Ebbevikvegen 15 6280 SØVIK


Større enebolig med attraktiv beliggenhet i Søvika. Gode sol og utsiktsforhold

 • SOLGT

   

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Enebolig

 • Eierform

  Eiet

 • BRA

  330 m2

 • P-rom

  285 m2

 • Soverom

  5

 • Etasje

  2

 • Byggeår

  1967

 • Energimerking

  F-yellow

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Ebbevikvegen sentralt i Søvika. Det er et etablert område med eneboliger fra forskjellige tidsepoker i nærmiljøet. Boligen ligger fint til i terrenget og har gode sol- og utsiktsforhold. Det
er kort vei til barnehage, skoler, nærbutikk og sentrumsfunksjoner. Huset ligger skjermet og fint til med fine uteområder.
Se mer

Adkomst

Kjør til sentrum av Søvika. Sving inn på motsatt side av Coop dagligvarebutikken. Ebbevikvegen starter mot venstre i krysset. Følg Ebbevikvegen opp og du vil se boligen på din høyre side.


Velkommen til visning!

Ebbevikvegen 15, 6280 SØVIK

Innhold

Underetasje inneholder stue, kjøkken, vaskerom/dusj, hall, 3 ganger, vindfang, 2 wc, soverom og 5 boder. I første etasje er det 2 stuer, kjøkken, 4 soverom (mulighet for 5 soverom), bad, gang og vaskerom.

Dagens planløsning avviker noe fra godkjent tegning. I første etasje er en inntegnet lettvegg mellom to tidligere soverom dels fjernet for å lage et større soverom. Dørene, dvs 2 stk, inn til dette soverommet er beholdt, så man kan om ønskelig enkelt gjøre dette om til to soverom igjen. Denne endringen anses ikke å være søknadspliktig. I underetasje er det derimot gjort litt større endringer. Et inntegnet disponiblet rom er omgjort til soverom og et disponibelt rom er omgjort til kjøkken. Inntegnet vaskerom er per i dag oppdelt i vaskerom/dusj, wc og gang. Deler av inntegnet arbeidsrom er omgjort til gang og bod, og deler av sportsbod er omgjort til gang. Det gjøres oppmerksom på at bruksendring fra tilleggsdel (eks disponibelt rom) til hoveddel (eks soverom og kjøkken) utløser søknadsplikt til kommunen. Det er ikke søkt om bruksendring. Evt. søknad blir kjøpers ansvar.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan altså likevel være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 10.08.2019, utført av Birkeland Taksering AS.
Se mer

Standard

Underetasje har laminat, vinylbelegg og tepper på gulv. Første etasje har parkett, vinylbelegg og furubord på gulv. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke påvist vesentlige tegn til skader, i all hovedsak normal bruksslitasje. Innvendige gulvflater er i all hovedsak fra byggeår. Det kan være påregnelig med oppgraderinger utifra modernitetshensyn. Tilstandsgrad 2.

Underetasje har panel, panelplater, tapet og malte plater på vegger. Første etasje har tapet og panel på vegger. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert vesentlige tegn til skader ved visuelle observasjoner, normal bruksslitasje. Innvendige overflater er i all hovedsak fra byggeår og det vil være påregnelig med fornying utifra modernitetshensyn. Tilstandsgrad 2.

Underetasje har takessplater, panel og malte himlingsflater. Første etasje har panel, takplater og malte himlingsflater. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert vesentlige tegn til skader ved visuelle observasjoner, normal slitasje. Innvendige himlinger er i all hovedsak fra byggeår. Tilstandsgrad 1.

Innvendige slette finerdører fra byggeår. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert vesentlige tegn til skader, normal slitasje. Tilstandsgrad 1.

Innvendig trapp i treverk med åpne trinn. Rekkverk av metallspiler med håndlist av treverk. Tepper på trappetrinn. Fra byggeår. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Trappen har normal standard og utforming utifra alder og konstruksjon. Rekkverk er for lavt i forhold til dagens krav. Tilstandsgrad 3 på dette. Forøvrig tilstandsgrad 2.

Det er installert plassbygde garderobeskap i gang og soverom i første etasje. Fra byggeår. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Garderobeskap har normal standard. Tilstandsgrad 1.

Vaskerom med liten dusjnisje i underetasje. Det er vinylfliser på gulv, men fliser på gulv i dusjnisje. Malte plater og våtromsplater på vegger. Sluk i gulv i vaskerom og dusjnisje. Servant med underskap, opplegg for vaskemaskin, elektrisk avtrekk og ventiler på vegg. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er utført fuktsøk med Protimeter uten å avdekke unormale forhold, men det er indikasjoner på noe kapillærsug rundt sluk i dusjnisje. Rørgjennomføring gjennom vegg i dusjsone vil være utsatt for fuktpåkjenninger og er en utsatt konstruksjon. Det er noe sprekker i vinylfliser. Vaskerommet er fra byggeår med tilbygd dusjnisje noe senere. Det er tilfredsstillende fall mot sluker på gulv. Ok terskelhøyde ved dør. Rommet er av eldre dato og står foran oppgradering utifra alder og moderniseringsbehov. På generelt grunnlag så anbefales det å installere tett dusjkabinett slik at ikke gulv og vegger blir direkte utsatt for vannpåkjenninger. Tilstandsgrad 3.

Bad i første etasje har fliser og varmekabler på gulv og våtromstapet på vegger. Badet innehar badekar, toalett, hel servantplate med underskap samt ventilasjon på vegg. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er utført fuktsøk med Protimeter uten å avdekke unormale forhold. Badet er fra byggeår. Det er tilfredsstillende fall mot sluk på gulv, for lav gulvhøyde ved dørterskel i henhold til krav. Bruk av badekar er en forholdsvis god løsning da gulv og vegger har redusert fuktpåkjenning. Badet er gammelt og står foran oppgradering innen få år. Økt belastning i form av hyppigere bruk av badet kan føre til fuktskader. På generelt grunnlag så anbefales det å installere tett dusjkabinett slik at ikke gulv og vegger blir direkte utsatt for vannpåkjenninger. Tilstandsgrad 3.

Vaskerom med vinylfliser på gulv og malte plater på vegger. Vaskerommet innehar 2 skyllekar, opplegg for vaskemaskin, stråleovn på vegg, trappestige til kryploft, utgang til hage samt tørkeplass for klær. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er utført fuktsøk med Protimeter uten å avdekke unormale forhold, men det er sprekker i vinylfliser og dårlig tetting rundt sluk og krav til fuktsikring av våtrom er ikke oppfylt. Vaskerommet er fra byggeår og står foran oppgradering og fornying. Det er tilfredsstillende fall mot sluk på gulv, ok terskelhøyde ved dør. Tilstandsgrad 3.

Kjøkken i underetasje har kjøkkeninnredning i laminat med malte, profilerte fronter. Det er ventilator over komfyr. Vinyltapet mellom benk og overskap. Laminat benkeplate med nedfelt 1-1/2 oppvaskkum. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Kjøkkenet fungerer greit i forhold til tiltenkt funksjon og det er ikke observert vesentlige tegn til skader, normal bruksslitasje. Tilstandsgrad 1.

Kjøkken i første etasje har kjøkkeninnredning fra byggeår som er oppgradert senere med folierte fronter. Skråstilte overskap. Det er ventilator over komfyr samt oppvaskbenk med 2 vaskekummer. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Kjøkkenet er i hovedsak fra byggeår med fornying av fronter. Det fungerer forsåvidt greit i forhold til tiltenkt funksjon og det er ikke observert vesentlige tegn til skader, men det vil være påregnelig med utskifting utifra modernitetshensyn. Tilstandsgrad 2.

Vannrør: Innvendig observert vannrør av kobber. Det gjøres oppmerksom på at det kan finnes innslag av andre typer materialer i konstruksjonen uten at megler/takstmann har avdekket dette.

Avløpsrør: Innvendig observert avløpsrør av plast og støpejern. Det gjøres oppmerksom på at det kan finnes innslag av andre typer materialer i konstruksjonen uten at megler/takstmann har avdekket dette. Avløpsledninger er ikke kontrollert da dette krever spesialutstyr og spisskompetanse som ikke innehas. Generelt om avløpsrør så vil uforutsette hendelser så som setninger i grunnen, avleiringer i rør, røtter som vokser inn i rørene etc være risikomomenter i ethvert anlegg. Her har alder mye å si.

Vv-bereder: 200 liter vv-bereder fra 1976 i den ene boden i underetasje. Når det gjelder vurdering av tilstand på vv-beredere så krever dette spesialutstyr og spisskompetanse som ikke innehas. Alder på bereder vil være ett av kriteriene for å vurdere tilstand.

Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Røropplegget har normal standard og kvalitet utifra alder og konstruksjon. Tilstandsgrad 2.

Det er installert luft/luft varmepumpe i hall i underetasje og i gang i første etasje. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Varmepumper fungerer greit. Tilstandsgrad 1.

Det er i all hovedsak naturlig ventilasjon med spalteventiler i vinduskarmer og klaffventiler i yttervegger i boligen. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Ventilasjon holder ikke dagens krav til standard, men det som var vanlig på utførelsestidspunkt. Tilstandsgrad 2.

Sikringskap med automatsikringer. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det elektriske anlegget er ikke vurdert/kontrollert av megler/takstmann. Det kreves autorisasjon og spisskompetanse som ikke innehas. Tilstandsgrad ikke satt.

Tilstandsrapporten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.
Se mer

Fasiliteter

 • Balkong

 • Peis

 • Barnevennlig

 • Rolig

 • Utsikt

 • Hage

 • Sentralt

 • Turterreng

Oppvarming

Det er installert luft/luft varmepumpe i hall i underetasje og i gang i første etasje. Det er installert kombinert olje/vedpeis på stue i første etasje. Kombinert peis/oljeovn på stue og kombinert olje-/vedovn i hall i underetasje. Varmekabler i gulv på bad i første etasje.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Det vil fra 2020 bli forbudt med oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintak om at tanken må fjernes i sin helhet, alternativt tømmes/spyles plomberes. Kjøper overtar risikoen og ansvaret for dette. Enova tilbyr støtteordninger, se www.enova.no.
Se mer

Arealer

Enebolig
Bruksareal:
Kjeller: 165 kvm
1. etasje: 165 kvm
Primærrom:
Kjeller: Stue, kjøkken, vaskerom/dusj, hall, 3 ganger, vindfang, 2 wc og soverom.: 120 kvm
1. etasje: 2 stuer, kjøkken, 4 soverom, bad, gang og vaskerom.: 165 kvm
Sekundærrom:
Kjeller: 5 boder.: 45 kvm
Se mer

Parkering

Tomten er opparbeidet med asfaltert innkjørsel og biloppstillingsplass. Det er tillaget carport under veranda mot vest.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Utleie av hybel i form av ett eller flere rom som utgjør en mindre del av boligen og ikke har separat inngang regnes som tradisjonell boform. Slik utleie utløser ikke særskilte bygningstekniske krav og vil ikke være gjenstand for saksbehandling i kommunen, dog forutsetter dette at rommet/rommene er godkjent for varig opphold.

Utleie av hybel/ hybelleilighet som en del av hovedboligen forutsetter godkjennelse fra kommunen på søknad om innredning til varig opphold. De som kan ha interesse av å leie ut, oppfordres til å undersøke hvilke formelle og bygningsmessige krav som må oppfylles for å få godkjenning som nevnt. Slike opplysninger kan normalt skaffes ved henvendelse til kommunen. Det understrekes at verken selger eller megler har undersøkt hvilke tiltak som må gjennomføres.
Se mer

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  169

 • Gårdsnr

  175

 • Kommunenr

  1534

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen ligger i et område regulert til boliger i henhold til Reguleringsplan for Søvik sentrum vedtatt 15.05.1988. En mindre del av eiendommen mot vest er regulert til gang-/sykkelvei og en mindre del av eiendommen mot øst er uregulert, jfr. vedlagte reguleringskart.

Det er ikke utarbeidet en kommuneplan/arealplan for området.

Radonaktsomhetsgraden for eiendommen (1 377,63 kvm) er vurdert som moderat til lav. Deler av eiendommen (41,37 kvm) ligger i en skredfaresone - utsatt for 1000-års skred, og deler (753,47 kvm) i en skredfaresone - utsatt for 5000-års skred, jfr. vedlagte ROS-analyse.

