Brennvikveien 8 8285 LEINES


Eldre enebolig med flott beliggenhet - Oppussingsobjekt

Budgivning

Frist: 20.12.2020 kl: 23:59

Aktivt bud: kr 200 000,-

 • Prisantydning

  kr 350 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Enebolig

 • Eierform

  Eiet

 • BRA

  64 m2

 • P-rom

  62 m2

 • Rom

  3

 • Soverom

  2

 • Etasje

  2

 • Byggeår

  1925

 • Energimerking

  G-orange

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Hustoft i Steigen kommune og har betegnelsen "Lykkebo". Eiendommen ligger ca. 4 km vest for Leines, hvor man finner barnehage og skole. Det er ca. 6 km til Helnessund hvor det er dagligvarebutikk og bensinstasjon. Det er ca. 20 km. til Leinesfjord, som også er kommunesenteret i Steigen. I sentrum av Leinesfjord finner man diverse butikker, bensinstasjon, gjestegård, skoler, barnehage, idrettshall, lege, sykehjem og kommunehus.
Brennvikstranden ligger ca. 1.2 km fra eiendommen. Turterreng i nærområdet
Se mer

Adkomst

Det er adkomst direkte fra kommunal vei og inn på eiendommen. Eiendommen ligger ca. 200 meter sør for Fylkesvei 7512

Brennvikveien 8, 8285 LEINES

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:

1. etasje:
Vindfang, bad, kjøkken, stue og en bod.

Loft:
2 ganger og 2 soverom.

Standard

Eldre enebolig med ukjent byggeår. Antatt oppført i første del av 1900 tallet og senere tilbygget med vindfang og bad mot sør, samt større stue mot øst. Ukjent byggeår på tilbygg.

Vindfang med vinylbelegg på gulv, brystpanel og panel på vegger, plater i tak. Dør inn til bad og kjøkken.

Kjøkken med vinylbelegg på gulv, tapet på vegger og malte plater i tak. Eldre og slitt malt kjøkkeninnredning. Laminert benkeplate og heldekkende benkebeslag med oppvaskkum. Plass for oppvaskmaskin og kjøleskap.

Bad med vinylbelegg på gulv og tapet på vegger. Håndvask, toalett og dusj med forheng.

Stue med vinylbelegg på gulv, tapet på vegger og malte plater i tak. Vedfyrt ovn. Trapp fra stue opp til loft.

På loftet finner man boligens to soverom. Begge med tregulv, malt tapet på vegg på det ene soverommet, malt panel på det andre. Panel og plater i tak.

Det er lagt opp fiberkabel frem til boligen. Eget abonnement må tegnes

Boligen framstår med stor slitasje og vedlikeholdsetterslep på innvendige og utvendige flater. Boligen er å anse som et saneringsobjekt, kostnader til oppgraderinger, modernisering og renovering må påregnes.
Se mer

Fasiliteter

 • Peis

 • Rolig

 • Hage

 • Turterreng

Oppvarming

Vedovn tilkoblet stue i 1 etasjen. ellers oppvarming med elektrisitet.
Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning. Salten brann IKS har registrert følgende avvik: Takstigen må sikres/festes på en forsvarlig måte. Mangler takstige. Teglskorsteinen er innkledd stue og loft.
Se mer

Arealer

Boligen
Bruksareal:
1. etasje: 45 kvm
2. etasje: 19 kvm
Primærrom:
1. etasje: 43 kvm Vindfang, bad, kjøkken, stue
2. etasje: 19 kvm Gang, mellomgang og 2 soverom
Sekundærrom:
1. etasje: 2 kvm Bod

Bebyggelse

Eiendommen ligger i et område med spredt bebyggelse som består av eneboliger, fritidsboliger og gårdsbruk

Parkering

På eiendommen.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  34

 • Gårdsnr

  10

 • Kommunenr

  1848

Regulerings- og arealplaner

Steigen kommune- kommuneplanens arealdel 2016- 2028, vedtatt i Steigen kommunestyret den 22.06.2016, er gjeldende.
Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avmerket som LSBNF1_3 - område. Området er avsatt til spredt bolig, fritids og næringsbebyggelse.
For nærmere info og bestemmelser vises det til utdrag kommuneplanen for Steigen kommune som følger vedlagt salgsprospektet
Se mer

Vei, vann og avløp

Offentlig vei frem til boligen. Boligen er tilkoblet privat vannverk. Vannverket/kilden er felles med andre naboer i området. Ukjent type, tilstand og alder på bunnledninger og eller vannforsyningen. medhjelper kjenner ikke til om det er etablert noen forening/velforening eller lignende ifbm. felles vannforsyning, og kjenner heller ikke til om det påløper årlige kostnader til vannforsyning og eller fordeling av vedlikeholdskostnader. Det er opplyst at siste del av vannledning inn til boligen til krypkjeller ,ble byttet for ca. 2 år siden. Det er påvist en liten lekkasje på koblingen på vannledningen i krypkjeller, dette bør undersøkes/repareres.

Medhjelper opplyser videre følgende: Fra og med 01.07.2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også små private brønner som forsyner minst to - 2 husstander med vann. Lenke til registreringsskjemaet finnes på www.mattilsynet.no . Betegnelsen vannforsyningssystem brukes om systemer som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann. Ny drikkevannsforskrift kom i 2017 og den setter krav til trygt drikkevann. Medhjelper kjenner ikke til om slik registrering er foretatt for dette anlegget. Vi anbefaler derfor at ny eier skaffer seg oversikt over hvem som har vannforsyning fra denne brønnen. Medhjelper oppfordrer videre til at ny kjøper bidrar til at fomelle krav blir oppfylt hva angår vannforsyningen. ( registreringsskjema finner du hos www.mattilsynet.no - registreringen er gratis).
Lovmessige krav og definisjoner finnes i drikkevannforskriften - https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2001-12-04-1372
Se gjerne under § 3 samt § 17. Interessenter er herved orientert om det ovenstående

Boligen har egen septiktank med antatt avløp til terreng. Medhjelper har ingen kunnskap eller opplysninger om tilstand på bunnledninger og septikanlegget. Det er opplyst at tank er i betong og ligger inne på naboeiendommen mot sør. Ny eier anbefales derfor å kontakte nabo for å få formalisert avtale vedrørende bruk av septikanlegg samt forhøre seg om tilstand.
Se mer

Diverse

Det gjøres spesielt oppmerksom på at energimerking er foretatt med bakgrunn i takstopplysninger og at denne derfor kan være mangelfull eller feil

Faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet::
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Salg av dødsbo/ubebodd eiendom/tvangssalg:
Det gjøres særlig oppmerksom på at dette er et tvangssalg og at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førsthåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand fra teknisk fagkyndig. For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport og skaderapporter som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen. Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt, noe som innebærer at kjøper kun i svært begrenset grad kan reklamere over feil og mangler ved eiendommen.

Medhjelper gjør oppmerksom på at det står montert en parabolantenne på yttervegg og vi kjenner ikke til om denne vil bli fjernet før overtakelse. for øvrig innbo/løsøre: Medhjelper anbefaler alle å lese og sette seg inn i vedlegget: orientering til kjøper ved tvangssalg gjennom medhjelper, som du finner i salgsprospektet sammen med budskjemaet.
Medhjelper gjør oppmerksom på at Steigen kommune opplyser at de ikke har noen tegninger av bebyggelsen. Det er heller ikke mottatt noen situasjonsplan/kart, utover matrikkelrapporten.
I matrikkelrapporten er det opplyst at alle bygninger er fredet og svart ja på kulturminner. Medhjelper har sjekket med offentlig register( seeiendom), og finner ikke noe grunnlag for å si at boligen er fredet eller at det er kulturminner på eiendommen. Det er heller ingen treff på fredning eller kulturminner hos riksantikvaren.
Se mer

Asbjørn
Ingebrigtsen

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

aei@notar.no
75644070
96204500

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering