Kjøpsprosessen

Visning

Etter å ha undersøkt boligannonsene og funnet et antall boliger du er interessert i, er det på tide å gå på visning.
Som oftest skjer første annonserte visning av en bolig på ettermiddag eller kveldstid.

For at du skal få mest mulig ut av en visning har vi noen tips til deg:

- Bestem deg på forhånd for hvor mye du vil og har mulighet til å betale, både for boligen, omkostninger og for eventuelle reparasjoner og oppussing.

–  Les nøye gjennom prospekt og annen tilgjengelig informasjon. Still spørsmål dersom det er noe du ikke forstår.

– Gjør et grovt overslag over bokostnadene. Ta hensyn til både tinglysingskostnader, fellesutgifter, kommunale avgifter, oppvarming, strøm m.m. 

– Husk at man har en undersøkelsesplikt av den aktuelle boligen ved kjøp iht. loven.

For borettslagsboliger:

– Finn ut når borettslaget sist gjennomførte større renovering, og om det finnes planer for slike i fremtiden. Det kan påvirke felleskostnadene og andel fellesgjeld.

– Se gjennom borettslagets årsmelding og årsregnskap.

Budgivning

By kun på én bolig om gangen.

Første bud skal gis ved at man fyller ut budskjema. Budforhøyelser skjer fortrinnsvis ved at man, etter samtale med megler, mottar en SMS fra megler. Budgiveren må deretter bekrefte budet ved å besvare meglerens SMS. E-post kan også benyttes.

Budgiver må legitimere seg, avgi signatur og gi skriftlig bud.

Ha finansieringen klar. Bud med finansieringsforbehold vil lett bli avvist.

Husk at bud er bindende frem til akseptfristenes utløp. Dette gjelder selv om høyere bud kommer inn. Man skal derfor ikke by på flere eiendommer samtidig. 

Megler kan ikke formidle bud som har kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning – verken til selger eller til markedet (lørdag og søndag regnes ikke som virkedag).

Det er selger som bestemmer når budgivningen avsluttes, og hvem som får kjøpe. Du kan følge med på budrundene via tekstmeldinger så fort det foreligger budforhøyelse.

Kontrakt

For at ingen uklarheter skal oppstå, gjennomføres det kontraktsmøte. Her møtes partene og går gjennom alle deler av kontrakten. Sammen sjekker dere at alt stemmer, før selger og kjøper skriver under. På kontraktsmøte kommer alle formaliteter på plass. Kjøpekontrakten understreker alle økonomiske vilkår for hva som skal betales, hva som skal betales forskuddsvis, samt frister og andre forhold.

Overtagelse

Ved budaksept blir man enige om når du kan ta over boligen. Overtagelse av boligen skjer når hele kjøpesummen er betalt, og når alle andre vilkår i kontrakten er oppfylt. Notar kontrollerer at alle vilkår er oppfylt.

Selve overtagelsen skjer i selgers bolig. Der møtes du, selger og Notars representant. Da får du nøkler til boligen, etter at megler har bekreftet innbetaling av kjøpesum. Dette skal være gjort før man møter på overtagelsen, og megler passer på at pengene er overført og på plass.

Tinglysning og sletting av heftelser er også momenter som spiller inn, men ivaretas av megler. Deretter er alt klart, og du er eier av din nye bolig.

Boligmatch

Hva om vi hjelper deg å lete?

Registrer dine kriterier

Uforpliktende verdivurdering

Tenker du på å selge bolig?

Bestill verdivurdering
Verdivurdering