ROS-analyserapporten bygger på automatiserte geoanalyser mot et stort antall kartlag fra mange ulike kilder. Kartlagene er produsert i henhold til ulike nøyaktighetskrav, og blir oppdatert med ulik frekvens. Det gis derfor ingen garanti for at innholdet er oppdatert og korrekt til enhver tid. Vær oppmerksom på at begrepet 'Ikke registrert' i noen tilfeller betyr 'Ikke kartlagt'. I slike tilfeller kan tiltakshaver gis pålegg om kartlegging. Radon og geotekniske undersøkelser er eksempler på slike datasett. Kontakt geodataavdelingen dersom
du er i tvil, eller mener rapporten inneholder feil. Link til kart. (Gyldighet for link garanteres kun for rapportens produksjonstidspunkt.)

Utsnitt av reguleringsplan og kommuneplan med situasjon og tegnforklaring samt ROS-analyse følger vedlagt i prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Haram kommune.
Se mer

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei (regulert til gang-/sykkelvei). Eiendommen er tilknyttet privat vannverk og kommunalt avløp via private stikk- og fellesledninger. Eiendommen har septiktank. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

I følge opplysninger fra Haram kommune så foreligger det ingen pålegg om endring av tilknytningsforhold per 08.07.2019.
Se mer

Lennart
Tetlie

Lennart Tetlie

Eiendomsmegler MNEF/Partner

lennart@notar.no
91375491

Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
6010 ÅLESUND

Tlf: 71400000

Fax: 71400001

E-post: moa@notar.no

Registrer som
interessert

Kort om eiendommen

Ebbevikvegen 15 ligger sentralt og fint til i Søvika. Tomten er på 1 377,6 kvm og er fint opparbeidet. Parkering på asfaltert innkjørsel og i carport. Fin hage som går rundt 3/4 av boligen hvor hagedelen som er bak huset ligger skjermet og fint til. Fra boligen er det forholdsvis fritt foran som gir åpen og god utsikt som sjø og fjell. Det er gode solforhold på eiendommen. Selve boligen ble bygd i 1967 og går over to etasjer. Den har et bruksareal på hele 330 kvm og veldig innholdsrik. Det er stue, kjøkken, soverom, wc og dusjmuligheter i begge etasjer. Boligen har i all hovedsak standard fra byggeår og står foran en generell oppgradering og fornying. Stort potensiale for en så stor bolig med denne beliggenheten.

Velkommen til visning!

Matrikkelinfo

Bruksnr: 169
Gårdsnr: 175
Kommunenr: 1534

Tomt

Byggeår

1967

Byggemåte

Modernisert/påkostet år

Moderiseringer og påkostninger

Takst

utført av , datert

Sammendrag selgers egenerklæring

Arealer

Enebolig
Bruksareal:
Kjeller: 165 kvm
1. etasje: 165 kvm
Primærrom:
Kjeller: Stue, kjøkken, vaskerom/dusj, hall, 3 ganger, vindfang, 2 wc og soverom.: 120 kvm
1. etasje: 2 stuer, kjøkken, 4 soverom, bad, gang og vaskerom.: 165 kvm
Sekundærrom:
Kjeller: 5 boder.: 45 kvm

Innhold

Underetasje inneholder stue, kjøkken, vaskerom/dusj, hall, 3 ganger, vindfang, 2 wc, soverom og 5 boder. I første etasje er det 2 stuer, kjøkken, 4 soverom (mulighet for 5 soverom), bad, gang og vaskerom.

Dagens planløsning avviker noe fra godkjent tegning. I første etasje er en inntegnet lettvegg mellom to tidligere soverom dels fjernet for å lage et større soverom. Dørene, dvs 2 stk, inn til dette soverommet er beholdt, så man kan om ønskelig enkelt gjøre dette om til to soverom igjen. Denne endringen anses ikke å være søknadspliktig. I underetasje er det derimot gjort litt større endringer. Et inntegnet disponiblet rom er omgjort til soverom og et disponibelt rom er omgjort til kjøkken. Inntegnet vaskerom er per i dag oppdelt i vaskerom/dusj, wc og gang. Deler av inntegnet arbeidsrom er omgjort til gang og bod, og deler av sportsbod er omgjort til gang. Det gjøres oppmerksom på at bruksendring fra tilleggsdel (eks disponibelt rom) til hoveddel (eks soverom og kjøkken) utløser søknadsplikt til kommunen. Det er ikke søkt om bruksendring. Evt. søknad blir kjøpers ansvar.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan altså likevel være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 10.08.2019, utført av Birkeland Taksering AS.

Standard

Underetasje har laminat, vinylbelegg og tepper på gulv. Første etasje har parkett, vinylbelegg og furubord på gulv. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke påvist vesentlige tegn til skader, i all hovedsak normal bruksslitasje. Innvendige gulvflater er i all hovedsak fra byggeår. Det kan være påregnelig med oppgraderinger utifra modernitetshensyn. Tilstandsgrad 2.

Underetasje har panel, panelplater, tapet og malte plater på vegger. Første etasje har tapet og panel på vegger. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert vesentlige tegn til skader ved visuelle observasjoner, normal bruksslitasje. Innvendige overflater er i all hovedsak fra byggeår og det vil være påregnelig med fornying utifra modernitetshensyn. Tilstandsgrad 2.

Underetasje har takessplater, panel og malte himlingsflater. Første etasje har panel, takplater og malte himlingsflater. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert vesentlige tegn til skader ved visuelle observasjoner, normal slitasje. Innvendige himlinger er i all hovedsak fra byggeår. Tilstandsgrad 1.

Innvendige slette finerdører fra byggeår. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert vesentlige tegn til skader, normal slitasje. Tilstandsgrad 1.

Innvendig trapp i treverk med åpne trinn. Rekkverk av metallspiler med håndlist av treverk. Tepper på trappetrinn. Fra byggeår. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Trappen har normal standard og utforming utifra alder og konstruksjon. Rekkverk er for lavt i forhold til dagens krav. Tilstandsgrad 3 på dette. Forøvrig tilstandsgrad 2.

Det er installert plassbygde garderobeskap i gang og soverom i første etasje. Fra byggeår. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Garderobeskap har normal standard. Tilstandsgrad 1.

Vaskerom med liten dusjnisje i underetasje. Det er vinylfliser på gulv, men fliser på gulv i dusjnisje. Malte plater og våtromsplater på vegger. Sluk i gulv i vaskerom og dusjnisje. Servant med underskap, opplegg for vaskemaskin, elektrisk avtrekk og ventiler på vegg. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er utført fuktsøk med Protimeter uten å avdekke unormale forhold, men det er indikasjoner på noe kapillærsug rundt sluk i dusjnisje. Rørgjennomføring gjennom vegg i dusjsone vil være utsatt for fuktpåkjenninger og er en utsatt konstruksjon. Det er noe sprekker i vinylfliser. Vaskerommet er fra byggeår med tilbygd dusjnisje noe senere. Det er tilfredsstillende fall mot sluker på gulv. Ok terskelhøyde ved dør. Rommet er av eldre dato og står foran oppgradering utifra alder og moderniseringsbehov. På generelt grunnlag så anbefales det å installere tett dusjkabinett slik at ikke gulv og vegger blir direkte utsatt for vannpåkjenninger. Tilstandsgrad 3.

Bad i første etasje har fliser og varmekabler på gulv og våtromstapet på vegger. Badet innehar badekar, toalett, hel servantplate med underskap samt ventilasjon på vegg. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er utført fuktsøk med Protimeter uten å avdekke unormale forhold. Badet er fra byggeår. Det er tilfredsstillende fall mot sluk på gulv, for lav gulvhøyde ved dørterskel i henhold til krav. Bruk av badekar er en forholdsvis god løsning da gulv og vegger har redusert fuktpåkjenning. Badet er gammelt og står foran oppgradering innen få år. Økt belastning i form av hyppigere bruk av badet kan føre til fuktskader. På generelt grunnlag så anbefales det å installere tett dusjkabinett slik at ikke gulv og vegger blir direkte utsatt for vannpåkjenninger. Tilstandsgrad 3.

Vaskerom med vinylfliser på gulv og malte plater på vegger. Vaskerommet innehar 2 skyllekar, opplegg for vaskemaskin, stråleovn på vegg, trappestige til kryploft, utgang til hage samt tørkeplass for klær. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er utført fuktsøk med Protimeter uten å avdekke unormale forhold, men det er sprekker i vinylfliser og dårlig tetting rundt sluk og krav til fuktsikring av våtrom er ikke oppfylt. Vaskerommet er fra byggeår og står foran oppgradering og fornying. Det er tilfredsstillende fall mot sluk på gulv, ok terskelhøyde ved dør. Tilstandsgrad 3.

Kjøkken i underetasje har kjøkkeninnredning i laminat med malte, profilerte fronter. Det er ventilator over komfyr. Vinyltapet mellom benk og overskap. Laminat benkeplate med nedfelt 1-1/2 oppvaskkum. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Kjøkkenet fungerer greit i forhold til tiltenkt funksjon og det er ikke observert vesentlige tegn til skader, normal bruksslitasje. Tilstandsgrad 1.

Kjøkken i første etasje har kjøkkeninnredning fra byggeår som er oppgradert senere med folierte fronter. Skråstilte overskap. Det er ventilator over komfyr samt oppvaskbenk med 2 vaskekummer. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Kjøkkenet er i hovedsak fra byggeår med fornying av fronter. Det fungerer forsåvidt greit i forhold til tiltenkt funksjon og det er ikke observert vesentlige tegn til skader, men det vil være påregnelig med utskifting utifra modernitetshensyn. Tilstandsgrad 2.

Vannrør: Innvendig observert vannrør av kobber. Det gjøres oppmerksom på at det kan finnes innslag av andre typer materialer i konstruksjonen uten at megler/takstmann har avdekket dette.

Avløpsrør: Innvendig observert avløpsrør av plast og støpejern. Det gjøres oppmerksom på at det kan finnes innslag av andre typer materialer i konstruksjonen uten at megler/takstmann har avdekket dette. Avløpsledninger er ikke kontrollert da dette krever spesialutstyr og spisskompetanse som ikke innehas. Generelt om avløpsrør så vil uforutsette hendelser så som setninger i grunnen, avleiringer i rør, røtter som vokser inn i rørene etc være risikomomenter i ethvert anlegg. Her har alder mye å si.

Vv-bereder: 200 liter vv-bereder fra 1976 i den ene boden i underetasje. Når det gjelder vurdering av tilstand på vv-beredere så krever dette spesialutstyr og spisskompetanse som ikke innehas. Alder på bereder vil være ett av kriteriene for å vurdere tilstand.

Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Røropplegget har normal standard og kvalitet utifra alder og konstruksjon. Tilstandsgrad 2.

Det er installert luft/luft varmepumpe i hall i underetasje og i gang i første etasje. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Varmepumper fungerer greit. Tilstandsgrad 1.

Det er i all hovedsak naturlig ventilasjon med spalteventiler i vinduskarmer og klaffventiler i yttervegger i boligen. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Ventilasjon holder ikke dagens krav til standard, men det som var vanlig på utførelsestidspunkt. Tilstandsgrad 2.

Sikringskap med automatsikringer. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det elektriske anlegget er ikke vurdert/kontrollert av megler/takstmann. Det kreves autorisasjon og spisskompetanse som ikke innehas. Tilstandsgrad ikke satt.

Tilstandsrapporten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

Hvitevarer

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Utleie av hybel i form av ett eller flere rom som utgjør en mindre del av boligen og ikke har separat inngang regnes som tradisjonell boform. Slik utleie utløser ikke særskilte bygningstekniske krav og vil ikke være gjenstand for saksbehandling i kommunen, dog forutsetter dette at rommet/rommene er godkjent for varig opphold.

Utleie av hybel/ hybelleilighet som en del av hovedboligen forutsetter godkjennelse fra kommunen på søknad om innredning til varig opphold. De som kan ha interesse av å leie ut, oppfordres til å undersøke hvilke formelle og bygningsmessige krav som må oppfylles for å få godkjenning som nevnt. Slike opplysninger kan normalt skaffes ved henvendelse til kommunen. Det understrekes at verken selger eller megler har undersøkt hvilke tiltak som må gjennomføres.

Oppvarming

Det er installert luft/luft varmepumpe i hall i underetasje og i gang i første etasje. Det er installert kombinert olje/vedpeis på stue i første etasje. Kombinert peis/oljeovn på stue og kombinert olje-/vedovn i hall i underetasje. Varmekabler i gulv på bad i første etasje.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Det vil fra 2020 bli forbudt med oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintak om at tanken må fjernes i sin helhet, alternativt tømmes/spyles plomberes. Kjøper overtar risikoen og ansvaret for dette. Enova tilbyr støtteordninger, se www.enova.no.

Parkering

Tomten er opparbeidet med asfaltert innkjørsel og biloppstillingsplass. Det er tillaget carport under veranda mot vest.

Radonmåling

Barnehage/skole/fritid

Skolekrets

Offentlig kommunikasjon

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei (regulert til gang-/sykkelvei). Eiendommen er tilknyttet privat vannverk og kommunalt avløp via private stikk- og fellesledninger. Eiendommen har septiktank. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

I følge opplysninger fra Haram kommune så foreligger det ingen pålegg om endring av tilknytningsforhold per 08.07.2019.

Regulerings-og aralplaner

Eiendommen ligger i et område regulert til boliger i henhold til Reguleringsplan for Søvik sentrum vedtatt 15.05.1988. En mindre del av eiendommen mot vest er regulert til gang-/sykkelvei og en mindre del av eiendommen mot øst er uregulert, jfr. vedlagte reguleringskart.

Det er ikke utarbeidet en kommuneplan/arealplan for området.

Radonaktsomhetsgraden for eiendommen (1 377,63 kvm) er vurdert som moderat til lav. Deler av eiendommen (41,37 kvm) ligger i en skredfaresone - utsatt for 1000-års skred, og deler (753,47 kvm) i en skredfaresone - utsatt for 5000-års skred, jfr. vedlagte ROS-analyse.

ROS-analyserapporten bygger på automatiserte geoanalyser mot et stort antall kartlag fra mange ulike kilder. Kartlagene er produsert i henhold til ulike nøyaktighetskrav, og blir oppdatert med ulik frekvens. Det gis derfor ingen garanti for at innholdet er oppdatert og korrekt til enhver tid. Vær oppmerksom på at begrepet 'Ikke registrert' i noen tilfeller betyr 'Ikke kartlagt'. I slike tilfeller kan tiltakshaver gis pålegg om kartlegging. Radon og geotekniske undersøkelser er eksempler på slike datasett. Kontakt geodataavdelingen dersom
du er i tvil, eller mener rapporten inneholder feil. Link til kart. (Gyldighet for link garanteres kun for rapportens produksjonstidspunkt.)

Utsnitt av reguleringsplan og kommuneplan med situasjon og tegnforklaring samt ROS-analyse følger vedlagt i prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Haram kommune.

Adkomst

Kjør til sentrum av Søvika. Sving inn på motsatt side av Coop dagligvarebutikken. Ebbevikvegen starter mot venstre i krysset. Følg Ebbevikvegen opp og du vil se boligen på din høyre side.


Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Ebbevikvegen sentralt i Søvika. Det er et etablert område med eneboliger fra forskjellige tidsepoker i nærmiljøet. Boligen ligger fint til i terrenget og har gode sol- og utsiktsforhold. Det
er kort vei til barnehage, skoler, nærbutikk og sentrumsfunksjoner. Huset ligger skjermet og fint til med fine uteområder.

Felleskostnader

Felleskostnader inkl.

Rentekostnader fellesgjeld

Avdrag fellesgjeld

Antall år avdragsfritt

Felleskostander etter avdragsfri periode

Lånebetingelser fellesgjeld

Andel felles formue

pr.

Regnskap/budsjett

Vedtekter/husordensregler

Beboernes forpliktelser

Velforening/huseierlag

Årlig velavgift

Borettslag

Forretningsfører

Sikringsfond

Styregodkjennelse

Forkjøpsrett

Legalpant

Kommunale avgifter

Informasjon om kommunale avgifter

Eiendomsskatt

Informasjon eiendomsskatt

Vannavgift

Informasjon om vannavgift

Formuesverdi primær

Formuesverdi sekundær

Informasjon om formuesverdi

Ferdiattest/midlertidig brukstillatelse

Ferdiattest/midlertidig brukstillatelse år

Tinglyste heftelser og rettigheterDiverse

Dødsbo

Konsesjon

Bo-og driveplikt

Odel

Boligkjøperforsikring

Boligselgerforsikring

Overtakelse

Budgivning

Lovanvendelse

Hvitvasking

Personopplysningsloven

Meglers vederlag

Omkotsninger

Betalingsbetingelser

Tips en venn

Verdivurdering