Prisliste

Provisjon av salgssum: 1,5 – 3,125 % *

Minimumsprovisjon: Kr. 30 000 – 45 000

*) Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, markedsmessige forhold, geografiske avstander, stipulert arbeidsmengde m.m. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering.

Salgstilretteleggelse: Kr. 7 500 – 15 000

Visninger (pr. stk.): Kr. 1 500 – 6 000

Oppgjørsgebyr: Kr. 5 400 – 8 000

Timepris: Kr. 2 000 - 3 000

**) Som et alternativ til prosentprovisjon,  eller  fastpris,  kan  man inngå avtale på timepris. Antall timer vil variere i forhold til oppdragets omfang og art. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Markedsføring: Kr. 9 900 – 22 500 ***

***) Vi har ulike markedspakker tilpasset de forskjellige eiendomstypene.

Alle våre markedspakker inneholder prospekt, prospekt på mobil, annonsering på finn.no og på notar.no m/«live» budgivning,  søk i vår interessentdatabase BOLIGMATCH og presentasjon av boligen i Notars lokale kontor(er).  Antall annonser og størrelsen på annonsene varierer fra pakke til pakke. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Utlegg: 

Tinglysing av pantedokument med urådighetserklæring: Kr. 585. 

Grunnbok/e-tinglysing: kr. 1250 - 2 000

Kopi av tinglyste erklæringer (pr. stk.): Kr. 240.

Innhenting av kommunal informasjon: Kr. 1 200 – 6 387. 

Takst/Boligsalgsrapport: Kr. 7 000 – 21 000 

Fotograf: Kr. 3 100 – 5 500 ****

****) Flere av våre samarbeidende fotografer ekstra bilder,  høyde- eller kveldsfoto mot tillegg i prisen. Megler vil gi råd om hva som er best for din eiendom. 

Tilleggskostnader hvis leilighet/ borettslag:

Informasjon fra forretningsfører: Kr. 0 – 4 325 *****

Eierskiftegebyr: Kr. 0 – 6 215

Forkjøpsrett: Kr. 0 - 7 769

Vi gjør oppmerksom på at oppgitte prislister for våre tjenester kan variere fra kontor til kontor, grunnet lokale forhold. Notar har flere lokalkontorer rundt om i Norge. Avstander til salgsobjektene varierer, det samme gjør kostnader til ulke leverandører som vi samarbeider med.

*****) Prisene varierer da de fastsettes av den enkelte forretningsfører


Bestill gratis verdivurdering

En megler tar kontakt med deg og avtaler tid. Du får en estimert verdi på hva din bolig er verdt i dagens marked. Du kan avklare alle spørsmål rundt bolig og verdi med megleren som ringer deg.

Gruppe


Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.

Salgsgaranti

Intet salg, ingen regning – dersom boligen ikke blir solgt til en pris du aksepterer, kan du når som helst trekke deg fra salget helt vederlagsfritt.