Prisliste

Provisjon av salgssum: 1,5 – 3,125 % *

Minimumsprovisjon: Kr. 25 000 – 45 000

*) Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, markedsmessige forhold, geografiske avstander, stipulert arbeidsmengde m.m. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering.

Salgstilretteleggelse: Kr. 7 500 – 12 500
Visninger (pr. stk.): Kr. 1 250 – 2 000
Oppgjørsgebyr: Kr. 4 950 – 6 950
Timepris: Kr. 2 000 **

**) Som et alternativ til prosentprovisjon,  eller  fastpris,  kan  man inngå avtale på timepris. Antall timer vil variere i forhold til oppdragets omfang og art. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Markedsføring: Kr. 9 900 – 28 000 ***

***) Vi har ulike markedspakker tilpasset de forskjellige eiendomstypene.

Alle våre markedspakker inneholder prospekt, prospekt på mobil, annonsering på finn.no og på notar.no m/«live» budgivning,  søk i vår interessentdatabase BOLIGMATCH og presentasjon av boligen i Notars lokale kontor(er).  Antall annonser og størrelsen på annonsene varierer fra pakke til pakke. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

***) Vi har ulike markedspakker tilpasset de forskjellige eiendomstypene. Alle våre markedspakker inneholder prospekt, prospekt på mobil, annonsering på finn.no og på notar.no m/«live» budgivning,  søk i vår interessentdatabase BOLIGMATCH og presentasjon av boligen i Notars lokale kontor(er).  Antall annonser og størrelsen på annonsene varierer fra pakke til pakke. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Utlegg: Grunnbokutskrift (pr. stk.): Kr. 92 Tinglysing av pantedokument med urådighetserklæring: Kr. 430 – 525 Kopi av tinglyste erklæringer (pr. stk.): Kr. 172 Innhenting av kommunal informasjon: Kr. 1 040 – 3 823 Takst/ Boligsalgsrapport: Kr. 3 000 – 9 500 Fotograf: Kr. 2 000 – 3 400 ****

****) Flere av våre samarbeidende fotografer ekstra bilder,  høyde- eller kveldsfoto mot tillegg i prisen.

Megler vil gi råd om hva som er best for din eiendom. Tilleggskostnader hvis leilighet/ borettslag Informasjon fra forretningsfører: Kr. 0 – 3 315 ***** Evt. forhåndsprøving av forkjøpsrett: Kr. 0 – 4 300 Evt. eierskiftegebyr: Kr. 0 – 5 650

***** Prisene varierer da de fastsettes av den enkelte forretningsfører

Salgsgaranti

Intet salg, ingen regning – dersom boligen ikke blir solgt til en pris du aksepterer, kan du når som helst trekke deg fra salget helt vederlagsfritt.

Bestill verdivurdering

Få svar på hva boligen din er verdt i dagens marked. Vi ringer deg og avtaler en tid for verdivurdering. En lokalkjent eiendomsmegler gjennomfører befaringen, estimerer salgspris og gir et tilbud på å selge boligen. Bestill verdivurdering av din bolig!

Gruppe


Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.