Stor, rimelig og romslig 3 roms andelsbolig i et barnevennlig boligområde

Her har du en rimelig inngang boligmarkedet. Stor( 3 roms) andelsbolig som ligger i ett attraktivt, barnevennlig og veletablert boligområde i Hauan, ca 2,5 km fra Fauske sentrum. Her har du gangavstand til barnehage og grendeskole. Selve leiligheten er over en etasje pluss kjeller og har primærrom(P-rom) på 110 m². Begge soverommene er i førsteetasjen. Fra stuen er det utgang til en terrasse( oppført i 2011), på ca 17 m². Ny ytterdør og balkongdor i 2011. Carport ved innkjørsel( planlagt erstattet med garasje i 2019). Støttemur langs gruslagt gangvei fra carport og frem til overbygget inngangsparti. Ingen gjennomgangstrafikk og gode sol og lysforhold.

Adresse

Røsslyngveien 18 A
FAUSKE 8207

BRA

137 m²

P-ROM

110 m²

BTA

171 m²

Innhold

Andelsleiligheten er en halvpart av en vertikaldelt tomannsbolig i Røsslyngveien borettslag
Leiligheten er en andelsbolig og er i en etasje pluss kjeller og inneholder:

1. etasje er med vindfang, gang/entre, bad, 2 soverom, kjøkken og stue. Terrasse på ca 17 m²
Kjeller er med gang, vaskerom m/wc, kjellerstue og 2 boder/kjellerrom

Carport i rekke ved innkjørselen

Parkering

I egen Carport ved innkjørselen. Carportene planlegges revet i 2019 og erstattet med garasjer

Oppvarming

Vedfyring og elektrisk oppvarming. Varmekabler i tak(eswa iflg. selger) på badet. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Røsslyngveien borettslag er et etablert boligfelt øverst i Hauan boligområde ca. 2,5 km norøst for Fauske sentrum. Nærområdet består i hovedsak av småhusbebyggelse, og nærhet til friområder. Barnhage og grendeskole er innen kort gangavstand i Hauanområdet. Øvrige skoler, idrettsanlegg, og andre servicetilbud er i og rundt sentrum

Adkomst

Adkomst fra E6 ved avkjørsel til Jernbanegata videre til Bjørkveien og Rognveien, svinger av til Lyngveien, som igjen har avkjørsel til Røsslyngveien. Boligen vil være merket med Notar til salgsskilt. Visningsskilt vil være utplassert ifbm. annonsert visning.

Prisantydning

kr 1 190 000,-

Andel fellesgjeld

kr 672 706,-

Ligningsverdi

kr 524 236,-

Adresse

Røsslyngveien 18 A
FAUSKE 8207

Beskrivelse

Her har du en rimelig inngang boligmarkedet. Stor( 3 roms) andelsbolig som ligger i ett attraktivt, barnevennlig og veletablert boligområde i Hauan, ca 2,5 km fra Fauske sentrum. Her har du gangavstand til barnehage og grendeskole. Selve leiligheten er over en etasje pluss kjeller og har primærrom(P-rom) på 110 m². Begge soverommene er i førsteetasjen. Fra stuen er det utgang til en terrasse( oppført i 2011), på ca 17 m². Ny ytterdør og balkongdor i 2011. Carport ved innkjørsel( planlagt erstattet med garasje i 2019). Støttemur langs gruslagt gangvei fra carport og frem til overbygget inngangsparti. Ingen gjennomgangstrafikk og gode sol og lysforhold.

Omkostninger for kjøper

I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper:
1) Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr. 430,-.
2) Tinglysings- og attestgebyr for kjøpers lån kr. 632,-.
3) Boligkjøperforsikring PLUSS kr.6 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. fellesgjeld, gebyrer og avgifter: Kr. 1 870 668

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 4 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Utdrag fra takst: Vertikaldelt tomannsbolig. Oppført 1988. Betongstøpt grunnmur og kjellergulv. Bindingsverk med utvendig liggende kledning, innvendig med sponplater og gips. Trebjelkelag som etasjeskiller. Vinduer med 2 - lags isolerglass. Ytterdør i hvit utførelse med glass. Ytterdør og balkongdør ble skiftet ut i 2011. Taket er med w - takstoler med bordtak som undertak og taktekke med pappshingel. Elementpipe med vedovn i stue. Sikringsskap med krussikringer. 63 - ampers hovedsikring, og 9 kurser. Balkong, ca. 17 m², med trapp til plenen. Takoverbygd inngangsparti. Søppelskur ved carporten. Carport i rekke med svært enkel standard. Borettslaget har planer om riving av carportene, og bygging av garasjer.

Tomten

Tomten er på totalt 15 537,3 m². Tomten eies av hele borettslaget i felleskap. Tomten til denne andelen er opparbeidet med gruset/singel på parkering, støttemur langs gangveien til inngangspartiet, plen, og noe beplantning. Ingen gjennomgangstrafikk, og gode lys og solforhold.

Regulering

FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA. Vedtatt: 5.8.1980. Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsformål: Konsentrert småhusbebyggelse. Feltbetegnelse B17. Utdrag: § 3. Område for konsentrert småhusbebyggelse. B12 - B17. Området kan bebygges med rekkehus, kjedehus, atriumshus e.l. i inntil 2 etasjer.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter

Opplysninger fra borettslaget: 2006/565596-1/201. Registrering av borettsandel. 18.12.2006

Overtakelse

Etter avtale. Dog tidligst etter at forkjøpsretten for øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse er gitt. I h.t. lov om borettslag tar dette 20 dager fra melding om salget gis. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Lov om borettslag og fastsatte vedtekter er gjeldende. Megler gjør spesielt oppmerksom på at andelseieren ikke kan overlate bruken av boligen til andre uten styrets godkjenning. Se vedlagte vedtekter for spesifikasjoner, eller kontakt styrets leder eventuelt forretningsfører for ytterligere informasjon

Ferdigattest

Megler gjør oppmerksom på at: Ferdigattest utstedes ikke i ettertid for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Boligen som andelen gir borett til overtas i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når boligen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Borettslagsloven gjelder der dette er aktuelt

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

137 m²

P-ROM

110 m²

BTA

171 m²

Innhold

Andelsleiligheten er en halvpart av en vertikaldelt tomannsbolig i Røsslyngveien borettslag
Leiligheten er en andelsbolig og er i en etasje pluss kjeller og inneholder:

1. etasje er med vindfang, gang/entre, bad, 2 soverom, kjøkken og stue. Terrasse på ca 17 m²
Kjeller er med gang, vaskerom m/wc, kjellerstue og 2 boder/kjellerrom

Carport i rekke ved innkjørselen

Beliggenhet

Røsslyngveien borettslag er et etablert boligfelt øverst i Hauan boligområde ca. 2,5 km norøst for Fauske sentrum. Nærområdet består i hovedsak av småhusbebyggelse, og nærhet til friområder. Barnhage og grendeskole er innen kort gangavstand i Hauanområdet. Øvrige skoler, idrettsanlegg, og andre servicetilbud er i og rundt sentrum

Adkomst

Adkomst fra E6 ved avkjørsel til Jernbanegata videre til Bjørkveien og Rognveien, svinger av til Lyngveien, som igjen har avkjørsel til Røsslyngveien. Boligen vil være merket med Notar til salgsskilt. Visningsskilt vil være utplassert ifbm. annonsert visning.

Parkering

I egen Carport ved innkjørselen. Carportene planlegges revet i 2019 og erstattet med garasjer

Oppvarming

Vedfyring og elektrisk oppvarming. Varmekabler i tak(eswa iflg. selger) på badet. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 1 190 000,-

Andel fellesgjeld

kr 672 706,-

Ligningsverdi

kr 524 236,-
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 962 04 500

Flere fra samme megler

Notar Fauske

Storgata 58
Postboks 40, 8201
FAUSKE
www.notar.no
Sentralbord: 75 64 40 70
E-post:
Fax: 75 64 40 71

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Idyllisk e...
kr 1 190 000,00
Primærrom: 173 m²
Antall soverom: 5

Selveier, 

no image

Visning to...
kr 1 200 000,00
Primærrom: 109 m²
Antall soverom: 3

Andel, 

no image

Sola - Mod...
kr 1 150 000,00
Primærrom: 89 m²
Antall soverom: 2

Andel, 

no image

Sola/Forus...
kr 1 250 000,00
Primærrom: 55 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Røsslyngveien 18 A
FAUSKE 8207


Pris

Prisantydning:

kr 1 190 000,00

Totalpris kr 1 862 706,00

Ligningsverdi: kr 524 236,00

Verditakst: kr 1 400 000,00

AndelFellesgjeld: kr 672 706,00

AndelFellesFormue: kr 18 595,00

AndelFellesutgifter: kr 5 723,00

Formue: kr 18 595,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : tomannsbolig
Byggeår : 1988
Bruttoareal: 171 m²
Bruksareal: 137 m²
Primærrom: 110 m²
Antall rom: 4
Antall soverom : 3
Etasje : 1
Eierform : andel
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 15537 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1841
Gårdsnr: 102
Bruksnr: 483
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Rolig område
  • Kabel-tv
  • Off. vann og kloakk
  • Utsikt
  • Bredbånd
  • Hage
  • Sentralt
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 132 - 07001525 Publisert: 11.07.2018 TilDato: 06.12.2018
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen Navn :
962 04 500 Telefon :
75 64 40 71 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler