Flott, rimelig og sentrumsnær 2 roms andelsleilighet

Her får du en sentrumsnær, rimelig og romslig 2 roms andelsleilighet med P- rom på hele 53 m². Denne leiligheten ligger som endeleilighet og har parkeringsplass på siden. Asfaltert innkjørsel. liten terrasse foran inngangspartiet. Leiligheten har vindfang, gang, bod, bad, soverom kjøkken og stue. Gulvvarme monert i gang, stue og baderom. Fra stuevinduet har du en fin utsikt utover Fauskevika. Gulvflater med vinylbelegg og veggflater med brystningspanel, malte strier, malte plater og tapet. El skap med 63 A, overbelastningvern og 7 stk. automatsikringer. Ny AMS måler installert. Brann- støysikret og isolert etasjeskille. Her har du gangavstand( ca 300 meter) til sentrum. Lav fellesgjeld og felleskostnadene er på kr. 4.400.- pr. mnd. Leiligheten er en del av Setsåbakken borettslag, som består av 12 stk. 2 roms leiligheter som ble oppført i 1995. Flott leilighet som ligger i et veletablert og attraktivt boligområde like sør for Fauske sentrum

Adresse

Setsåbakken 2
FAUSKE 8200

BRA

57 m²

P-ROM

53 m²

BTA

64 m²

Innhold

Leiligheten ligger i enden av et rekkehus.
Inneholder: Vindfang, gang, bad, 1 soverom, stue kjøkken og bod. Mindre terrasse foran inngangspartiet

Parkering

Parkering ved siden av boligen

Oppvarming

Det er ikke etablert ildsted. Elektrisk oppvarming med panelovner. Varmekabel i gulv i stue, gang og bad. ersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Setsåbakken borettslag ligger meget flott til på et lite høydedrag like sør for Fauske sentrum( ca 300 meter). Her har du gangavstand inn til sentrum og stedets fasiliteter. Fra leiligheten har du fin utsikt i sørlig retning over Fauskevika med gode lys og solforhold. Ligger noe tilbaketrukket fra trafikkert vei, slik at trafikkstøy er begrenset. Ligger i et rolig, attraktivt og veletablert boligområde.

Adkomst

Adkomst fra E - 6 ved direkte avkjørsel til Setsåbakken via gang og sykkelvei. Se vedlagte kart for vei og adkomstbeskrivelse. boligen er merket med Notar til salgssilt. Visningsskilt blir utplassert ved annonserte visninger

Prisantydning

kr 1 260 000,-

Andel fellesgjeld

kr 242 667,-

Ligningsverdi

kr 308 466,-

Adresse

Setsåbakken 2
FAUSKE 8200

Beskrivelse

Her får du en sentrumsnær, rimelig og romslig 2 roms andelsleilighet med P- rom på hele 53 m². Denne leiligheten ligger som endeleilighet og har parkeringsplass på siden. Asfaltert innkjørsel. liten terrasse foran inngangspartiet. Leiligheten har vindfang, gang, bod, bad, soverom kjøkken og stue. Gulvvarme monert i gang, stue og baderom. Fra stuevinduet har du en fin utsikt utover Fauskevika. Gulvflater med vinylbelegg og veggflater med brystningspanel, malte strier, malte plater og tapet. El skap med 63 A, overbelastningvern og 7 stk. automatsikringer. Ny AMS måler installert. Brann- støysikret og isolert etasjeskille. Her har du gangavstand( ca 300 meter) til sentrum. Lav fellesgjeld og felleskostnadene er på kr. 4.400.- pr. mnd. Leiligheten er en del av Setsåbakken borettslag, som består av 12 stk. 2 roms leiligheter som ble oppført i 1995. Flott leilighet som ligger i et veletablert og attraktivt boligområde like sør for Fauske sentrum

Omkostninger for kjøper

I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper:
1) Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr. 430,-.
2) Tinglysings- og attestgebyr for kjøpers lån kr. 632,-.
3) Boligkjøperforsikring PLUSS kr.6 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. fellesgjeld, gebyrer og avgifter: Kr. 1 510 629

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 4 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Rekkehus som består av 6 boenheter. Inngangspartiet er i husets sokkeletasje og har overbygg. Fasade av isolert lett bindingsverk med utvendig trekledning og innvendig platekledd. Brann- støysikret og isolert etasjeskille. Teak ytterdør med glass og finerdører innvendig.
Vinduer med 2 lags isolerglass. Bygningen har saltak med taktekke av pappshingel. Elektrisk oppvarming med panelovner. Varmekabel i gulv i stue, gang og bad.

Tomten

Tomten er 2790 m² og eies av borettslaget. Asfaltert innkjørsel.

Regulering

REGULERINGSBESTEMMELSER. REGULERIN6SPLAN FOR FAUSKE ØSTRE DEL 1
Formål : Boliger. Feltbetegnelse B21. Utdrag: FELLES BESTEMMELSER. 2.1 PLANKRAV. 2.1.1 For utbygging av omrade B3, B22 og B27 kreves det fremlagt bebyggelsesplan. Som utgangspunkt for bebyggelsesplanen gjelder reguleringsbestemmelsene i denne plan.
Kontakt megler for å få tilsendt komplette planbestememlser

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter

Opplysninger fra borettslaget
2006/5757-2/201. 03.10.2006. Registrering av borettsandel

Overtakelse

Etter avtale. Dog tidligst etter at forkjøpsretten for øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse er gitt. I h.t. lov om borettslag tar dette 20 dager fra melding om salget gis. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Lov om borettslag og fastsatte vedtekter er gjeldende. Megler gjør spesielt oppmerksom på at andelseieren ikke kan overlate bruken av boligen til andre uten styrets godkjenning. Se vedlagte vedtekter for spesifikasjoner, eller kontakt styrets leder eventuelt forretningsfører for ytterligere informasjon

Ferdigattest

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Boligen som andelen gir borett til overtas i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når boligen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

57 m²

P-ROM

53 m²

BTA

64 m²

Innhold

Leiligheten ligger i enden av et rekkehus.
Inneholder: Vindfang, gang, bad, 1 soverom, stue kjøkken og bod. Mindre terrasse foran inngangspartiet

Beliggenhet

Setsåbakken borettslag ligger meget flott til på et lite høydedrag like sør for Fauske sentrum( ca 300 meter). Her har du gangavstand inn til sentrum og stedets fasiliteter. Fra leiligheten har du fin utsikt i sørlig retning over Fauskevika med gode lys og solforhold. Ligger noe tilbaketrukket fra trafikkert vei, slik at trafikkstøy er begrenset. Ligger i et rolig, attraktivt og veletablert boligområde.

Adkomst

Adkomst fra E - 6 ved direkte avkjørsel til Setsåbakken via gang og sykkelvei. Se vedlagte kart for vei og adkomstbeskrivelse. boligen er merket med Notar til salgssilt. Visningsskilt blir utplassert ved annonserte visninger

Parkering

Parkering ved siden av boligen

Oppvarming

Det er ikke etablert ildsted. Elektrisk oppvarming med panelovner. Varmekabel i gulv i stue, gang og bad. ersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 1 260 000,-

Andel fellesgjeld

kr 242 667,-

Ligningsverdi

kr 308 466,-
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 962 04 500

Flere fra samme megler

Notar Fauske

Storgata 58
Postboks 40, 8201
FAUSKE
www.notar.no
Sentralbord: 75 64 40 70
E-post:
Fax: 75 64 40 71

Lignende eiendommer

Selveier, 83886127

no image

Vertikald....
kr 490 000,00
Primærrom: 96 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886127

no image

Rimelig ...
kr 380 000,00
Primærrom: 87 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886127

no image

Kom på vi...
kr 2 260 000,00
Primærrom: 92 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886127

no image

Stor og fl...
kr 2 650 000,00
Primærrom: 142 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Setsåbakken 2
FAUSKE 8200


Pris

Prisantydning:

kr 1 260 000,00

Totalpris kr 1 502 667,00

Ligningsverdi: kr 308 466,00

Verditakst: kr 1 260 000,00

AndelFellesgjeld: kr 242 667,00

AndelFellesFormue: kr 7 378,00

AndelFellesutgifter: kr 4 400,00

Formue: kr 7 378,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : leilighet
Byggeår : 1995
Bruttoareal: 64 m²
Bruksareal: 57 m²
Primærrom: 53 m²
Antall rom: 2
Antall soverom : 1
Etasje : 1
Eierform : andel
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 2790 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1841
Gårdsnr: 103
Bruksnr: 109
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Off. vann og kloakk
  • Utsikt
  • Sentralt

Om annonsen
Tindenrt: 5 - 07001497 Publisert: 16.05.2018 TilDato: 04.11.2018
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen Navn :
962 04 500 Telefon :
75 64 40 71 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler