Velkommen på visning torsdag 7. juni kl. 1800. Nyrenovert og mye påkostet enebolig. Stor frittst. garasje.

Velkommen til en sentrumsnær, flott, nyoppusset og renovert enebolig i Movegen 29, ca 500 meter fra Rognan sentrum. Hele gårdsplassen er belagt med Alpex brostein og i tillegg bygd opp blomsterbed m/belysning. Tomten er på ca 1605 m² og er opparbeidet med stor plen og noe beplantet. Selve boligen er betydelig oppusset og renovert i perioden 2012 - 2017. Blant annet er det anlagt ny drenering med utvendig isolering av kjellermur. ny taktro og taktekke m/takrenner lagt i 2013/14. Ny utvendig bordkeldning m/7 cm tilleggsisolering, vindsperre og asfaltplater, lagt i 2013/14. Nytt kjøkken i 2012 ( Nygaard) m/takhøye skap. Integrert Induksjon koketopp, stekovn og oppvaskmaskin type Whirlpool. Nytt bad og vaskerom i 2013 Nytt elektrisk anlegg m/sikringsskap og automatsikringer. Nye gulv, vegger og takflater innvendig. Frittsteående dobbelgarasje med innlagt strøm. Eiendommen har gangavstand til barnehage, skoler,helsesenter, idrettsanlegg og jernbanestasjon( pendlertog). Grenser direkte til friluftsområder. Gode sol og lysforhold

Adresse

Movegen 29
ROGNAN 8250

BRA

268 m²

P-ROM

105 m²

BTA

298 m²

Innhold

Enebolig med alt på en flate. Delvis overbygget inngangsparti

Vindfang, gang, kontor, bad, mellomgang, vaskerom, 3 soverom kjøkken, spisestuedel og trapp ned til hovedstuen. Fra stuen er det utgang til en stor terrasse.

Kjelleren er uinnreddet og har egen inngang fra boligens bakside. 5 store kjellerrom

Parkering

På gårdsplass og i garasjen

Oppvarming

Vedovn montert i stuen. Varmekabler i gulv på bad og vaskerom. Varmepumpe montert på veggg i stuen.Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Eiendommens har en flott beliggenhet i Moveien, like ved stadiumsområdet/fotballbanen, ca. 500 m sør for Rognan sentrum. Omkringliggende område er bebygget i hovedsak av annen småhusbebyggelse, og grenser direkte til friområder mot øst. Skoler, helsesenter, idrettsanlegg, Rognan stasjon. Gangavstand til sentrum. Lite trafikk som gir lite trafikkstøy. Gode lys og solforhold

Adkomst

Adkomst til eiendommen ved avkjørsel fra Kirkegata og opp Jernbanegata. Følg Jernbanegata forbu Saltdal sykehjem og sving deretter av til og inn Movegen. Følg så Movegen og ta av første avkjørsel inn til høyre, føg veien og rundt svingen finner du eiendommen beliggende på høyre side. Boligen er blåmalt. Vil være merket med Notar til salgsskilt. Visningsskilt utplasseres ved annonsert visning. Se stedskart som er vedlagt prospektet for veibeksrivelse

Prisantydning

kr 2 490 000,-

Ligningsverdi

kr 403 009,-

Kommunale avgifter

kr 24 227,-

Adresse

Movegen 29
ROGNAN 8250

Kommunale avgifter

kr 24 227,-

Beskrivelse

Velkommen til en sentrumsnær, flott, nyoppusset og renovert enebolig i Movegen 29, ca 500 meter fra Rognan sentrum. Hele gårdsplassen er belagt med Alpex brostein og i tillegg bygd opp blomsterbed m/belysning. Tomten er på ca 1605 m² og er opparbeidet med stor plen og noe beplantet. Selve boligen er betydelig oppusset og renovert i perioden 2012 - 2017. Blant annet er det anlagt ny drenering med utvendig isolering av kjellermur. ny taktro og taktekke m/takrenner lagt i 2013/14. Ny utvendig bordkeldning m/7 cm tilleggsisolering, vindsperre og asfaltplater, lagt i 2013/14. Nytt kjøkken i 2012 ( Nygaard) m/takhøye skap. Integrert Induksjon koketopp, stekovn og oppvaskmaskin type Whirlpool. Nytt bad og vaskerom i 2013 Nytt elektrisk anlegg m/sikringsskap og automatsikringer. Nye gulv, vegger og takflater innvendig. Frittsteående dobbelgarasje med innlagt strøm. Eiendommen har gangavstand til barnehage, skoler,helsesenter, idrettsanlegg og jernbanestasjon( pendlertog). Grenser direkte til friluftsområder. Gode sol og lysforhold

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 2 490 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 567 402,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Eneboligen er oppført i 1979 og betydelig oppusset og renovert i perioden 2012 til 2017. Garasjen er oppført i 1988. Utdrag fra takst:
Grunnmur av lecastein og murlettstein, eller tilsvarende. Betongstøpt kjellergulv. Bjelkelag som etasjeskiller. Yttervegger med bindingsverk, utvendig bordkledning, og innvendig med plater og panel. Ytterdør i hvit utførelse med glass. Vinduer med 3 - lags energiglass. Sperretak med kaldloft. Bordtak som undertak, og nytt taktekke med pappshingel. Elementpipe med vedovn i stua. Nytt pipebeslag montert 2013. Sikringsskap med automatsikringer med 13 kurser. Garasje med vegger av bindingsverk og utvendig kledning. Grovstøpt betongdekke med en del sprekker i gulvet. Taket er tekket med glassfiberplater. 2 garasjeporter i furu.

Tomten

Festet tomt

Regulering

reguleringsbestemmeler i tilknytning til reguleringsplan for idrettsplassen nord, Rognan av 8. februar. 1974 , er gjeldende Utdrag fra reguleringsplan:

Bebyggelsen skal bestå av frittliggende småhus og tilhørende garasje. Bebyggelsen kan kun innredes til boliger og de for boligene nødvendige anlegg som garasje, uthus m.m.

Tillatt antall etasje over grunnmur er 1 til 1,5 etasje- Maksimal gesimshøyde for 1 etg. hus er 3,4 meter, 1,5 etg. 4 meter som måles fra grunnens planerte nivå, etter bygnngsrådet bestemmelser. Saltakenes møneretning er angitt på planen. Takvinkelen skal være mell 15 og 30 grader. Bygningsrådet kan bestemme felles takvinkel for hus som naturlig hører sammen i en rekke eller gruppe. Arker i eller nedskjæring i takflaten, unntatt takluker, tillates ikke. For flere bestemmelser, se vedlagt reguleringsplan fra Saltdal kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.

Servitutter

Heftelser i festerett:
1977/7637-3/74 Festekontrakt - Vilkår
31.10.1977 Gjelder feste. Festetid: 80 ÅR. Årlig avgift NOK 130
Gjelder denne registerenheten med flere.

2012/1013778-2/200. **, Nye vilkår - feste. 29.11.2012. Årlig festeavgift NOK: 1 037

Grunndata. 1994/460-1/74. Målebrev. 12.01.1994.

1994/460-2/74. Grensejustering. 12.01.1994
Gjelder denne registerenheten med flere

Overtakelse

Overtakelse i 2018

Adgang til utleie

Det er kun registrert en boenhet på eiendommen. Eiendommen/boligen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Fedigattest for boligen er datert 02.09.1981. Det foreligger ikke ferdigattest for garasjen og det er ikke krav til at slik attest skal foreligge: Ferdigattest utstedes ikke i ettertid for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Tomtefestelovens bestemmelser gjelder hva angår festet

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

268 m²

P-ROM

105 m²

BTA

298 m²

Innhold

Enebolig med alt på en flate. Delvis overbygget inngangsparti

Vindfang, gang, kontor, bad, mellomgang, vaskerom, 3 soverom kjøkken, spisestuedel og trapp ned til hovedstuen. Fra stuen er det utgang til en stor terrasse.

Kjelleren er uinnreddet og har egen inngang fra boligens bakside. 5 store kjellerrom

Beliggenhet

Eiendommens har en flott beliggenhet i Moveien, like ved stadiumsområdet/fotballbanen, ca. 500 m sør for Rognan sentrum. Omkringliggende område er bebygget i hovedsak av annen småhusbebyggelse, og grenser direkte til friområder mot øst. Skoler, helsesenter, idrettsanlegg, Rognan stasjon. Gangavstand til sentrum. Lite trafikk som gir lite trafikkstøy. Gode lys og solforhold

Adkomst

Adkomst til eiendommen ved avkjørsel fra Kirkegata og opp Jernbanegata. Følg Jernbanegata forbu Saltdal sykehjem og sving deretter av til og inn Movegen. Følg så Movegen og ta av første avkjørsel inn til høyre, føg veien og rundt svingen finner du eiendommen beliggende på høyre side. Boligen er blåmalt. Vil være merket med Notar til salgsskilt. Visningsskilt utplasseres ved annonsert visning. Se stedskart som er vedlagt prospektet for veibeksrivelse

Parkering

På gårdsplass og i garasjen

Oppvarming

Vedovn montert i stuen. Varmekabler i gulv på bad og vaskerom. Varmepumpe montert på veggg i stuen.Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 2 490 000,-

Ligningsverdi

kr 403 009,-
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 962 04 500

Flere fra samme megler

Notar Fauske

Storgata 58
Postboks 40, 8201
FAUSKE
www.notar.no
Sentralbord: 75 64 40 70
E-post:
Fax: 75 64 40 71

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Nyrenover...
kr 2 490 000,00
Primærrom: 105 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 

no image

Sandnes se...
kr 2 490 000,00
Primærrom: 89 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 

no image

Ålgård - M...
kr 2 490 000,00
Primærrom: 60 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 

no image

VISNING 20...
kr 2 500 000,00
Primærrom: 158 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Movegen 29
ROGNAN 8250


Pris

Prisantydning:

kr 2 490 000,00

Ligningsverdi: kr 403 009,00

Verditakst: kr 2 680 000,00

KommunaleAvgifter: kr 24 227,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1979
Bruttoareal: 298 m²
Bruksareal: 268 m²
Primærrom: 105 m²
Antall rom: 5
Antall soverom : 3
Eierform : selveier
Tomteierform : festet
Tomteareal : 1605 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1840
Gårdsnr: 42
Bruksnr: 5
FNR: 75
Fasiliteter

 • Balkong/terrasse
 • Peis
 • Parkett
 • Barnevennlig
 • Rolig område
 • Garasje
 • Off. vann og kloakk
 • Utsikt
 • Bredbånd
 • Hage
 • Sentralt
 • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 47 - 07001396 Publisert: 31.05.2018 TilDato: 31.10.2018
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen Navn :
962 04 500 Telefon :
75 64 40 71 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler