Prisliste

Provisjon av salgssum * 1,5 – 3,125 %
MinimumsprovisjonKr. 25 000 – 45 000


*) Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, markedsmessige forhold, geografiske avstander, stipulert arbeidsmengde m.m. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering.

SalgstilretteleggelseKr. 7 500 – 12 5000
Visninger (pr. stk.) Kr. 1 250 – 2 000
Oppgjørsgebyr       Kr. 4 950 – 6 950
Timepris **    Kr. 2 000

 
**) Som et alternativ til prosentprovisjon,  eller  fastpris,  kan  man inngå avtale på timepris. Antall timer vil variere i forhold til oppdragets omfang og art. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Salgsgaranti

Intet salg, ingen regning – dersom boligen ikke blir solgt til en pris du aksepterer, kan du når som helst trekke deg fra salget helt vederlagsfritt.

Se mer
MarkedsføringKr. 9 900 – 28 000***

***) Vi har ulike markedspakker tilpasset de forskjellige eiendomstypene.
Alle våre markedspakker inneholder prospekt, prospekt på mobil, annonsering på finn.no og på notar.no m/«live» budgivning,  søk i vår interessentdatabase BOLIGMATCH og presentasjon av boligen i Notars lokale kontor(er).  Antall annonser og størrelsen på annonsene varierer fra pakke til pakke. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

***) Vi har ulike markedspakker tilpasset de forskjellige eiendomstypene.
Alle våre markedspakker inneholder prospekt, prospekt på mobil, annonsering på finn.no og på notar.no m/«live» budgivning,  søk i vår interessentdatabase BOLIGMATCH og presentasjon av boligen i Notars lokale kontor(er).  Antall annonser og størrelsen på annonsene varierer fra pakke til pakke. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.
 
Utlegg: 
Grunnboksutskrift (pr. stk.)Kr. 92
Tinglysing av pantedokument med urådighetserklæringKr. 430 – 525
Kopi av tinglyste erklæringer (pr. stk.) Kr. 172
Innhenting av kommunal informasjonKr. 1 040 – 3 823
Takst/ BoligsalgsrapportKr. 3 000 – 9 500
Fotograf****Kr. 2 000 – 3 400


****) Flere av våre samarbeidende fotografer ekstra bilder,  høyde- eller kveldsfoto mot tillegg i prisen.

Megler vil gi råd om hva som er best for din eiendom.
Tilleggskostnader hvis leilighet/ borettslag

Informasjon fra forretningsfører Kr. 0 – 3 315*****
Evt. forhåndsprøving av forkjøpsrettKr. 0 – 4 300
Evt. eierskiftegebyrKr. 0 – 5 650

***** Prisene varierer da de fastsettes av den enkelte forretningsfører

Boligselgerforsikring fra Protector forsikring

FAST EIENDOM: Premie m/boligsalgsrapport:  0,425 % av salgssum (min. kr. 9 000/maks. kr. 40 000)
FAST EIENDOM: Premie u/boligsalgsrapport:  0,535 % av salgssum (min. kr. 9 500/maks.kr. 50 000)
SELVEIERLEILIGHET: 0,330 % av salgssum (min. kr 4 000/maks. kr. 24 000)
BORETTSLAG: 0,190 % av salgssum (min. kr 2 200/maks. kr. 24 000)
TOMT/FRITID: 0,425 % av salgssum (min. kr 8 500/maks. kr. 40 000)

Ta kontakt med megler for nærmere informasjon om forsikringsvilkårene.

Boligmatch

Hva om vi hjelper deg å lete?

Registrer dine kriterier

Uforpliktende verdivurdering

Tenker du på å selge bolig?

Bestill verdivurdering
Verdivurdering