Boligselgerforsikring

Notar tilbyr eierskifteforsikring gjennom Protector forsikring.

Eierskifteforsikring er, mot betaling, å overlate ansvaret for eventuelle skjulte feil og mangler på boligen du selger til et forsikringsselskap.

Hvorfor kjøpe Eierskifteforsikring?

Som boligselger er du i følge Avhendingsloven ansvarlig for vesentlige skjulte feil og mangler i 5 år etter at du har solgt. Eierskifteforsikring gir deg økonomisk dekning for dette ansvaret. Viser det seg at kjøperen har krav på erstatning, betaler Protector denne. Det er ofte snakk om store beløp, gjerne flere hundre tusen kroner. Penger som du selv må betale hvis du ikke har Eierskifteforsikring. Husk: Selv om du har bodd i boligen i mange år kan det være feil du ikke er kjent med.

Med Eierskifteforsikring slipper du også å forholde deg til kjøper. Protector håndterer hele prosessen. Vær klar over at så  mange som 1 av 5 kjøpere fremsetter en klag etter kjøp av bolig.

Hvordan kjøpe Eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring kan tegnes hos Notar. Forsikringen betales i forbindelse med oppgjøret. Du fyller ut et egenerklæringsskjema knyttet til boligen. Som selger har du opplysningsplikt i følge Avhendingsloven.

Vil du lese mer om Eierskifteforsikring fra Protector besøk protector.no.

Boligmatch

Hva om vi hjelper deg å lete?

Registrer dine kriterier

Uforpliktende verdivurdering

Tenker du på å selge bolig?

Bestill verdivurdering
Verdivurdering