Tips og råd for boligkjøp

Når du skal kjøpe fast eiendom, er det viktig at du undersøker eiendommen nøye før du gir bud. Bruk gjerne en fagmann når du går på visning. Det er uansett viktig å stille spørsmål til selgeren og megleren om eiendommen.


Salgsoppgaven og eventuelle vedlegg er ment å gi fyldig og korrekt informasjon om eiendommen. Det er viktig at du leser all dokumentasjon nøye. Eventuelle spørsmål må rettes til megleren (eller selgeren). Som kjøper har du en undersøkelsesplikt, og eventuelle oppfordringer til nærmere undersøkelser bør følges opp av deg. Manglende oppfølging av slike oppfordringer, kan medføre at du ikke kan påberope deg eventuelle feil og mangler som du burde ha oppdaget etter en slik undersøkelse.

Bud legges inn på bakgrunn av salgsoppgaven. Du må derfor være særlig oppmerksom på eventuelle forbehold/forutsetninger som fremkommer i salgsoppgaven. Dersom du ikke aksepterer vilkårene som fremkommer i salgsoppgaven, må du ta forbehold om dette samtidig som du inngir bud på eiendommen.

Det er ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom i Norge. Vær derfor sikker før du legger inn bud!

Som budgiver er du selv ansvarlig for størrelsen på budet som inngis.

Megleren har ingen alminnelig plikt til å undersøke kjøperens finansieringsevne. Du er selv ansvarlig for å kunne finansiere budet ditt. Dersom du ikke klarer å finansiere/gjennomføre handelen, kan du bli erstatningsansvarlig.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet.

Når selgeren har akseptert budet, og aksepten er formidlet til deg som kjøper innen akseptfristens utløp, er det inngått en bindende avtale.

Betal kjøpesummen innen kjøpekontraktens tidsfrister. Dersom du ikke betaler eller oppfyller dine forpliktelser i henhold til avtalen, kan selgeren på nærmere vilkår kreve:

• Oppfyllelse
• Erstatning for økonomisk tap som følge av forsinkelsen
• Å holde tilbake både eiendommen og skjøte
• Forsinkelsesrenter for forsinket betaling
• Heving

Å kjøpe bolig er kanskje den viktigste handelen du gjør i livet. Det er store verdier i spill, og ofte korte tidsfrister. Det er derfor viktig å være godt forberedt.