Boligselgerforsikring

Notar tilbyr eierskifteforsikring gjennom Söderberg & Partners.

Eierskifteforsikring er mot betaling, å overlate ansvaret for eventuelle skjulte feil og mangler på boligen du selger til et forsikringsselskap.

Hvorfor kjøpe Eierskifteforsikring?

Som boligselger er du i følge Avhendingsloven ansvarlig for vesentlige skjulte feil og mangler i 5 år etter at du har solgt. Eierskifteforsikring gir deg økonomisk dekning for dette ansvaret. Viser det seg at kjøperen har krav på erstatning, betaler Söderberg & Partners denne. Det er ofte snakk om store beløp, gjerne flere hundre tusen kroner. Penger som du selv må betale hvis du ikke har Eierskifteforsikring. Husk: Selv om du har bodd i boligen i mange år kan det være feil du ikke er kjent med.

Med Eierskifteforsikring slipper du også å forholde deg til kjøper. Söderberg & Partners håndterer hele prosessen. Vær klar over at så  mange som 1 av 5 kjøpere fremsetter en klag etter kjøp av bolig.

Hvordan kjøpe Eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring kan tegnes hos Notar. Forsikringen betales i forbindelse med oppgjøret. Du fyller ut et egenerklæringsskjema knyttet til boligen. Som selger har du opplysningsplikt i følge Avhendingsloven.

Vil du lese mer om Eierskifteforsikring fra Söderberg & Partners besøk soderbergpartners.no

Boligmatch

Hva om vi hjelper deg å lete?

Registrer dine kriterier

Uforpliktende verdivurdering

Tenker du på å selge bolig?

Bestill verdivurdering
Verdivurdering