Prisliste

Provisjon av salgssum *  1,5 – 3,125 %
Minimumsprovisjon Kr. 25 000 – 45 000


*) Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, markedsmessige forhold, geografiske avstander, stipulert arbeidsmengde m.m. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering.

Salgstilretteleggelse Kr. 7 500 – 12 500
Visninger (pr. stk.)  Kr. 1 250 – 2 000
Oppgjørsgebyr        Kr. 4 950 – 6 950
Timepris **     Kr. 2 000

 
**) Som et alternativ til prosentprovisjon,  eller  fastpris,  kan  man inngå avtale på timepris. Antall timer vil variere i forhold til oppdragets omfang og art. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Salgsgaranti

Intet salg, ingen regning – dersom boligen ikke blir solgt til en pris du aksepterer, kan du når som helst trekke deg fra salget helt vederlagsfritt.

Se mer
Markedsføring Kr. 9 900 – 28 000***

***) Vi har ulike markedspakker tilpasset de forskjellige eiendomstypene.
Alle våre markedspakker inneholder prospekt, prospekt på mobil, annonsering på finn.no og på notar.no m/«live» budgivning,  søk i vår interessentdatabase BOLIGMATCH og presentasjon av boligen i Notars lokale kontor(er).  Antall annonser og størrelsen på annonsene varierer fra pakke til pakke. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

***) Vi har ulike markedspakker tilpasset de forskjellige eiendomstypene.
Alle våre markedspakker inneholder prospekt, prospekt på mobil, annonsering på finn.no og på notar.no m/«live» budgivning,  søk i vår interessentdatabase BOLIGMATCH og presentasjon av boligen i Notars lokale kontor(er).  Antall annonser og størrelsen på annonsene varierer fra pakke til pakke. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.
 
Utlegg:  
Grunnboksutskrift (pr. stk.) Kr. 92
Tinglysing av pantedokument med urådighetserklæring Kr. 430 – 525
Kopi av tinglyste erklæringer (pr. stk.)  Kr. 172
Innhenting av kommunal informasjon Kr. 1 040 – 3 823
Takst/ Boligsalgsrapport Kr. 3 000 – 9 500
Fotograf**** Kr. 2 000 – 3 400


****) Flere av våre samarbeidende fotografer ekstra bilder,  høyde- eller kveldsfoto mot tillegg i prisen.

Megler vil gi råd om hva som er best for din eiendom.
Tilleggskostnader hvis leilighet/ borettslag

Informasjon fra forretningsfører  Kr. 0 – 3 315*****
Evt. forhåndsprøving av forkjøpsrett Kr. 0 – 4 300
Evt. eierskiftegebyr Kr. 0 – 5 650

***** Prisene varierer da de fastsettes av den enkelte forretningsfører

Boligselgerforsikring fra Söderberg & Partners

Alle typer boliger med andels-/aksjenummer: 2,25 ‰ av salgssum (min. kr. 3 400/maks. kr. 25 000)
Alle typer boliger med seksjonsnummer: 3,78 ‰ av salgssum (min. kr. 5 300/maks. kr. 30 000)
Alle typer boliger/tomter med eget gnr. & bnr:
- Premiesats ved bruk av verdi- og lånetakst 5,70 ‰ (min. kr. 10 000/maks. kr. 50 000)
- Premiesats ved bruk av tilstandsrapport/boligsalgsrapport/eierskifterapport 4,70 ‰ (min. kr. 10 000/maks. kr. 50000)
- Tomter: Eneboligtomter følger eneboligpris

Fritidsboliger/Hyttetomter: 5,30 ‰ av salgssum (min. kr. 7 750/maks. kr. 50 000)

Ta kontakt med megler for nærmere informasjon om forsikringsvilkårene.

Boligmatch

Hva om vi hjelper deg å lete?

Registrer dine kriterier

Uforpliktende verdivurdering

Tenker du på å selge bolig?

Bestill verdivurdering
Verdivurdering