Næringsbygg med stort parkeringsareal, lagerhall og gode kontorfasiliteter

Stor næringseiendom med gode adkomstmuligheter og potensiale for videre utvikling av eiendommen, eiendommen har gode profilerings muligheter mot gate. Bygningsmassen kan tilpasses til ulike virksomheter med relativ lave investerings kostnader, samt at det er vurdert lave vedlikeholds kostnader. Eiendommen er frittliggende og ligger sentralt til i et regulert industriområde. Kort vet til handelspark/foretningssenter samt nærhet til Nord sea base og kun 2 km til Kvernberget flyplass.

Adresse

Industriveien 8b
KRISTIANSUND N 6517

BRA

748 m²

Parkering

Masse biloppstillingsplasser

Oppvarming

Varmepumper og elektrisk

Beliggenhet

Stort anvendelig næringsbygg beliggende i et regulert industriområde sentralt i et attraktiv handelsområde med blandet virksomheter og ca 2km til flyplass.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 7 900 000,-

Ligningsverdi

kr 6 048 923,-

Kommunale avgifter

kr 20 521,-

Adresse

Industriveien 8b
KRISTIANSUND N 6517

Kommunale avgifter

kr 20 521,-

Beskrivelse

Stor næringseiendom med gode adkomstmuligheter og potensiale for videre utvikling av eiendommen, eiendommen har gode profilerings muligheter mot gate. Bygningsmassen kan tilpasses til ulike virksomheter med relativ lave investerings kostnader, samt at det er vurdert lave vedlikeholds kostnader. Eiendommen er frittliggende og ligger sentralt til i et regulert industriområde. Kort vet til handelspark/foretningssenter samt nærhet til Nord sea base og kun 2 km til Kvernberget flyplass.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr. 7 900 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift av prisantydning
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 8 096 852,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Byggningen er fundamentert på fjell, fundamentene er støpt på planerte masser, veggkonstruksjon er isolert stålkonstruksjon, kledd utvendig med korrugerte stålplater. Taket er saltak konstruert av fagverktakstoler i stål med selvbærende stålplater med overliggende isolasjon. Yttertaket er tekket med 2-lags sveiset papp. Det er innvendig renne med gesims.

Tomten

Flat tomt opparbeidet med asfalterte flater.

Regulering

Se reguleringsplaner som ligger vedlagt prospekt.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning.

Servitutter

Heftelser i eiendomsrett:
1979/301604-2/61 23.03.1979 ERKLÆRING/AVTALE
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1505 GNR: 31 BNR: 366

2007/2017-1/61 23.02.2007 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1900/5000

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Seksjonen kan leies ut i sin helhet til næringsformål

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse utstedt: 01.12.1986

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det ikke tegnet Boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

For denne eiendommen er det ikke mulighet å tegne Boligkjøperforsikring.

BRA

748 m²

Beliggenhet

Stort anvendelig næringsbygg beliggende i et regulert industriområde sentralt i et attraktiv handelsområde med blandet virksomheter og ca 2km til flyplass.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Masse biloppstillingsplasser

Oppvarming

Varmepumper og elektrisk

Prisantydning

kr 7 900 000,-

Ligningsverdi

kr 6 048 923,-
Megler

John Vegard Berntzen

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 452 30 190

Flere fra samme megler

Notar Kristiansund

Langveien 51
Langveien 51, 6510
KRISTIANSUND N
www.notar.no
Sentralbord: 71 30 47 50
E-post:
Fax: 71 30 47 51
Adresse

Industriveien 8b
KRISTIANSUND N 6517


Pris

Prisantydning:

kr 7 900 000,00

Ligningsverdi: kr 6 048 923,00

KommunaleAvgifter: kr 20 521,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : næring salg

Eiendomstype : forretning
Byggeår : 1986
Bruksareal: 748 m²
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1900 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1505
Gårdsnr: 31
Bruksnr: 366
SNR: 2
Fasiliteter

  • Sentralt
  • Utvidelsesmuligheter
  • Parkering
  • Luftkondisjonering
  • Kjøreport
  • Kantine
  • Bredbånd
  • Alarm
  • Luftkondisjonering

Om annonsen
Tindenrt: 211 - 04006160 Publisert: 12.03.2018 TilDato: 12.08.2018
Megler

John Vegard Berntzen Navn :
452 30 190 Telefon :
71 30 47 51 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler