Visning mandag 23. april kl. 1800. Enebolig i landlig og naturskjønne omgivelser, Nedre Tortenli. Renoveringsobjekt

Velkommen på visning til en eiendom beliggende i et landlig, naturskjønt og rolig boligområde på Nedre Tortenli, ca 5 km nord for Fauske sentrum. Boligen er i 1 1/2 etasje pluss kjeller. Oppført i 1956, og noe påbygget i 1980. Yttervegg mot sør er etterisolert og påført ny borkledning i 2007. Badet, som ligger i hovedetasjen, ble oppusset i 2010. Vedovn montert i stuen og tegl dekorstein på pipe. Terrassen er mot sør og har utgang fra stuen. Stor eiendomstomt på hele 2376 m². Gårdsbarnehage i nærheten( på Medås ca 1 km). Andre barnehager, barne og ungdoms samt videregående skole på Fauske. Her har du god utsikt mot sør/sørøst, gode sol og lysforhold. Lite trafikkstøy. Direkte adgang til store friluftsarealer. Boligen er å betrakte som et renoveringsobjekt

Adresse

Nedre Tortenli 35
FAUSKE 8218

BRA

143 m²

P-ROM

102 m²

BTA

157 m²

Innhold

Bolig over 1 1/2 etasje med kjeller og oppført i 1956. Senere noe påbygget ca 1980.

1 etasje er med vindfang, gang, bad, stue og kjøkken
2 etasje( loftet) er med gang og 3 soverom
Kjeller er med 6 ulike kjellerrom/boder

Parkering

På gårdsplass

Oppvarming

Vedovn montert.Tegl dekorstein på pipe i stue. Forøvrig elektrisk oppvarming med panelovner. På bad er det montert reflektorovn på vegg. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Boligen ligger i et landlig og naturskjønt område på Nendre Tortenlig, ca 5 km nord for Fauske sentrum. Barnehage på Medås( gårdsbarnehage) ikke langt unna. Barne/ungdomsskole, videregående skole samt idrettshall er på Fauske. Omkringliggende bygningsmasse består av eneboliger og landbrukseiendommer. Har har du også direkte adgang til friluftsarealer sommer som vinter. Utsikt fra eiendommen mot sør-sørøst. Gode sol og lysforhold. Ligger i et område som gir lite med trafikkstøy.

Vi har mottatt følgende opplysninger fra nabo: Området Tortenli og Tverå passer også veldig godt for barnefamilier. Her finnes et amatøridrettslag som tar godt vare på sine anlegg, og lysløypa ligger bare et steinkast fra huset. Denne blir tråkket regelmessig og passer spesielt for barnefamilier, da den er relativt flat. Bare 800 m unna finner vi områdets fineste akebakke som er i bruk hele vinteren med maskintråkket bakke, belysning og varmebu. I samme avstand fra huset kan dere også finne Fauskeeidet Idrettspark for sommeraktiviteter som fotball, minitennis, badminton, basket og bordtennis. Dersom dere går opp på lia, finner dere et fantastisk område for rekreasjon. Her ligger trimløyper overalt, flere fiskevann med gapahuker og muligheter for sopp og bærplukking. For de unge kan nevnes at vi har en bra internettdekning fra leverandør NK-Nett.

Adkomst

Adkomst til eiendommen med avkjørsel fra E6 med skilting Nedre Tortenli. Kjør ca 2,5 km og eiendommen ligger på venstre side, like før avkjørsel til Tortenlia. Adkomst til selve eiendommen/boligen er fra offentlig vei til grusbelagt innkjørsel og parkeringsplass. Eiendommen vil være merket med Notar til salgsskilt. Visningsskilt vil være utplassert ifbm. annonserte visninger. Se forøvrig vedlagte adkomstkart, som ligger i salgspresentasjon.

Prisantydning

kr 1 250 000,-

Ligningsverdi

kr 326 626,-

Kommunale avgifter

kr 10 344,-

Adresse

Nedre Tortenli 35
FAUSKE 8218

Kommunale avgifter

kr 10 344,-

Beskrivelse

Velkommen på visning til en eiendom beliggende i et landlig, naturskjønt og rolig boligområde på Nedre Tortenli, ca 5 km nord for Fauske sentrum. Boligen er i 1 1/2 etasje pluss kjeller. Oppført i 1956, og noe påbygget i 1980. Yttervegg mot sør er etterisolert og påført ny borkledning i 2007. Badet, som ligger i hovedetasjen, ble oppusset i 2010. Vedovn montert i stuen og tegl dekorstein på pipe. Terrassen er mot sør og har utgang fra stuen. Stor eiendomstomt på hele 2376 m². Gårdsbarnehage i nærheten( på Medås ca 1 km). Andre barnehager, barne og ungdoms samt videregående skole på Fauske. Her har du god utsikt mot sør/sørøst, gode sol og lysforhold. Lite trafikkstøy. Direkte adgang til store friluftsarealer. Boligen er å betrakte som et renoveringsobjekt

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 250 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 296 402,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Utdrag fra takst: Beskrevne bolig er over 1-1/2 etasje pluss kjeller, er oppført 1956 og senere påbygget i 1980. Støpt fundament på faste masser. Grunnmur av betongstein som er utvendig pusset og med fuktsperre, samt innvendig upusset, utlektet og kledd. Støpt kjellergulv. Tilbygg med pilarer og bærende jerndrager. Krypekjeller er tildekket med trebod. Yttervegger i tradisjonell trekonstruksjon fra datidens byggemåte med utvendig trekledning og innvendig platekledd. Standard etasjeskiller med bjelkelag av tre. Saltak med taksperrer og taktro som er tekket med matall takplater. Plast og metall takrenner og nedløp. Takstige montert. For ytterligere spesifikasjoner, se vedlagte utakst

Tomten

Stor tomt på hele 2376 m², som er alminnelig godt opparbeidet plener med beplantning rundt boligen. Strekkmetall trapp til inngangsparti. Terrasse mot sør med utgang fra stue. Veggmonterte utelys. Lett skrående terreng. Bedre fall fra grunnmur kan med fordel etableres.
Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om tomteforhold er hentet fra Matrikkel og ikke kontrollert opp mot kommunale kart.

Regulering

I mottatte planbestemmelser og kart fra Fauske kommune er området gitt betegensen: LNF - B6. Utdrag: I områder merket LNF - B, tillates spredt boligbebygging, jfr. Plan og bygnignslovens § 20-4 nr. 2 Bokstav C. Utdrag slutt. Se utdrag vedlagte planbestemmelser Fauske kommune 2009 - 2021. For komplette planer, kontakt eiendomsmegler. På oversikten fra Fauske kommune så oppgis også følgende for selve området: Oversiktsplanareal LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag Arealbrukstatus Nåværende Områdenavn LL

Komm. tilknytning

Offentlig vei fram til privat innkjørsel og gårdsplass. Offentlig vann. Avløp med septik som erfelles med nabo(ikke funksjonstestet, kapasitet er ikke kjent).

Servitutter

1883/2-3/74. Rettighet. 02.01.1883. Rettighetshaver: Anker Chr. Løpenr: 2124616. Leieavtale
Enerett til å utvinne marmor og lignende stenarter. Gjelder denne eiendommen med flere

1891/2-4/74.**. Transport av rettighet. 02.03.1891 Fra: Norwegian Holding AS. orgnr: 914 814 839 til: Anker Chr. Løpenr: 2124616

1958/2361-4/74. **. Transport av rettighet: 01.11.1958. fra Stoltz H. Løpenr: 5144991. til: Den Ankerske Marmorfor AS. Løpenr: 5088623

1974/9347-114/74. **. Transport av rettighet. 31.12.1974. Fra: Den Ankerske Marmorfor AS. Løpenr: 5088623 til: Norwegian Holding AS. Orgnr: 914 814 839

Grunndata: 1955/2005-1/74. Registrering av grunn: 13.09.1955. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr.1841 Gnr.116 Bnr. 8

Megler opplyser at rettigheter/leieavtaler som er opprettet fra 1883 og senere overført til andre rettighetshavere, gjelder retten til å utvinne marmor og andre stenarter. Rettigheten har medfulgt ved senere fradeling av tomteparseller, uten at rettighetene er slettet. Rettighetene/heftelsene medfølger handelen

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Fauske kommune opplyser at det ikke foreligger ferdigattest og eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Eiendomsmegler opplyser følgende: Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

143 m²

P-ROM

102 m²

BTA

157 m²

Innhold

Bolig over 1 1/2 etasje med kjeller og oppført i 1956. Senere noe påbygget ca 1980.

1 etasje er med vindfang, gang, bad, stue og kjøkken
2 etasje( loftet) er med gang og 3 soverom
Kjeller er med 6 ulike kjellerrom/boder

Beliggenhet

Boligen ligger i et landlig og naturskjønt område på Nendre Tortenlig, ca 5 km nord for Fauske sentrum. Barnehage på Medås( gårdsbarnehage) ikke langt unna. Barne/ungdomsskole, videregående skole samt idrettshall er på Fauske. Omkringliggende bygningsmasse består av eneboliger og landbrukseiendommer. Har har du også direkte adgang til friluftsarealer sommer som vinter. Utsikt fra eiendommen mot sør-sørøst. Gode sol og lysforhold. Ligger i et område som gir lite med trafikkstøy.

Vi har mottatt følgende opplysninger fra nabo: Området Tortenli og Tverå passer også veldig godt for barnefamilier. Her finnes et amatøridrettslag som tar godt vare på sine anlegg, og lysløypa ligger bare et steinkast fra huset. Denne blir tråkket regelmessig og passer spesielt for barnefamilier, da den er relativt flat. Bare 800 m unna finner vi områdets fineste akebakke som er i bruk hele vinteren med maskintråkket bakke, belysning og varmebu. I samme avstand fra huset kan dere også finne Fauskeeidet Idrettspark for sommeraktiviteter som fotball, minitennis, badminton, basket og bordtennis. Dersom dere går opp på lia, finner dere et fantastisk område for rekreasjon. Her ligger trimløyper overalt, flere fiskevann med gapahuker og muligheter for sopp og bærplukking. For de unge kan nevnes at vi har en bra internettdekning fra leverandør NK-Nett.

Adkomst

Adkomst til eiendommen med avkjørsel fra E6 med skilting Nedre Tortenli. Kjør ca 2,5 km og eiendommen ligger på venstre side, like før avkjørsel til Tortenlia. Adkomst til selve eiendommen/boligen er fra offentlig vei til grusbelagt innkjørsel og parkeringsplass. Eiendommen vil være merket med Notar til salgsskilt. Visningsskilt vil være utplassert ifbm. annonserte visninger. Se forøvrig vedlagte adkomstkart, som ligger i salgspresentasjon.

Parkering

På gårdsplass

Oppvarming

Vedovn montert.Tegl dekorstein på pipe i stue. Forøvrig elektrisk oppvarming med panelovner. På bad er det montert reflektorovn på vegg. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 1 250 000,-

Ligningsverdi

kr 326 626,-
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 962 04 500

Flere fra samme megler

Notar Fauske

Storgata 58
Postboks 40, 8201
FAUSKE
www.notar.no
Sentralbord: 75 64 40 70
E-post:
Fax: 75 64 40 71

Lignende eiendommer

Andel, 

no image

Sola - Mod...
kr 1 300 000,00
Primærrom: 89 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 

no image

Eresfjord ...
kr 1 200 000,00
Primærrom: 100 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 

no image

Her har du...
kr 1 360 000,00
Primærrom: 156 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 

no image

Liabygda -...
kr 1 450 000,00
Primærrom: 128 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Nedre Tortenli 35
FAUSKE 8218


Pris

Prisantydning:

kr 1 250 000,00

Ligningsverdi: kr 326 626,00

Verditakst: kr 1 450 000,00

KommunaleAvgifter: kr 10 344,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1956
Bruttoareal: 157 m²
Bruksareal: 143 m²
Primærrom: 102 m²
Antall rom: 4
Antall soverom : 3
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 2376 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1841
Gårdsnr: 116
Bruksnr: 12
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Utsikt
  • Hage
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 222 - 07001468 Publisert: 15.04.2018 TilDato: 16.08.2018
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen Navn :
962 04 500 Telefon :
75 64 40 71 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler