Koselig mindre enebolig på Sjøholtstranda, ca. 1,3 km vest for Sjøholt sentrum i Ørskog kommune. Huset ligger like ovenfor Europaveien med en praktfull utsikt mot Ørskogvika og Storfjorden. Boligen opprinnelig fra ca 1900 er betydelig oppgradert med blant annet nye vinduer i hovedetasjen samt ny taktekking fra 2006. I 2014 ble hovedetasje ombygget og modernisert og loftet modernsiert med nytt bad og overflater. I 2016 ble blant annet yttervegger innvendig utforet og isolert og el-anlegget oppgradert. Huset fremstår som en koselig bolig med lyse og moderne overflater med vestvendt skjermet terrasse, enkel garasje, uthus og pent opparbeidet tomt.

Adresse

Ålesundsvegen 1137
ØRSKOG 6240

BRA

172 m²

P-ROM

102 m²

Innhold


Loft: Gang m/trapp, bad, soverom1, soverom².

1. etasje: Vindfang, wc, stue/kjøkken m/trapp.

Kjeller: Vaskekjeller disp.rom, bod.

Utehus underetasje: Disp.rom

Utehus 1. etasje: Disp.rom

Garasje: Garasjerom.

Parkering


Parkering i garasje og på biloppstillingsplass.

Oppvarming


Peisovn i stue.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Sjøholtstranda like vest for Sjøholt sentrum med praktfull utsikt mot Ørskogvika og Storfjorden. Det er gangavstand til Sjøholt sentrum med butikker, samfunnshus, bank, barnehage, bensinstasjon, bussforbindelse m.m For øvrig bustopp like ved. Europavei passerer like nedenfor eiendommen. Barne- og ungdomsskole, samt idrettsanlegg ligger ca. 2 km unna. Ca. 35-40 minutters kjøretur til Ålesund sentrum og ca. 20-25 minutter til Moa.

Nærområdet på Sjøholt byr ellers på en rekke muligheter både når det gjelder turmuligheter, fiske, bademuligheter og andre fritidssysler både sommer som vinter.

Adkomst

Eiendommen ligger langs hovedveien like vest for Sjøholt sentrum (fra Ålesund) på venstre side.

Prisantydning

kr 1 690 000,-

Ligningsverdi

kr 282 070,-

Kommunale avgifter

kr 10 823,-

Adresse

Ålesundsvegen 1137
ØRSKOG 6240

Kommunale avgifter

kr 10 823,-

Beskrivelse

Koselig mindre enebolig på Sjøholtstranda, ca. 1,3 km vest for Sjøholt sentrum i Ørskog kommune. Huset ligger like ovenfor Europaveien med en praktfull utsikt mot Ørskogvika og Storfjorden. Boligen opprinnelig fra ca 1900 er betydelig oppgradert med blant annet nye vinduer i hovedetasjen samt ny taktekking fra 2006. I 2014 ble hovedetasje ombygget og modernisert og loftet modernsiert med nytt bad og overflater. I 2016 ble blant annet yttervegger innvendig utforet og isolert og el-anlegget oppgradert. Huset fremstår som en koselig bolig med lyse og moderne overflater med vestvendt skjermet terrasse, enkel garasje, uthus og pent opparbeidet tomt.

Omkostninger for kjøper


Prisantydning kr 1 690 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 745 502,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon


Enebolig oppført med 3 etasjer, byggeår ca 1900. Boligen har totalt 2 soverom.
Vestvendt veranda på ca 30 m², utgang fra stue/kjøkken. Garasje på ca 22 m² sammenbygget med bolig i gavl mot vest, byggeår ca 1987. Uthus oppført med 2 etasjer, ukjent byggeår. Fundament og grunnmur i sparestein. Yttervegger i tømmer, innvendig utforing med 48x48 mm lekter og ca 5 cm isolasjon. Saltak med heltresperrer. Taktekking med Decra Elegance, montert ca -06.

Tomten


Tomten ligger i bratt hellende terreng mot sør. Avtrappet med forstøtningsmur nord for bolig (muren har loddavvik). Skråninger langs gavler og mot gangveg langs E39. Tomten er opparbeidet med plen, bed, prydbusker og hekk. Asfaltert gårdsplass utenfor garasje og langs fasade mot sør. Tomten har fin utsikt mot Ørskogvika og Storfjorden.

Regulering


Eiendommen ligger i et område som er avsatt til boligområde iht. kommuneplanens arealdel 2006-2017.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ørskog kommune.

Komm. tilknytning


Europavei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.

Servitutter


Heftelser i eiendomsrett:
1944/100239-109/58 18.02.1944 UTSKIFTING
1952/903130-1/58 24.06.1952 ELEKTRISKE KRAFTLINJER

GRUNNDATA
1936/101334-1/58 28.10.1936 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1523 GNR: 105 BNR: 1

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse


Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie


Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest


Etter det Ørskog kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres.

Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygg foreligger det derfor ofte hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette medfører ikke at slike bygg er å anse som ulovelige per i dag.

Betalingsbetingelser


Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover


Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring


For denne eiendommen er det ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring


Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

172 m²

P-ROM

102 m²

Innhold


Loft: Gang m/trapp, bad, soverom1, soverom².

1. etasje: Vindfang, wc, stue/kjøkken m/trapp.

Kjeller: Vaskekjeller disp.rom, bod.

Utehus underetasje: Disp.rom

Utehus 1. etasje: Disp.rom

Garasje: Garasjerom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Sjøholtstranda like vest for Sjøholt sentrum med praktfull utsikt mot Ørskogvika og Storfjorden. Det er gangavstand til Sjøholt sentrum med butikker, samfunnshus, bank, barnehage, bensinstasjon, bussforbindelse m.m For øvrig bustopp like ved. Europavei passerer like nedenfor eiendommen. Barne- og ungdomsskole, samt idrettsanlegg ligger ca. 2 km unna. Ca. 35-40 minutters kjøretur til Ålesund sentrum og ca. 20-25 minutter til Moa.

Nærområdet på Sjøholt byr ellers på en rekke muligheter både når det gjelder turmuligheter, fiske, bademuligheter og andre fritidssysler både sommer som vinter.

Adkomst

Eiendommen ligger langs hovedveien like vest for Sjøholt sentrum (fra Ålesund) på venstre side.

Parkering


Parkering i garasje og på biloppstillingsplass.

Oppvarming


Peisovn i stue.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 1 690 000,-

Ligningsverdi

kr 282 070,-
Megler

Audun Sjøholt

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 906 03 774

Flere fra samme megler

Notar Ålesund

Kongens gate 2
Kongens gate 2, 6002
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886190

no image

Sjøholt se...
kr 1 650 000,00
Primærrom: 60 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 83886190

no image

Ørskog - E...
kr 2 200 000,00
Primærrom: 228 m²
Antall soverom: 5

Selveier, 83886190

no image

Sjøholt se...
kr 2 800 000,00
Primærrom: 101 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886190

no image

Sjøholt -...
kr 3 200 000,00
Primærrom: 150 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Ålesundsvegen 1137
ØRSKOG 6240


Pris

Prisantydning:

kr 1 690 000,00

Ligningsverdi: kr 282 070,00

KommunaleAvgifter: kr 10 823,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1900
Bruksareal: 172 m²
Primærrom: 102 m²
Antall soverom : 2
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 763 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1523
Gårdsnr: 105
Bruksnr: 27
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Garasje
  • Off. vann og kloakk
  • Utsikt

Om annonsen
Tindenrt: 36 - 01006052 Publisert: 06.12.2017 TilDato: 28.05.2018
Megler

Audun Sjøholt Navn :
906 03 774 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler