Prisliste

Meglers vederlag

Provisjon av salgssum *     

 1,5 – 3,125 %

Minimumsprovisjon

 Kr. 25 000 – 40 000

*) Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, markedsmessige forhold, geografiske avstander, stipulert arbeidsmengde m.m. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering.

 

Salgstilretteleggelse

 Kr. 5 000 – 10 000

Visninger (pr. stk.)

 Kr. 990 – 1 500

Oppgjørsgebyr

 Kr. 3 500 – 6 000

Timepris **

 Kr. 2 000

** Som et alternativ til prosentprovisjon, eller fastpris, kan man inngå avtale på timepris. Antall timer vil variere i forhold til oppdragets omfang og art. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

 

 

Markedsføring

Markedsføringspakke ***

 Kr. 10 000 – 28 000

*** Vi har ulike markedspakker tilpasset de forskjellige eiendomstypene. Alle våre markedspakker inneholder prospekt, prospekt på mobil, annonsering på finn.no og på notar.no m/«live» budgivning, søk i vår interessentdatabase BOLIGMATCH og presentasjon av boligen i Notars lokale kontor(er). Antall annonser og størrelsen på annonsene varierer fra pakke til pakke. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

 

 

Utlegg

Grunnboksutskrift (pr. stk.)

 Kr. 202

Gebyr for tinglysing av pantedokument med urådighetserklæring

 Kr. 430 – 525

Kopi av tinglyste erklæringer (pr. stk.)

 Kr. 202

Innhenting av kommunal informasjon

 Kr. 1 429 – 2 700

Takst/ Boligsalgsrapport

 Kr. 3 000 – 9 500

Fotograf****       

 Kr. 2 500 – 3 000

**** Flere av våre samarbeidende fotografer ekstra bilder, høyde- eller kveldsfoto mot tillegg i prisen.
 Megler vil gi råd om hva som er best for din eiendom.

 

Tilleggskostnader hvis leilighet/ borettslag*****

Informasjon fra forretningsfører (leiligheter/ borettslag)

 Kr. 0 – 3 250

Evt. forhåndsprøving av forkjøpsrett

 Kr. 0 – 4 300

Evt. eierskiftegebyr

 Kr. 0 – 4 300

***** Prisene varierer da de fastsettes av den enkelte forretningsfører

 

Eierskifteforsikring fra Protector forsikring

FAST EIENDOM:    Premie m/boligsalgsrapport:

 0,425 % av salgssum (min. kr 9 000,-)

FAST EIENDOM:    Premie u/boligsalgsrapport:

 0,525 % av salgssum (min. kr 9 000,-)

LEILIGHET:

 0,325 % av salgssum (min. kr 4 000,-)

BORETTSLAG:

 0,180 % av salgssum (min. kr 2 000,-)

TOMT/FRITID:

 0,400 % av salgssum (min. kr 7 500,-)

Ta kontakt med megler for nærmere informasjon om forsikringsvilkårene.

 

 

Salgsgaranti: Intet salg - ingen regning - ingen bindingstid.
Vil du vite mer om vår salgsgaranti og hva din bolig er verdt? Ta kontakt med ditt nærmeste Notarkontor!