Boligselgerforsikring

Notar tilbyr eierskifteforsikring gjennong Protector forsikring.

Eierskifteforsikring  er,  mot  betaling,  å  overlate  ansvaret  for  eventuelle skjulte feil og mangler på boligen du selger til et forsikringsselskap.

Hvorfor kjøpe Eierskifteforsikring?

Som  boligselger  er  du  i  følge  Avhendingsloven  ansvarlig  for  vesentlige skjulte feil og mangler i 5 år etter at du har solgt. Eierskifteforsikring gir deg økonomisk dekning for dette ansvaret. Viser det seg at kjøperen har krav på erstatning, betaler Protector denne. Det er ofte snakk om store beløp,  gjerne  flere  hundre  tusen  kroner.  Penger  som  du  selv  må  betale hvis du ikke har Eierskifteforsikring. Husk: Selv om du har bodd i boligen i mange år kan det være feil du ikke er kjent med.

Med Eierskifteforsikring slipper du også å forholde deg til kjøper. Protector  håndterer  hele  prosessen.  Vær  klar  over  at  så  mange  som  1  av  5 
kjøpere klager på boligen.

Hvordan kjøpe Eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring  kan  tegnes  hos  Notar.  Forsikringen  betales  i forbindelse med oppgjøret. Du fyller ut et egenerklæringsskjema knyttet til boligen. Som selger har du opplysningsplikt i følge Avhendingsloven.

Vil du lese mer om Eierskifteforsikring fra Protector besøk protector.no.

Boligmatch

Hva om vi hjelper deg å lete?

Registrer dine kriterier

Uforpliktende verdivurdering

Tenker du på å selge bolig?

Bestill verdivurdering
Verdivurdering