Markastien 45 6016 ÅLESUND


Innholdsrik landbrukseiendom med idyllisk og sentral beliggenhet

 • Prisantydning

  kr 4 600 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eierform

  Eiet

 • BRA

  1 035 m2

 • P-rom

  382 m2

 • Byggeår

  1986

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Emblem, ca 20 km fra Ålesund sentrum og ligger i et etablert område med i all hovedsak eneboliger og mindre småbruk i nærområdet.

Adkomst

Fra rundkjøringen på Flisnes, følg veien østover mot Emblem i ca. 2 km, og ta av til venstre. Følg vegen nordover til du ser huset på venstre hånd.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.
Se mer

Markastien 45, 6016 ÅLESUND

Innhold

Enebolig: Underetasje inneholder stue, 2 soverom, bad, gang og 3 boder. Første etasje inneholder stue, kjøkken, bad, vaskerom, gang, trapperom, entré og soverom. Loft inneholder stue, 3 soverom, bad og kott.

Kårhus: Kjeller inneholder 2 kjellerrom. Første etasje inneholder stue, spisestue, kjøkken, gang, bad, vindfang og kott. Loft inneholder 2 soverom og gang.

Kaihus: Første etasje inneholder 2 rom og gang. Loft inneholder 2 rom.

Løe: Gjødselkjeller. Første etasje inneholder kontor, gang, wc, silobygg/løe, fjøs og melkerom.

Det foreligger ikke tegninger av kårhus og kaihus i kommunens arkiv. Det er ikke utstedt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende.
Se mer

Standard

Enebolig:
Overflater: Det er i all hovedsak laminat på gulv, noe stedvis teppe og parkett. Panel og malte/tapetserte vegger. Panel og takessplater i himlinger.

Bad underetasje.: Badet ble pusset opp for ca 13 år siden, med flis og varmekabler på gulv og malt tapet på vegger. Dusjkabinett, veggmontert toalett, servant med underskap og elektrisk avtrekk.

Bad 1 etg.: Bad med vinylbelegg og varmekabler på gulv. Våtromsplater på vegger. Dusjkabinett, veggmontert toalett, servant med underskap, elektrisk avtrekk.

Bad loft: Bad med vinylbelegg på gulv, flis/panel på vegger. Veggmontert toalett, servant, røropplegg for montering av dusjarmatur. Veluxvindu.

Vaskerom: Vaskerom med vinylbelegg og varmekabler på gulv. Malt tapet på vegger. Skyllekar, opplegg for vaskemaskin, utgang til gårdsplass.

Kjøkken: Kjøkkeninnredning fra Epoq med ventilatorhette over integrert koketopp, integrert stekeovn, opplegg for oppvaskmaskin, glassplater bak benk. Kjøkkenet ble pusset opp for ca 3 år siden.

Innvendig trapp: I treverk med rekkverk i treverk. Fra byggeår. Det er tette trinn til loftsetasjen, åpne trinn til underetasjen.

Tekniske installasjoner:
- Vannrør: Innvendig observert vannrør av kobber.
- Avløpsrør: Innvendig observert avløpsrør av plast, plastsluk.
- Vv-bereder: 200 liter vv-bereder fra byggeår.
- Varmepumpe.
- Sikringsskap med automatsikringer.

Kårhus:
Overflater: 1. etasje har i all hovedsak furubord og laminat på gulv, malte/tapetserte/panelerte vegger og takessplater/stubblofthimling i tak.

Bad: Vinylbelegg og varmekabler på gulv, malt tapet på vegger. Dusjkabinett, toalett, servant, opplegg for vaskemaskin, elektrisk avtrekk.

Kjøkken: Kjøkkeninnredning i laminat med folierte fronter. Laminat benkeplate. Det er ventilator over komfyr, opplegg for oppvaskmaskin, fliser bak benk.

Tekniske installasjoner:
-Vannrør: Innvendig observert vannrør av kobber.
- Avløpsrør: Innvendig observert avløpsrør av plast og støpejern.
- Vv-bereder: 200 liter vv-bereder i kjeller.

Kaihus (tilstandsgrad 3): Ene rommet i 1. etasje og loftsetasjen er innredet med panel på vegger.

Løe: Løe med gulv i betong, tilgang til siloer, lagerplass. Fjøs med betonggulv med integrerte gitterrister over gjødselkjeller. Båsinnredning og melkeanlegg. Platekledde vegger og himling. Melkerom med støpt plate på gulv, malte veggplater. Vacuum-anlegg, vaskemaskin, skyllekar etc. Kontor med vinyl på gulv, tapetserte vegger. Toalettrom med epoxybelegg på gulv, våtromsplater på vegger. Toalett og dusjarmatur.
Se mer

Oppvarming

Enebolig: Varmekabler i gulv på bad i underetasje og på bad i 1 etg, samt på vaskerom. Det er installert varmepumpe i boligen.

