Åsgårdveien 39 8219 FAUSKE


Saneringsobjekt med eiet tomt på ca. 2287 kvm til salgs på Medås

Budgivning

Frist: 18.05.2021 kl: 12:00

Aktivt bud: kr 95 000,-

 • Prisantydning

  kr 320 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Enebolig

 • Eierform

  Eiet

 • BRA

  99 m2

 • P-rom

  90 m2

 • Rom

  4

 • Soverom

  4

 • Etasje

  2

 • Byggeår

  1900

 • Energimerking

  G-red

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen ligger 5km nord for Fauske sentrum. Området i Medås passer meget godt for barnefamilier, Medås gårdsbarnehage ligger bare et steinkast unna.
Lysløypa finner du bare 1,5km unna, denne blir tråkket regelmessig og passer spesielt godt for barnefamilier da den er relativt flat. Bare 2 km finner du områdets fineste akebakke som er i bruk hele vinteren med maskintråkket bakke, belysning og varmebu.
1 km unna finner man Holtanlia alpinbakke. I samme avstand finner man også Fauskeeidet Idrettspark for sommeraktiviteter som fotball, bordtennis, badminton, basket mm.
Går man opp i lia finner man et fantastisk turområde, her ligger trimløyper overalt, flere fiskevann med gapahuker og mulighet for sopp- og bærplukking.
Se mer

Adkomst

Adkomst fra E6.
Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Åsgårdveien 39, 8219 FAUSKE

Innhold

Boligen er i 2 etasjer og har P- rom på 90 kvm. Hovedetasjen har vindfang, gang, bod, bad, soverom, kjøkken og stue. 2. etasjen er med trapperom, gang og 3 soverom

Det er videre oppført et gammelt uthus på tomten, som er riveverdig.
Se mer

Standard

Eldre bolig fra før 1900 tallet. Hovedetasjen er med:

Vindfang med stor fuktskade og råte
Gang med tregulv, malte vegger og malt tak. Krypekjelleren under stue med tilgang gjennom ei luke i gulv i gangen. Høy fuktighet i krypekjelleren
Kjøkken med belegg på gulv, malte vegger og mat tak. Ødelagt kjøkkeninnredning. Vedovn montert i kjøkken, ikke funksjonstestet.
Bod hvor du finner varmtvannsbereder på ca. 190 L. sikringsskap m/automatsikringer (10 A) Eldre ledningsnett i huset.
Badet: Fra kjøkkenet er det adkomst til baderommet som har belegg på gulvet, trepanel på vegger og malt tak, Vaskeservant, dusjkabinett og wc. Sluk er etablert under tett dusjkabinett og det var på bakgrunn av dette ikke mulig å kontrollere. Badet er opplyst oppusset i 2006, men bærer preg av sterk slitasje.
Stuen har tregulv malte vegger og malt tak. Vedovn montert, ikke funksjonstestet

2 etasje har gangareal samt 3 soverom. Tregulv , trevegger og tre i tak. Det er lekkasje rundt pipen

Ingen tilknytning til tv/internett.
Utdrag av opplysninger fra Salten brann: Siste tilsyn 14.10.2015. Feiing ikke utført.
Fra tilsynet: Skorstein er feil oppstilt. For liten avstand fra skorsteinen til brennbart materiale i overgang mellom 1. og 2. etg. Pipa er ikke i bruk.
Takstigen er ikke forsvarlig sikret. Den er av dårlig kvalitet og ligger ikke ved den pipa som er i bruk. Slokkeutstyr mangler service
Medhjelper opplyser at det ikke er røykvarslere eller forskriftsmessige brannslokningsutstyr i boligen. Vi tar forbehold om fyringsforbud, og at vedovner ikke er i forskriftsmessig stand
Det er opplyst montert rustfritt rør i pipe i 2005. Brannstige montert på nordside

Medhjelper gjør spesielt oppmerksom på at boligen holder meget lav standard. Her er bygningsmessige skader, fuktskader og bygningsmassen fremstår i svært dårlig forfatning. Er å betrakte som et fullstendig renoverings/saneringsobjekt. Medhjelper gjør videre oppmerksom på at eiendommen er registrert som SEFRAK minne og at det er meldeplikt på eventuelt ombygging og eller rivning.

Medhjelper gjør videre oppmerksom på at det står en del avfall både inne i boligen og ute. Ny eier må påregne å selv rydde og deponere avfall for egen kostnad ifbm. kjøp av eiendommen
Se mer

Fasiliteter

 • Rolig

 • Hage

 • Turterreng

 • Husdyr

Oppvarming

Vedovn på kjøkken og i stue.
Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
Se mer

Arealer

Bruksareal:
2. etasje: 47 kvm 3 soverom, gang og bod.
1. etasje: 52 kvm Stue, kjøkken, bad, gang, bod, verktøybod og vf.
Primærrom:
1. etasje: 45 kvm Stue, kjøkken, bad og gang.
2. etasje: 45 kvm 3 soverom
Sekundærrom:
1. etasje: 7 kvm Bod og verktøysbod
2. etasje: 2 kvm Bod
Se mer

Bebyggelse

Området har spredt boligbebyggelse, småbruk og landbrukseiendommer

Parkering

På gårdsplass

Adgang til utleie

Det er kun registrert en boenhet på eiendommen. Eiendommen/boligen kan leies ut i sin helhet til boligformål. Dette under forutsetning av at boligen er beboelig

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  31

 • Gårdsnr

  112

 • Kommunenr

  1841

Regulerings- og arealplaner

I følge opplysninger gitt av Fauske kommune, ligger eiendommen inn under kommuneplanens arealdel 2018 - 2030: LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Revisjon: 22.01.19, sak nr 008/19

Utdrag fra kommunedelplan: Del 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift . (LNFR) (PBL §11-7, pkt. 5) Fellesbestemmelser LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LL) . Retningslinjer: Innenfor områder merket LL (ikke alle områdene har påskrift i plankartet), tillates ikke andre tiltak enn det som er knyttet til stedbunden næring. Utvidelse (garasje, tilbygg og uthus) av eksisterende boliger innenfor LL-områder tillates, men %-BYA må ikke overstige 25%. Frittstående garasje på boligeiendom kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i andre etasje. Områdene merket som LL gjelder også viktige friluftsområder og markaområder med særlige kvaliteter og verdi som frilufts- og/eller naturområder. Enkel tilrettelegging for fysisk aktivitet og tilgjengelighet til skog og mark, for eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan tillates i områdene dersom disse er tilpasset landskap og at hensyn til biologisk mangfold og evt. andre viktige hensyn er ivaretatt. utdrag slutt

Hele Hjemås har betegnelsen: Fare for Ras- og skredfare og er gitt hensynssonenavn H310_09 i kommunedelplan. Angjeldende eiendom ligger innenfor denne sonen
Utdrag kommunedelplan: Ras- og skredfare (H310_) Områdene markert som H310_ angir kjente fareområder for kvikkleire. I disse områdene skal det
ikke gis tillatelse til tiltak som kan påvirke stabiliteten i grunnen uten at det er gjennomført geotekniske grunnundersøkelser. Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak skal gjennomføres
samtidig med tiltaket. Utdrag slutt

Medhjelper oppfordrer alle til å sette seg godt inn i gjeldende planer for området og kontakt Fauske kommune som er faginstans knyttet til innholdet i, regulering, kommunedelplan og hensynsone.
Vi ber samtidig interessenter om å kontakte medhjelper for å få tilsendt hele kommunedelplan med beskrivelse
Se mer

Vei, vann og avløp

Privat vei opp til boligen. Veirett gitt i skylddeling av 31.10.1959. Utdrag: Når det gjelder veirett, benyttes hovedbrukets gårdsvei. utdrag slutt
Kommunalt vann. Boligen har egen septiktank med avløp til terreng. Medhjelper har ingen kunnskap eller opplysninger om tilstand på septikanlegget. Ingen kjennskap til standard elller tilstand på bunn eller vannledninger.
Se mer

Diverse

Medhjelper gjør oppmerksom på at byggeår er satt til ca. 1900, men det gjøres oppmerksom på at byggeår sannsynligvis er tidligere, mellom 1850 - 1900.

SEFRAK
Medhjelper gjør oppmerksom på at eiendommens bolighus er registrert i SEFRAK: SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge.
Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registre.

Følgende er registrert i SEFRAK på eiendommen:
Fakta: Bygninger før 1900 (Sefrak). Navn. Våningshus, Vorgen, Medås, Fauske. Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig. Tidsangivelse1800-tallet. SEFRAK-ID1841-0314-001. Bygningsnummer188892299
Medhjelper orienterer om at boligbygningen er markert med RØD trekant, som betyr: Meldeplikt ved rivning ombygging.

Fakta: Bygninger før 1900 (Sefrak) Navn :Driftsbygning, Vangen, Medås, Fauske: BygningstypeHus for dyr/landbr.lager/silo, Tidsangivelse1900 tallet, fjerde kvartal.
SEFRAK-ID1841-0314-002. Bygningsnummer188938167.
Medhjelper orienterer om at denne har grå trekant, som betyr: Ruin eller fjernet bygning

Utdrag fra riksantivarens hjemmeside: Dersom du treng informasjon om eit SEFRAK-bygg, ta kontakt med teknisk etat i kommunen der bygninga er, eller med byantikvaren i dei byane som har slike. For bygninger eldre enn 1850 er det kulturminneansvarlege i fylkeskommunen som skal kontaktast. utdrag slutt

Les mer om SEFRAK her: https://www.riksantikvaren.no/les-om/sefrak/


For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av vedlagte takst og andre vedlegg som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen. Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt, noe som innebærer at kjøper kun i svært begrenset grad kan reklamere over feil og mangler ved eiendommen.


Ingen tegninger i kommunens arkiver pga. alder:
Det foreligger hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest for boligen grunnet alder. Det er derfor ikke mulig for meglerforetaket og kontrollere om det er foretatt bygningsmessige planendringer/påbygg/tilbygg etter 1965 som burde vært omsøkt/godkjent. Klassifisering av rom i prospekt er derfor gjort med bakgrunn i bruken på befaringsdagen. Det gjøres dog oppmerksom på at bruken av rommet likevel kan være i strid med byggeteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse for den aktuelle bruken.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.


Det gjøres spesielt oppmerksom på at energimerking er foretatt med bakgrunn i takstopplysninger og at denne derfor kan være mangelfull eller feil
Faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet:
Se mer

Kommentar bo- og driveplikt

No

Kommentar konsesjon

No

Asbjørn
Ingebrigtsen

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

aei@notar.no
75644070
96204500

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Magnus Kvarsnes
Steinbakk

Magnus Kvarsnes Steinbakk

Eiendomsmeglerfullmektig - Tverlandet/Bodø

mks@notar.no
95806446

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering