Sjøgata 32 6065 ULSTEINVIK


ULSTEINVIK - INDIVIDUELLE VISNINGER - Meget pen sentrumsleilighet med to soverom, to balkonger, heis og garasjeplass

 • SOLGT

   

 • Eiendomstype

  Leilighet

 • Eierform

  Eierseksjon

 • BRA

  79 m2

 • P-rom

  69 m2

 • Rom

  3

 • Soverom

  2

 • Etasje

  3

 • Byggeår

  2015

 • Energimerking

  C-green

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Sjøgata Ulsteinvik sentrum. Eiendommen har en sentral og god beliggenhet med gangavstand til skole, barnehager, idrettsanlegg butikker, restauranter og alle andre sentrumsfasiliteter. I noe lenger avstand fra eiendommen ligger Høddvoll, videregående skole, folkehøyskole og flotte turområder . Eiendommen ligger 11 km fra Hareid sentrum med båtkorrespondanse til Ålesund og Vigra.
Se mer

Adkomst

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Sjøgata 32, 6065 ULSTEINVIK

Innhold

Leilighet
3 etasje: Stue/kjøkken/gang, 2 soverom, bod, og bad/vaskerom. Delvis overbygd veranda cirka 18 kvm. Overbygd balkong cirka 6 kvm.

Bod/Parkeringsplass
Kjeller: Bod og parkeringsplass med et parkeringsareal på cirka 13 kvm.
Se mer

Standard

Kjøkken:
Skapfronter i malt utførelse uten profil. Benkeplater av laminat med nedfelt vask og platetopp. Integrert mikroovn, komfyr, oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap. Over platetoppen er det montert ventilator i rustfritt stål.

Bad/Vaskerom:
Himling har malte flater, vegger og gulv fliser. Det er montert baderomsinnredning, dusjvegger, vegghengt wc, rør opplegg for vaskemaskin og stikkontakt for tørketrommel.

Tekniske installasjoner:
- El-opplegg: Skjult lagt elektrisk opplegg med automatsikringer, det er montert varmekabel i gulv på bad/vaskerom.
- Belysning: Downlights og takpunkt for lamper.
- Røropplegg: Trykkvannrør av rør i rør system med fordelerskap, avløpsrør av plast og stål.
- Tele/data: Fiber.

Innvendige overflater:
Innvendige himlinger med malt flater.
Innvendige vegger med malte flater, fliser og malt glassfiberstrie.
Innvendige gulv i lakka eikeparkett og fliser.

Bod/Parkeringsplass:
Tekniske installasjoner: Stikkontakt og lys.
Se mer

Fasiliteter

 • Balkong

 • Parkett

 • Garasje

 • Off. vann og avløp

 • Utsikt

 • Sentralt

 • Badeplass/muligheter

 • Vaktmestertjeneste

 • Lademulighet

Oppvarming

- Varme: Det er montert vannbåren varme i gulv på stue, kjøkken og gang som henter varme fra fjernvarmeanlegg.
- Ventilasjon: Balansert ventilasjonsanlegg.
- Brannsikkerhet: Det er montert overrislingsanlegg for vann og brannvarsler tilknyttet en alarmsentral.
- Ellers elektrisk oppvarming.

Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
Se mer

Arealer

Bod/Parkeringsplass
Bruksareal:
1. etasje: 5 kvm
Sekundærrom:
1. etasje: 5 kvm Bod og parkeringsplass med et parkeringsareal på cirka 13 kvm.

Leilighet
Bruksareal:
1. etasje: 74 kvm
Primærrom:
1. etasje: 69 kvm Stue/kjøkken/gang, 2 soverom og bad/vaskerom. Delvis overbygd veranda cirka 18 kvm. Overbygd balkong cirka 6 kvm.
Sekundærrom:
1. etasje: 5 kvm Bod
Se mer

Parkering

En fast parkeringsplass i felles garasjeanlegg medfølger.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  532

 • Gårdsnr

  8

 • Kommunenr

  1516

 • Seksjonsnummer

  26

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor i henhold til reguleringsplan for Sjøsida, Ulsteinvik.

