VALDERØYA - Enebolig like ved sjøkanten med sokkelleilighet og fantastisk utsikt. VIRTUELL VISNING.

Enebolig med attraktiv beliggenhet like ved sjøkanten og fjøra i Nesgarden/Valderhaug på Valderøya i Giske kommune. Fra eiendommen har man en intet mindre enn fantastisk utsikt mot fjorden og skipsleia. I tillegg er dette en sentral plassering med kort avstand til blant annet ny barneskole, ungdomsskole, butikker, barnehage og idrettshall for å nevne noe.
Huset ble oppført i 1961 med påbygg i 1978 og det er etablert en 2-roms sokkelleiligghet for utleie i underetasjen. Ny taktekking i glasert teglstein er lagt i 2015.

Adresse

Nesgarden 19
VALDERØYA 6050

BRA

192 m²

P-ROM

171 m²

Innhold


Loft: Hall m/trapp, 2 soverom Bod 1, bod 2
1. etasje: Bad, hall m/trapp, kjøkken, kontor, stue, vaskerom, vindfang
Underetg: Bad, hall, kjøkken, stue, trapperom, vindfang, soverom, bod 1, bod 2 og bod 3.

Parkering

Biloppstillingsplass ved veien på vestsiden av eiendommen.

Oppvarming


Varmepumpe. Gulvvarme på bad og vaskerom. Kamin i hovedetasje. Underetasje har gulvvarme i oppholdsrom og på bad.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Enebolig fra 1961 med påbygg i 1978 beliggende i Nesgarden/Valderhaug i Giske kommune. Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger, Kort avstand til barnehage, ny barneskole, ungdommsskole, butikker, rådhuset, idrettshall m/m. Ca 12 minutters kjøring til Ålesund sentrum via undersjøiske og bomfrie tunneller.

Adkomst

Fra Ålesund til Valderøya via undersjøiske tunneler. Ta første avkjørsel til venstre ned mot rundkjøringen på Ytterland og kjør mot Valderhaug. Følg hovedveien ca 2,4 kilometer etter rundkjøringen og ta avkjørsel mot venstre mot Rådhuset, for så og ta første avkjørsel til høyre. Følg veien ca. 250 meter videre, ta til høyre og du er i Nesgarden. Du får eiendommen på din høyre hånd.

Prisantydning

kr 2 750 000,-

Ligningsverdi

kr 721 934,-

Kommunale avgifter

kr 9 098,-

Adresse

Nesgarden 19
VALDERØYA 6050

Kommunale avgifter

kr 9 098,-

Beskrivelse

Enebolig med attraktiv beliggenhet like ved sjøkanten og fjøra i Nesgarden/Valderhaug på Valderøya i Giske kommune. Fra eiendommen har man en intet mindre enn fantastisk utsikt mot fjorden og skipsleia. I tillegg er dette en sentral plassering med kort avstand til blant annet ny barneskole, ungdomsskole, butikker, barnehage og idrettshall for å nevne noe.
Huset ble oppført i 1961 med påbygg i 1978 og det er etablert en 2-roms sokkelleiligghet for utleie i underetasjen. Ny taktekking i glasert teglstein er lagt i 2015.

Omkostninger for kjøper


Prisantydning kr 2 750 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 833 902,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon


Lagt nytt taktekking i 2015 glassert teglstein utført av Taksenteret AS. Bygget er oppført i en trekonstruksjon som var vanlig på byggetidspunktet. Bordkledning er skiftet ut rundt i 1977. Stedvis
noe skiftet ut i ca 2014. Loftsetg har et 2-lags vindu fra 1990 mot syd, mot nord et nyere malt trevindu fra 2012. Hovedetg har nyere vindu på bad og kontor. Ellers eldre malte trevinduer fra 1970/80/90-tallet, stedvis nyere glass. I underetg er det kobla vindu i bod, et nyere trevindu med 2-lags glass mot nord. Eldre 2-lags trevinduer fra slutten av 70-tallet mot øst. Malt hovedytterdør med enkle glass, innadslående. Malt balkongdør mot syd i hovedetg fra ca 1993. Malt hovedytterdør i underetg, innadslående. Trebjelkelag. Grunnmur i antagelig sparresteinsmur.

TG3 - Tilstandsgrad 3:
Bad - 1. etasje - Overflater gulv: Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt stedvis motfall.
Vaskerom - 1. etasje: Sluk ikke tilgjengelig for inspeksjon pga fot fra innredning.
Vaskerom - 1. etasje: Ventilasjon - Rommet har ingen ventilasjon.
Underetg : Konstruksjon Det er konstatert at underetg har et fuktproblem i utforede trevegger. Avdekt råteskader gjennom hulltaking.
Enebolig - Ildsteder og skorsteiner inne i huset: Det foreligger anmerkning; Ildsted i dårlig forfatning, Sprekker rundt røykrør, Tildekte pipevanger og defekte sotluke.
Innvendige trapper: Rekkverk mangler i trappeløp. Noe lav frihøyde.
Enebolig - Vinduer fra 1970/80 har endel slitasjegrad i treverk samt stedvise råteskader.
Mur, terreng, stikkledninger, tanker og frittstående byggverk: Forstøtningsmurer Forstøtningsmuren(e) har sprekker og pussavskalling. Ikke rekkverk på mur - særlig mur ved biloppstillingsplass bør ha rekkverk.

Tomten

Tomta er opparbeidet med plen, støpte trapper, forstøtningsmurer etc. Biloppstllingsplass ved vegen.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig iht. reguleringsplan for Valderhaugstranda.

Komm. tilknytning

Privat vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.

Servitutter


Heftelser i eiendomsrett:
1962/100483-1/58 03.02.1962 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
Vegvesenets betingelser vedtatt

GRUNNDATA
1958/101558-1/58 04.06.1958 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1532 GNR: 183 BNR: 3
1979/108579-1/58 26.11.1979 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1532 GNR: 183 BNR:
599
EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie


Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål. Boligen er i matrikkel registrert med 2 boenheter, på leilighet i underetg er det anmerket "IKKE GODKJENT BOLIG" - gjør imidlertid oppmerksom på at innredning av underetg som egen leilighet ble godkjent av Giske bygningsråd i 1979. Men at krav som var satt til takhøyde i tillatelsen på 2,25 m ikke er oppfylt.

Ferdigattest

Etter det Giske kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres.

Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygg foreligger det derfor ofte hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette medfører ikke at slike bygg er å anse som ulovelige per i dag.

Betalingsbetingelser


Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover


Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring


Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

192 m²

P-ROM

171 m²

Innhold


Loft: Hall m/trapp, 2 soverom Bod 1, bod 2
1. etasje: Bad, hall m/trapp, kjøkken, kontor, stue, vaskerom, vindfang
Underetg: Bad, hall, kjøkken, stue, trapperom, vindfang, soverom, bod 1, bod 2 og bod 3.

Beliggenhet

Enebolig fra 1961 med påbygg i 1978 beliggende i Nesgarden/Valderhaug i Giske kommune. Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger, Kort avstand til barnehage, ny barneskole, ungdommsskole, butikker, rådhuset, idrettshall m/m. Ca 12 minutters kjøring til Ålesund sentrum via undersjøiske og bomfrie tunneller.

Adkomst

Fra Ålesund til Valderøya via undersjøiske tunneler. Ta første avkjørsel til venstre ned mot rundkjøringen på Ytterland og kjør mot Valderhaug. Følg hovedveien ca 2,4 kilometer etter rundkjøringen og ta avkjørsel mot venstre mot Rådhuset, for så og ta første avkjørsel til høyre. Følg veien ca. 250 meter videre, ta til høyre og du er i Nesgarden. Du får eiendommen på din høyre hånd.

Parkering

Biloppstillingsplass ved veien på vestsiden av eiendommen.

Oppvarming


Varmepumpe. Gulvvarme på bad og vaskerom. Kamin i hovedetasje. Underetasje har gulvvarme i oppholdsrom og på bad.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 2 750 000,-

Ligningsverdi

kr 721 934,-
Megler

Audun Sjøholt

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 906 03 774

Flere fra samme megler

Notar Ålesund

Kongens gate 2
Kongens gate 2, 6002
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886195

no image

Valderøy -...
kr 2 900 000,00
Primærrom: 124 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886195

no image

YTTERLAND ...
kr 2 450 000,00
Primærrom: 78 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886195

no image

Valderøya ...
kr 2 200 000,00
Primærrom: 115 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886195

no image

Valderøya ...
kr 3 380 000,00
Primærrom: 188 m²
Antall soverom: 5

 

Adresse

Nesgarden 19
VALDERØYA 6050


Pris

Prisantydning:

kr 2 750 000,00

Ligningsverdi: kr 721 934,00

Verditakst: kr 2 800 000,00

KommunaleAvgifter: kr 9 098,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1961
Bruksareal: 192 m²
Primærrom: 171 m²
Antall soverom : 3
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1058 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1532
Gårdsnr: 183
Bruksnr: 233
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Utsikt
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 60 - 01006249 Publisert: 13.03.2018 TilDato: 17.07.2018
Megler

Audun Sjøholt Navn :
906 03 774 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler