kjøkken, bad, gang og soverom. I andre etasje er det stue, 2 soverom og bad.

Parkering

Parkering i carport på ca 24 m² foran inngangsparti mot nord. Tomten forøvrig er opparbeidet med gruset innkjørsel og biloppstillingsplass.

Oppvarming

Det er installert vedovn og luft/luft varmepumpe på stue/kjøkken. Det er dessuten varmekabler i gulv på bad, bad/vaskerom og i gang.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Lyngholmvegen på Ellingsøya. Det er et etablert og barnevennlig område med i all hovedsak eneboliger og tomannsboliger i nærmiljøet. Boligen ligger fint til i terrenget og har gode sol- og lysforhold.

Adkomst

Kjør gjennom Ellingsøya og sving av hovedveien når det kommer skilt mot Brendehaugen. Boligen ligger på din venstre side ca 100 meter fra krysset.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved åpen visning.

Prisantydning

kr 3 200 000,-

Ligningsverdi

kr 801 229,-

Kommunale avgifter

kr 3 125,-

Adresse

Lyngholmvegen 380 B
ELLINGSØY 6057

Kommunale avgifter

kr 3 125,-

Beskrivelse

Lyngholmvegen 380 B ligger fint til i et barnevennlig boligfelt på Ellingsøya. Den ble oppført i 2011 og har en praktisk og innholdsrik planløsning. Den består av gang, bad, soverom, stue og kjøkken i første etasje. Det er utgang fra stue til sørvendt terrasse på ca 55 m² med gode solforhold. Andre etasje består av bad, stue og 2 soverom. Det er både vedovn og varmepumpe i boligen. Standarden er god og boligen fremstår som tiltalende. Eiendommen har også et fint opparbeidet uteområde. Carport og utvendig bod (deler av boden er isolert) mot nord. Her er det med andre ord bare å flytte rett inn for ny eier.

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 3 200 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 295 152,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Halvpart av vertikaldelt tomannsbolig på to etasjer pluss kryploft, oppført i 2011. Det er terrasse mot sør, carport og utebod mot nord.

Boligen er oppført med støpt plate på mark. Yttervegger av bindingsverk med liggende bordkledning utvendig. Takkonstruksjon av takstoler tekket med Decra metallpanner. Vinduer av treverk med 2-lags energiglass. Terrasse på ca 55 m² mot sør. Terrassen er oppført i treverk med terrassebord på gulv samt rekkverk og levegg i treverk. Deler av terrassen er overbygd.

Carport på ca 24 m² foran inngangsparti mot nord. Det er belegningsstein på grunn og vegger av treverk. Flat takkonstruksjon av tresperrer tekket med pvc-membran.

Utebod på ca 7 m², hvorav ca 2,5 m² er isolert. Det er støpt plate på gulv og yttervegger av bindingsverk med liggende bordkledning utvendig. Flat takkonstruksjon av tresperrer tekket med pvc-folie. Sentralstøvsuger er plassert i isolert del av boden. Innlagt strøm. Normal standard.

Tomten

Tomten er opparbeidet med gruset innkjørsel og biloppstillingsplass, forstøtningsmurer, terrasse og noe prydbusker etc.

Tomten er tinglyst som fellesareal, men den har jo likevel en naturlig inndeling.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til villamessig boligbebyggelse i henhold til Reguleringsendring/oversiktsplan for Brendehaug Ellingsøy, vedtatt 01.02.1990. Nord for eiendommen passerer den regulerte veien Lyngholmvegen. Sørøst for eiendommen er det en ubebygd tomt som også er regulert til villamessig boligbebyggelse. Sør for denne tomten igjen er det regulert til lekeområde for feltet. Området forøvrig er i stor grad bygd ut i henhold til planen. Ovennevnte samsvarer også med kommuneplanens arealdel vedtatt 09.03.2017.

Utsnitt av reguleringskart med situasjon og tegnforklaring er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet privat vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:
2011/638159-2/200 15.08.2011 BEST. OM ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1504 GNR: 161 BNR: 71 FNR: 0 SNR: 1
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1504 GNR: 161 BNR: 71 FNR: 0 SNR: 2
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1504 GNR: 161 BNR: 73 FNR: 0 SNR: 1
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1504 GNR: 161 BNR: 73 FNR: 0 SNR: 2
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Dvs: Gnr 161, bnr 71, gnr 161, bnr 72 og gnr 161, bnr 73 gir med dette gjensidig rettighet til adkomst, samt ha liggende ledninger for teknisk anlegg over hverandres eiendommer, samt fremtidig vedlikehold av disse.

GRUNNDATA
2011/418015-1/200 31.05.2011 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/2


For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
2011/638159-1/200 15.08.2011 BEST. OM ADKOMSTRETT
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 161 BNR: 71 FNR: 0 SNR: 1
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 161 BNR: 71 FNR: 0 SNR: 2
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2011/638159-4/200 15.08.2011 BEST. OM ADKOMSTRETT
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 161 BNR: 73 FNR: 0 SNR: 1
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 161 BNR: 73 FNR: 0 SNR: 2
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Dvs: Gnr 161, bnr 71, gnr 161, bnr 72 og gnr 161, bnr 73 gir med dette gjensidig rettighet til adkomst, samt ha liggende ledninger for teknisk anlegg over hverandres eiendommer, samt fremtidig vedlikehold av disse.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Registrert som vertikaldelt tomannsbolig i matrikkelen. Eiendommen er seksjonert. Seksjonen har en bo-/bruksenhet som kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Utleie av hybel i form av ett eller flere rom som utgjør en mindre del av boligen og ikke har separat inngang regnes som tradisjonell boform. Slik utleie utløser ikke særskilte bygningstekniske krav og vil ikke være gjenstand for saksbehandling i kommunen, dog forutsetter dette at rommet/rommene er godkjent for varig opphold.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Ferdigattest

Det foreligger en midlertidig brukstillatelse for nybygg - tomannsbolig med carport oppført på gnr 161, bnr 72 i Ålesund kommune. Den midlertidige brukstillatelsen er datert 05.07.2011. I følge brukstillatelsen kan ferdigattest begjæres når resterende arbeider er ferdig. Arbeidet skulle være utført innen 01.09.2011. Før ferdigattest gis, må det foreligge ny sluttkontroll der kontrollansvarlig bekrefter at gjenstående arbeidet er fullført og kontrollert med tilfredstillende resultat i samsvar med gitte tillatelser. I følge selger ble begjæring om ferdigattest innsendt til kommunen den 27.03.2018. Ta kontakt med ansvarlig megler for ytterligere informasjon.

Det gjøres oppmerksom på at dagens planløsning avviker noe fra godkjente tegninger. Soverom i første etasje er i henhold til tegningen godkjent som bod. Bruksendring fra tilleggsdel (bod) til hoveddel (soverom) er søknadspliktig. Det er ikke søkt om bruksendring. Evt. søknad blir kjøpers ansvar.

Overbygd utestue fremkommer heller ikke av godkjente tegninger. Evt. undersøkelser/søknad blir kjøpers ansvar.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

142 m²

P-ROM

135 m²

Innhold

Første etasje inneholder stue/kjøkken, bad, gang og soverom. I andre etasje er det stue, 2 soverom og bad.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Lyngholmvegen på Ellingsøya. Det er et etablert og barnevennlig område med i all hovedsak eneboliger og tomannsboliger i nærmiljøet. Boligen ligger fint til i terrenget og har gode sol- og lysforhold.

Adkomst

Kjør gjennom Ellingsøya og sving av hovedveien når det kommer skilt mot Brendehaugen. Boligen ligger på din venstre side ca 100 meter fra krysset.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved åpen visning.

Parkering

Parkering i carport på ca 24 m² foran inngangsparti mot nord. Tomten forøvrig er opparbeidet med gruset innkjørsel og biloppstillingsplass.

Oppvarming

Det er installert vedovn og luft/luft varmepumpe på stue/kjøkken. Det er dessuten varmekabler i gulv på bad, bad/vaskerom og i gang.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 3 200 000,-

Ligningsverdi

kr 801 229,-
Megler

Lennart Tetlie

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 913 75 491

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 16777217

no image

Nyere toma...
kr 3 590 000,00
Primærrom: 134 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 16777217

no image

Ellingsøy ...
kr 2 490 000,00
Primærrom: 88 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Lyngholmvegen 380 B
ELLINGSØY 6057


Pris

SOLGT

Ligningsverdi: kr 801 229,00

Verditakst: kr 3 200 000,00

KommunaleAvgifter: kr 3 125,00


Finansiering

Lånekalkulator
FinansieringBestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : tomannsbolig
Byggeår : 2011
Bruksareal: 142 m²
Primærrom: 135 m²
Antall soverom : 3
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 862 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1504
Gårdsnr: 161
Bruksnr: 72
SNR: 2
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Parkett
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 1 - 02005346 Publisert: 05.04.2018 TilDato: 28.08.2018
Megler

Lennart Tetlie Navn :
913 75 491 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler