Prisliste

Provisjon av salgssum *                1,5 – 3,125 %
Minimumsprovisjon Kr. 25 000 – 40 000
*) Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, markedsmessige forhold, geografiske avstander, stipulert arbeidsmengde m.m. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering.

Salgstilretteleggelse           Kr. 5 000 – 10 000
Visninger (pr. stk.)                Kr. 990 – 1 500
Oppgjørsgebyr                       Kr. 3 500 – 6 000
Timepris **                              Kr. 2 000

**  Som  et  alternativ  til  prosentprovisjon,  eller  fastpris,  kan  man  inngå avtale på timepris. Antall timer vil variere i forhold til oppdragets omfang og art. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon

Salgsgaranti

Intet salg, ingen regning – dersom boligen ikke blir solgt til en pris du aksepterer, kan du når som helst trekke deg fra salget helt vederlagsfritt.

Se mer

Markedsføring
Markedsføringspakke *** Kr. 10 000 – 28 000
*** Vi har ulike markedspakker tilpasset de forskjellige eiendomstypene. 
Alle våre markedspakker inneholder prospekt, prospekt på mobil, annonsering  på  finn.no  og  på  notar.no  m/«live» budgivning,  søk  i  vår  interessentdatabase BOLIGMATCH og presentasjon av boligen i Notars lokale kontor(er).  Antall  annonser  og  størrelsen  på  annonsene  varierer  fra pakke til pakke. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Utlegg
Grunnboksutskrift (pr. stk.)                             Kr. 202
Gebyr for tinglysing av 
pantedokument med urådighetserklæring    Kr. 430 – 525
Kopi av tinglyste erklæringer (pr. stk.)          Kr. 202
Innhenting av kommunal informasjon             Kr. 1 429 – 2 700
Takst/ Boligsalgsrapport                                   Kr. 3 000 – 9 500
Fotograf****                                                          Kr. 2 500 – 3 000
****  Flere  av  våre  samarbeidende  fotografer  ekstra  bilder,  høyde-  eller kveldsfoto mot tillegg i prisen.
Megler vil gi råd om hva som er best for din eiendom.

Tilleggskostnader hvis leilighet/ borettslag

***** Informasjon fra forretningsfører (leiligheter/ borettslag)   Kr. 0 – 3 250
         Evt. forhåndsprøving av forkjøpsrett            Kr. 0 – 4 300
         Evt. eierskiftegebyr                   Kr. 0 – 4 300
***** Prisene varierer da de fastsettes av den enkelte forretningsfører

Eierskifteforsikring fra Protector forsikring
FAST EIENDOM: Premie m/boligsalgsrapport:  0,425 % av salgssum (min. kr 9 000,-)
FAST EIENDOM: Premie u/boligsalgsrapport:  0,525 % av salgssum (min. kr 9 000,-)
LEILIGHET:                  0,325 % av salgssum (min. kr 4 000,-)
BORETTSLAG:             0,180 % av salgssum (min. kr 2 000,-)
TOMT/FRITID:             0,400 % av salgssum (min. kr 7 500,-)
Ta kontakt med megler for nærmere informasjon om forsikringsvilkårene.

Boligmatch

Hva om vi hjelper deg å lete?

Registrer dine kriterier

Uforpliktende verdivurdering

Tenker du på å selge bolig?

Bestill verdivurdering
Verdivurdering