Kjøpsprosessen

Visning

Etter å ha undersøkt boligannonsene og funnet et antall boliger du er interessert i, er det på tide å gå på visninger. Som oftest skjer første annonserte visning av en bolig på ettermiddag eller kveldstid.For at du skal få 
mest mulig ut av en visningen har vi noen tips til deg:

Bestem deg på forhånd for hvor mye du vil og har mulighet til å betale, både for boligen og for eventuelle reparasjoner og oppussing.

–  Les  nøye  gjennom  prospekt  og  annen  tilgjengelig  informasjon.  Still spørsmål dersom det er noe du ikke forstår.

– Gjør et grovt overslag over bokostnadene. Ta hensyn til ting som tinglysingskostnader, kommunale avgifter, oppvarming m.v.

– Husk at det er de som kjøper som har undersøkelsesplikten for boligen.For borettslagsboliger:

– Finn ut når borettslaget sist gjennomførte større renovering, og om det finnes planer for slike i fremtiden. Det kan påvirke felleskostnadene og andel fellesgjeld.

– Se gjennom borettslagets årsmelding og årsregnskap.

Budgivning

I budgivningen må første bud leveres skriftlig med signatur (kan levers som  scannet  og  pr  e-post  eller  faks).  I  prosessen  videre  er  SMS dekkende.

Megler  kan  ikke  formidle  bud  som  har  kortere  akseptfrist  enn  kl.  12:00 første virkedag etter siste annonserte visning – verken til selger eller til markedet (lørdag og søndag regnes ikke som virkedag).

Det er selger som bestemmer når budgivningen avsluttes, og hvem som får  kjøpe.  Du  kan  følge  med  på  budrundene  via  tekstmeldinger  så  fort budet forandres.

Når budrunden er avsluttet, har du mulighet til å hente ut en oversikt med alle bud og hvem som har gitt dem.

Kontrakt

For at ingen uklarheter skal oppstå, gjennomføres det kontraktsmøte. Her møtes partene og går gjennom alle deler av kontrakten. Sammen sjekker dere at alt stemmer, før selger og kjøper skriver under. På  kontraktsmøte  kommer  alle  formaliteter  på  plass.  Kjøpekontrakten understreker  alle  økonomiske  vilkår  for  hva  som  skal  betales,  hva  som 
skal betales forskuddsvis, samt frister og andre forhold.

Budgivning

I budgivningen må første bud leveres skriftlig med signatur (kan levers som  scannet  og  pr  e-post  eller  faks).  I  prosessen  videre  er  SMS dekkende.

Megler  kan  ikke  formidle  bud  som  har  kortere  akseptfrist  enn  kl.  12:00 første virkedag etter siste annonserte visning

– verken til selger eller til markedet (lørdag og søndag regnes ikke som virkedag). Det er selger som bestemmer når budgivningen avsluttes, og hvem som får  kjøpe.  Du  kan  følge  med  på  budrundene  via  tekstmeldinger  så  fort budet forandres.

Når budrunden er avsluttet, har du mulighet til å hente ut en oversikt med alle bud og hvem som har gitt dem. Overtagelse

Ved budaksept blir man enige om når du kan ta over boligen. Overtagelse av boligen skjer når hele kjøpesummen er betalt, og når alle andre vilkår i kontrakten er oppfylt. Notar kontrollerer at alle vilkår er oppfylt.

Selve  overtagelsen  skjer  i  selgers  bolig.  Der  møtes  du,  selger  og  etter eget  ønske  Notars  representant.  Da  får  du  nøkler  til  boligen,  etter  at megler har bekreftet innbetaling av kjøpesum. Dette skal være gjort før man møter på overtagelsen, og megler passer på at pengene er overført og på plass.

Tinglysning  og  sletting  av  heftelser  er  også  momenter  som  spiller  inn, men dette er blant de tingene megler hjelper til med. Deretter er alt klart, og du er eier av din nye bolig.

Boligmatch

Hva om vi hjelper deg å lete?

Registrer dine kriterier

Uforpliktende verdivurdering

Tenker du på å selge bolig?

Bestill verdivurdering
Verdivurdering