Jeg er født og oppvokst på Sula, og bor nå i Ratvika i Ålesund kommune. Dette gjør at jeg er godt kjent i begge kommunene, og får frem det beste ved området når du skal selge din bolig. Jeg er opptatt av at både selger og interessenter får en god oppfølging gjennom hele salgsprosessen. Jeg har et høyt servicenivå og er lett tilgjengelig når det måtte være noe. Siden jeg startet i Notar i 2019 har jeg tilegnet meg mye faglig kunnskap for å kunne sørge for et best mulig resultat! Kulturen i Notar gjør at det er gøy å komme på kontoret hver dag, og jeg er glad for at det var nettopp her jeg havnet. Jeg ser alltid frem til en ny, variert arbeidsdag med spennende utfordringer, og stiller alltid på jobb med et smil!

Stine Furnes Skodje