Finansiering

Notar har fokus på kjøp og salg av bolig. Men vi er også opptatt av at kjøp og/eller salg av bolig skal være en positiv opplevelse for våre kunder. Vi bistår derfor gjerne med rådgiving i forhold til å se på hvilke muligheter og løsninger som kan finnes.   

Ta kontakt med ditt lokale Notar-kontor for bistand i forbindelse med finansiering
Verdivurdering