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR SJØSIDA, ULSTEINVIK
§ 3 BYGGJEOMRÅDE
3.1 BUSTAD/FORRETNING/KONTOR (BFK1 – BFK3).
3.1.1 Plan 1 og 2 skal som hovudregel disponerast til forretnings- og kontorverksemd, medan etasjar over dette som hovudregel skal disponerast til bustadformål.
3.1.2 Bygga skal plasserast innanfor dei viste formålsgrensene, og vert tillate oppførte i 5 etasjar. Plan 5 skal vere inntrekt og skal maksimalt utgjere 60 % av underliggjande etasje. Utnyttingsgrad skal ikkje overstige BYA=90%.
Bruksareal under kainivå i området sør for Sjøgata vert tillate utbygt i ikkje avgrensa omfang. Dette arealet skal ikkje reknast med i utnyttingsgraden.
Undergangen ved BFK2 skal ha fri høgde på minst 3,5 m.
3.1.3. Områda skal byggast ut stegvis med BFK1 som første steg, BFK2 som andre steg og BFK3 som tredje steg. Dersom det er ynskjeleg kan underetasje ferdigstillast separat. Kvart byggjesteg skal byggast ut i samsvar med intensjonane vist i illustrasjonsplan dat. 9.06.06 og anna illustrasjonsmateriell som fylgjer planen.
3.1.4 Gesimshøgda skal ikkje overstige kote 20 for tak 5. etasje. Mindre oppbygg skal tillatast inntil 2,5 m over dette der utforminga er ein del av det arkitektoniske uttrykket.
3.1.5 Innanfor kvart av areala BFK1, BFK2 og BFK3 skal det vere felles uteareal av god kvalitet, tilrettelagt også for born. Desse skal vere opparbeidde av detaljplanar godkjende av det faste planutvalet, før det vert gitt bruksløyve for bustadene. 3.1.6 Med omsyn til støynivå innandørs skal krav etter forskrift TEK leggast til grunn. For balkongar knytt til husvære skal støynivået ikkje overskride 55 dBA.

3.2 BUSTAD (B1)
3.2.1 I området er det tillate å føre opp bustadbygg med tilhøyrande anlegg. Utnyttingsgraden skal ikkje overstige BYA=30 %.
Mindre deler av veggliv over 2. etasje, og som gjeld heis- og trapperom, kan tillatast oppført utanfor vist byggjegrense.
3.2.2 Bygg kan tillatast oppført i fire etasjar pluss eventuelt loft som etter forskrift (TEK) ikkje kan reknast som eigen etasje.
3.2.3 Gesimshøgda skal ikkje overstige kote 14,5. På bygg med flatt tak kan mindre oppbygg for tekniske innretningar tillatast inntil 2,5 m over dette, der utforminga er ein del av det arkitektoniske uttrykket. For bygg med mønetak skal maksimalhøgda ikkje overstige kote 18,0.
3.2.4 Ved byggjemelding skal det leggast fram situasjonsplan som syner korleis ubebygd del av tomta skal nyttast. Det skal leggast vekt på tiltalande og god tilpassing til tilgrensande friområde og bustadområde. I tilknyting til etablering av bustadbygg i område B1 skal området i sin heilskap opparbeidast, her under gnr. 25, bnr. 68 og del av gnr. 139.

3.3 BUSTAD/KONTOR/LAGER (KL1)
3.3.1 I område KL 1 er det tillate å føre opp i 3 etasjar. Første etasje skal nyttast til lager for sjøretta verksemd, andre og tredje etasje skal nyttast til kontor. I 3. etasje kan det likevel innreiast eit husvære med tilknyting til næringsverksemda (vaktmeister eller lignende).
3.3.2 Bygning skal ha mønetak med møneretning vinkelrett på sjøfronten. Mønehøgda skal ikkje overstige kote 13,5 og gesimshøgda skal ikkje overstige kote 8,0.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ulstein kommune.
Se mer

Vei, vann og avløp

Adkomstvei: Offentlig adkomstvei med en fast parkeringsplass i kjeller for sameiet.
Tilknytning vann: Offentlig vann.
Tilknytning avløp: Offentlig avløp.

Diverse

Faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet:
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Eierbegrensning:
Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.
Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Den som har ervervet seksjonen i strid med forbudet vil i et slikt tilfelle, frivillig eller etter pålegg, måtte selge seksjonen videre til noen som lovlig kan erverve den.

Plantegninger:
Vedlagte plantegning(er) er ikke i målestokk og derfor kun å anse som en skisse(r).

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av verdi- og lånetakst samt eiers egenoppgave som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle interessenter til å foreta en grundig gjennomgang av boligen/eiendommen, gjerne sammen med teknisk fagkyndig.
Se mer

Legalpant

Eierbegrensning:
Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Den som har ervervet seksjonen i strid med forbudet vil i et slikt tilfelle, frivillig eller etter pålegg, måtte selge seksjonen videre til noen som lovlig kan erverve den.

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende 2 x folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Se mer

Martin Mork
Kleppe

Martin Mork Kleppe

Eiendomsmegler MNEF

mmk@notar.no
93428322

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3 A
6065 ULSTEINVIK

Tlf: 71 30 55 00

Fax: 71 40 00 01

E-post: ulsteinvik@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering