Selge «as is»? Dette blir det slutt på med ny avhendingslov

Avhendingsloven skal regulere forholdet mellom kjøper og selger i en bolighandel. Fra 1. januar 2022 trer nye endringer i kraft som skal gjøre bolighandelen tryggere og gi færre ubehagelige tvister i etterkant av et salg.

Ny avhendingslov

Fra januar må selger dokumentere tilstanden på boligen i større grad enn tidligere og kan heller ikke selge boligen «as is». Et slikt alminnelig forbehold blir de fleste brukte boliger solgt med i dag. Forbeholdet fraskriver selger fra ansvar for skjulte feil eller mangler. Derfor har det vært kjøper som frem til nå har båret store deler av risikoen i en bolighandel. 

- Med endringene i loven blir ansvarsforholdet mellom kjøper og selger jevnere. Dette kommer alle parter til gode, mener Lars Emil Hasselø, System og kvalitetssjef i Notar.

Selger får nå et sterkere insentiv til å innhente opplysninger om boligen som ikke allerede er kjent. Selv om dette kan virke skremmende for noen, er det viktig å huske på at opplysningene samtidig beskytter selger mot ansvar for det som allerede er beskrevet. Derfor er det stor gevinst å hente også for selger i endringene som kommer, forklarer Hasselø. 

Med nøyaktig og presis informasjon om boligens tilstand, får kjøper et bedre beslutningsgrunnlag før budgivning og dermed større trygghet i bolighandelen. Sannsynligheten for å få negative overraskelser i etterkant blir mindre, og det blir også enklere for kjøper å forutse kostnader som vil måtte komme på sikt.

I sum vil dette resultere i færre ubehagelige tvister og reklamasjoner i etterkant av et salg, sier Hasselø. 

Med lovendringen kommer også nye krav til tilstandsrapporten. Den skal ha klart språk og fastsetter at takstmannen i større grad enn tidligere skal ta målinger, borre hull og gjøre inngrep i konstruksjonen for å avdekke mest mulig. Dette vil gi mer detaljerte og omfattende tilstandsrapporter enn tidligere.

Fra 1. januar 2022 trer nye endringer i kraft

Meglers rolle viktigere enn noen gang

Selv om det stilles krav til klart språk i tilstandsrapportene, er det ingen tvil om at det heretter blir mye informasjon å sette seg inn i. Megler får derfor en viktigere rolle enn noen gang, både som rådgiver og for å sikre at opplysningene kommer frem på en tydelig måte. - Dette er et ansvar vi tar seriøst. Våre meglere har derfor forberedt seg godt på endringene som kommer, og er klare for å bidra til at bolighandelen blir en god opplevelse.

Lars-Emil Hasselø - System og kvalitetssjef/ Eiendomsmegler MNEF

Lars-Emil Hasselø - System og kvalitetssjef/ Eiendomsmegler MNEF

Lurer du på hva din bolig er verdt?

Gruppe


Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.