Ditt ansvar og dine plikter som boligkjøper

Når du skal kjøpe fast eiendom, er det viktig at du undersøker eiendommen nøye før du gir bud. Bruk gjerne en fagmann når du går på visning, eller ta med en venn som kan hjelpe deg å se på de viktige tingene. Det er uansett viktig å stille spørsmål til selgeren og eiendomsmegleren om eiendommen.


Salgsoppgaven og eventuelle vedlegg er ment å gi fyldig og korrekt informasjon om eiendommen. Det er viktig at du leser all dokumentasjon nøye. Eventuelle spørsmål må rettes til megleren (eller selgeren). Som kjøper har du det som kalles undersøkelsesplikt, og eventuelle oppfordringer til nærmere undersøkelser bør følges opp av deg. Manglende oppfølging av slike oppfordringer, kan medføre at du ikke kan påberope deg eventuelle feil og mangler som du burde ha oppdaget etter en slik undersøkelse.


Bud legges inn på bakgrunn av salgsoppgaven. Du må derfor være særlig oppmerksom på eventuelle forbehold/forutsetninger som fremkommer i salgsoppgaven. Dersom du ikke aksepterer vilkårene som fremkommer i salgsoppgaven, må du ta forbehold om dette når du legger inn bud på eiendommen.
 

Det er ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom i Norge. Vær derfor sikker før du legger inn bud!


Som budgiver er du selv ansvarlig for størrelsen på budet. Eiendomsmegleren har ingen alminnelig plikt til å undersøke kjøperens finansieringsevne. Du er selv ansvarlig for å kunne finansiere budet ditt. Dersom du ikke klarer å finansiere/gjennomføre handelen, kan du bli erstatningsansvarlig.


Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud. Det betyr blant annet at selger ikke er forpliktet til å akseptere det høyeste budet.


Når selgeren har akseptert budet, og aksepten er formidlet til deg som kjøper innen akseptfristens utløp, er det inngått en bindende avtale.

Betal dine forpliktelser i henhold til avtalen. I motsatt fall kan selgeren på nærmere vilkår kreve:

  • Erstatning for økonomisk tap som følge av forsinkelsen
  • Å holde tilbake både eiendommen og skjøtet
  • Forsinkelsesrenter for forsinket betaling
  • Heving
     
Verdivurdering