Kårhus: Det er installert vedovn på stue i 1. etasje. Varmekabler i gulv på bad i første etasje.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.
Se mer

Arealer

Enebolig
Bruksareal:
Kjeller: 105 kvm
1. etasje: 110 kvm
2. etasje: 77 kvm
Primærrom:
Kjeller: Stue, 2 soverom, bad og gang.: 88 kvm
1. etasje: Stue, kjøkken, bad, vaskerom, gang, trapperom, entré og soverom.: 110 kvm
2. etasje: Stue, 3 soverom og bad.: 73 kvm
Sekundærrom:
Kjeller: 3 boder.: 17 kvm
2. etasje: Kott: 4 kvm

Kaihus
Bruksareal:
1. etasje: 30 kvm
2. etasje: 20 kvm
Sekundærrom:
1. etasje: 2 rom og gang.: 30 kvm
2. etasje: 2 rom.: 20 kvm

Kårhus
Bruksareal:
Kjeller: 26 kvm
1. etasje: 68 kvm
2. etasje: 30 kvm
Primærrom:
1. etasje: Stue, spisestue, kjøkken, gang, bad og vindfang.: 66 kvm
2. etasje: 2 soverom og gang. : 30 kvm
Sekundærrom:
Kjeller: 2 kjellerrom.: 26 kvm
1. etasje: Kott.: 2 kvm

Løe
Bruksareal:
Kjeller: 184 kvm
1. etasje: 385 kvm
Primærrom:
1. etasje: Kontor, gang og wc.: 15 kvm
Sekundærrom:
Kjeller: Gjødselkjeller.: 184 kvm
1. etasje: Silobygg/løe, fjøs og melkerom.: 370 kvm
Se mer

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på tomt.

Adgang til utleie

Enebolig er registrert med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Enebolig kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Utleie av hytter og andre fritidsboliger er derimot ikke omfattet av kravet til radonnivået. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over kortere tidsrom.

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Når det gjelder den øvrige delen av eiendommen kan den leies ut til Landbruk-, Natur- og Friluftsområde.
Se mer

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  5

 • Gårdsnr

  4

 • Kommunenr

  1504

 • Bruksnr

  18

 • Gårdsnr

  4

 • Kommunenr

  1504

 • Bruksnr

  33

 • Gårdsnr

  4

 • Kommunenr

  1504

 • Bruksnr

  12

 • Gårdsnr

  5

 • Kommunenr

  1504

 • Bruksnr

  184

 • Gårdsnr

  5

 • Kommunenr

  1504

Regulerings- og arealplaner

Gnr.4, bnr. 5, som i følge matrikkelen består av totalt 6 teiger, ligger i et område uten detaljregulering. Hovedteigen er avsatt til LNF-område-Nåværende, dog med unntak av et minre område sørvest på teigen som er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting fremtidig, og et område nord på teigen som er avsatt til LNFR for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse nåværende. Teig 2 og 4 er avsatt til LNFR for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse nåværende og turvegtrase nåværende, med unntak av en liten del som er avsatt til idrettsanlegg fremtidig. Teig 3, 5 og 6 er avsatt til LNFR for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse nåværende og turvegtrase nåværende. Gnr. 4, bnr. 18 og 33 er avsatt til LNF-område-Nåværende. Gnr. 5, bnr. 12 består av totalt 5 teiger. Hovedteigen er avsatt til LNF-område-Nåværende, offentlig eller privat tjenesteyting fremtidig og friområde nåværende. Teig 2,3,4 og 5 er avsatt til LNFR for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse nåværende. Teigen ved Langvatnet ligger innenfor nedslagsfelt for drikkevann. Gnr. 5, bnr. 184 er avsatt til adkomstvei nåværende.

Det at området omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde), båndlegging/kulturminner etc. innebærer at det kan hvile restriksjoner på eiendommen vedrørende bygging, riving, tilbygg mm. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen. Selger fraskriver seg ansvar dersom riving, endring og lignende ikke lar seg gjennomføre.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel med tegnforklaring følger vedlagt prospekt. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.
Se mer

Vei, vann og avløp

Offentlig- og privat vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.
Se mer

Diverse

Vedlagte plantegninger er ikke i målestokk og derfor kun å anse som skisser.

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport og skaderapporter som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.

Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt, noe som innebærer at kjøper kun i svært begrenset grad kan reklamere over feil og mangler ved eiendommen.
Se mer

Kommentar bo- og driveplikt

Yes

Kommentar konsesjon

Yes

Kommentar odel

De odelsberettigede har ikke fraskrevet seg sin odelsrett. Kjøper har tatt på seg risikoen for at en av disse eventuelt går til odelsløsningssak. Selger stiller odelsgaranti etter nærmere avtale.

Thomas
Frøystad

Thomas Frøystad

Eiendomsmegler MNEF

thomas@notar.no
45050453

Ålesund

Kongens gate 2
6002 ÅLESUND

Tlf: 71400000

Fax: 71400001

E-post: aalesund@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering