Salgsprosessen

ForbEredelse

Besiktigelse og vurdering av pris

Enten du har bestemt deg for å selge, eller bare lurer på hva boligen din er verdt, kan vi foreta en besiktigelse av boligen din. På grunnlag av dette og innhentede opplysninger gir vi deg en vurdering av antatt salgsverdi på boligen.
 

Oppdragsinngåelse

Når du har bestemt deg for å bruke Notar, setter vi opp en skriftlig avtale mellom deg og oss. I denne oppdragsavtalen fastsettes betingelsene for salget, meglerprovisjonen og andre utlegg.

Boligsalgsrapport

Før salgsarbeidet starter, anbefaler vi at boligen gjennomgås av en frittstående takstmann. Vi anbefaler kun godkjente takstmenn til å utarbeide en teknisk vurdering av din bolig. Hvem du vil benytte, velger du selv.

Klargjøring

Vi henter inn all nødvendig informasjon om boligen som eksempelvis kommunale opplysninger og grunnboksutskrift. Videre setter vi i gang prosessen med å lage salgsmateriell for boligen.

Markedsføring av eiendommen

Våre meglere vet hva som skal til for å selge boligen din. Annonsering på internett, avisannonser, videovisning, salgsoppgaver og synlighet der folk søker etter bolig, kan være avgjørende for at du skal oppnå best mulig pris.

 

Visning

Visning

Vi hjelper gjerne til med tilrettelegging og gjennomføring av visningene. Megleren din er tilstede på visningene av boligen. Alle interessenter blir aktivt fulgt opp i  etterkant av visningen.

Budrunde

Budrunde

Våre meglere legger stor vekt på å være tilgjengelige for både kjøper og selger, og budrunden håndteres effektivt og profesjonelt fra første bud til kjøpekontrakten er signert. Alle kan følge budrunden live på notar.no eller få varsel via SMS.

 

Solgt

Kontrakter

Våre kontrakter er utarbeidet i henhold til krav fra Forbrukerrådet. Den sikrer interessene dine i tråd med juridiske lover og regler, enten du er selger eller kjøper. På kontraktsmøtet gjennomgår vi kontrakten for å eliminere mulige misforståelser.

Oppgjør og tinglysning

Når kontrakten er undertegnet, starter vi med oppgjørsforberedelsene. Alt som har med oppgjør, tinglysning, overføring av eierforhold, innfrielse av eksisterende lån, garantistillelser, osv – det tar vi oss av!