Fire boligtomter med sentralt beliggenhet og fine utsiktsforhold. Regulert til frittliggende småbebyggelse. 40% BYA.

Fire boligtomter beliggende flott til i et nyere, attraktivt og barnevennlig boligområde i Olmanngjerdet i Skodje kommune. Tomtene har en vestvendt orientering med meget gode utsiktsforhold. Tomtene på henholdsvis 1200, 1201, 1195 og 642 m² er regulert til frittliggende småhusbebyggelse og har en tillatt utnyttelsesgrad på inntil 40% BYA. Fra eiendommen er det kort vei til barneskole, barnehage, meget flotte tur- og rekreasjonsområder og offentlig kommunikasjon.

NB! Tomt 10 a og b som har gnr 21 bnr 490 og 491 selges som en tomt. Tomt 1 ligger fortsatt under hovedbruket 21/459 og fellesareal som ligger på tomten er ikke en del av avtalen, og skal tilbakeføres uten heftelser til selger så snart tomt 1 er fradelt med eget gnr/bnr.


Priser pr tomt:
Tomt 1: kr 1.200.000,-
Tomt 2a: kr 690.000,-
Tomt 8: kr 1.400.000,-
Tomt 10 a og b: 1.250.000

Adresse

Olmanngjerdet
SKODJE 6260

Beliggenhet

Tomtene ligger sentralt i Olmanngjerdet på Skodje. Gangavstand til butikk, treningssenter, skoler, barnehage m.m. Eiendommene ligger skjermet til ifht. gjennomgangstrafikk. Nabolaget består for det meste av frittliggende eneboliger, og tilgrensende gårdsområde. Knapt 30 min. kjøring til Ålesund og 20. min til Moa.

Adkomst

Kjør gjennom Skodje sentrum til man kommer til bankbygget. Ta av mot Skodje kirke og følg vegen oppover i ca. 400 meter. Avkjøring mot Olmanngjerdet kommer på høyre side av vegen.

Prisantydning

kr 690 000,-

Adresse

Olmanngjerdet
SKODJE 6260

Beskrivelse

Fire boligtomter beliggende flott til i et nyere, attraktivt og barnevennlig boligområde i Olmanngjerdet i Skodje kommune. Tomtene har en vestvendt orientering med meget gode utsiktsforhold. Tomtene på henholdsvis 1200, 1201, 1195 og 642 m² er regulert til frittliggende småhusbebyggelse og har en tillatt utnyttelsesgrad på inntil 40% BYA. Fra eiendommen er det kort vei til barneskole, barnehage, meget flotte tur- og rekreasjonsområder og offentlig kommunikasjon.

NB! Tomt 10 a og b som har gnr 21 bnr 490 og 491 selges som en tomt. Tomt 1 ligger fortsatt under hovedbruket 21/459 og fellesareal som ligger på tomten er ikke en del av avtalen, og skal tilbakeføres uten heftelser til selger så snart tomt 1 er fradelt med eget gnr/bnr.


Priser pr tomt:
Tomt 1: kr 1.200.000,-
Tomt 2a: kr 690.000,-
Tomt 8: kr 1.400.000,-
Tomt 10 a og b: 1.250.000

Omkostninger for kjøper


For tomt 1:
Prisantydning kr 1 200 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 245 152,-

For tomt 2a:
Prisantydning kr 690 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 722 402,-

For tomt 8:
Prisantydning kr 1 400 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 450 152,-

For tomt 10 a og b:
Prisantydning kr 1 250 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 296 402,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Tomten

4 tomter med sentral beliggenhet og flott utsikt i Olmanngjerdet. tomt nr 2a har delvis oppført murer der foreligger tegninger - som kan gjøres tilgjengelig - for oppføring av bolig tilsvarende nabohuset. Det er påbegynt graving og planering på tomt 1.

NB! Tomt 10 a og b som har gnr 21 bnr 490 og 491 selges som en tomt. Tomt 1 ligger fortsatt under hovedbruket 21/459 og vil bli fradelt før overtagelse. Fellesareal regulert til leik vil bli skilt fra tomt 1 og er ikke en del av avtalen.

Tomt 1, gnr. 21 bnr. 459: 1200 m²
Tomt 2a, gnr. 21 bnr. 488: 642 m²
Tomt 8, gnr. 21 bnr. 502: 1201 m²
Tomt 10 a og b gnr. 21 bnr. 490 og 491: 1195 m²

Regulering

Tomtene er regulert til frittliggende småhusbebyggelse iht. reguleringsplan - detaljplan for Olmanngjerdet fra Skodje kommune.

Utsnitt av reguleringsbestemmelsene:
3.1 Frittliggende småhusbebyggelse, BF1-BF3
A. Området kan nyttes til småhus, rekkehus, 2-mannsbolig eller lignende småhusbebyggelse.

B. På området BF1 kan det bygges 4x2 stk eneboliger i kjede med carport mellom boligene. Ved søknad om byggetillatelse skal det legges ved situasjonsplan for hele området som viser:
- plassering av avkjørsel
- plassering av bygninger og anlegg.
- planlagt terrengbearbeiding/beplanting på tomta.
- eventuelle forstøtningsmurer o.l.
- areal til biloppstillingsplasser m.m.

C. På området BF2 og BF3 kan det bygges vertikaldelt 2-mannsboliger eller eneboliger med kjeller. Totalt inntil 14 boenheter

D. Det er viktig at terrengbearbeiding, murer, bygninger m.m. i feltet får et helhetlig visuelt uttrykk.

E. Bolighusene kan oppføres med mønehøgd inntil 9,0m og gesimhøgd inntil 6,5 m over planert terreng sitt gjennomsnittnivå.

F. Prosen bebygd areal %- BYA = 40%.

G. Garasje kan føres opp med en mønehøyde inntil 6 m og gesimhøgd inntil 3 m over planert terreng sitt gjennomsnittsnivå.
Garasje inntil 50 m² kan føres opp med en vegg inntill 1 m fra nabogrensa, men med takfall til eigen grunn. Felles garasjeanlegg må plasseres i avstand fra nabogrense ihht. kravene i Plan- og bygningsloven.
Dersom garasjen er oppført med port mot offentlig veg, kan den ikke legges nærmere vegen enn 5 m. Er garasjen plassert parallelt med vegen skal avstanden til regulert vegkant være minst 3 m.
Garasje kan ikke innredest med rom for varig opphold. Garasje og uthus kan ikke bygges med kjeller/underetasje.

H. Krav til oppstillingsplasser for bil er fastsatt til 2 plasser pr. husvære (inkl. garasje)

I. Det skal innenfor området avsettes areal til fellesanlegg for renovasjon m.m.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Skodje kommune.

Komm. tilknytning

Tilknytting av vei og tekniske anlegg kostes av kjøper etter kommunens satser.

Servitutter

GRUNNDATA
2011/251371-1/200 30.03.2011 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 7
2014/445029-1/200 03.06.2014 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 484
2014/445041-1/200 03.06.2014 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 485
2015/474951-1/200 01.06.2015 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 488
2015/474975-1/200 01.06.2015 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 489
2015/474989-1/200 01.06.2015 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 490
2015/475014-1/200 01.06.2015 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 491
2015/475034-1/200 01.06.2015 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 492
2015/475054-1/200 01.06.2015 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 493
2015/1204233-1/200 23.12.2015 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 494
2016/833481-1/200 14.09.2016 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 498
2016/833836-1/200 14.09.2016 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 499
2016/833849-1/200 14.09.2016 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 500
2016/1150177-1/200 12.12.2016 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 501
2016/1150191-1/200 12.12.2016 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 502
EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det ikke tegnet Boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Beliggenhet

Tomtene ligger sentralt i Olmanngjerdet på Skodje. Gangavstand til butikk, treningssenter, skoler, barnehage m.m. Eiendommene ligger skjermet til ifht. gjennomgangstrafikk. Nabolaget består for det meste av frittliggende eneboliger, og tilgrensende gårdsområde. Knapt 30 min. kjøring til Ålesund og 20. min til Moa.

Adkomst

Kjør gjennom Skodje sentrum til man kommer til bankbygget. Ta av mot Skodje kirke og følg vegen oppover i ca. 400 meter. Avkjøring mot Olmanngjerdet kommer på høyre side av vegen.

Prisantydning

kr 690 000,-
Megler

Audun Sjøholt

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 906 03 774

Flere fra samme megler

Notar Ålesund

Kongens gate 2
Kongens gate 2, 6002
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Petter Aaland

Eiendomsmeglerfullmektig


E-post:
Mobil: 452 94 938

Flere fra samme megler

Notar Ålesund

Kongens gate 2
Kongens gate 2, 6002
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886180

no image

Rorbutomte...
kr 750 000,00

 

Adresse

Olmanngjerdet
SKODJE 6260


Pris

Prisantydning:

kr 690 000,00


Finansiering

Lånekalkulator
FinansieringBestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig tomt

Eiendomstype : tomt
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet


Matrikkelinfo
Om annonsen
Tindenrt: 17 - 01006957 Publisert: 12.10.2018 TilDato: 25.03.2019
Megler

Audun Sjøholt Navn :
906 03 774 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler