Hovsetsvingane 48 6065 ULSTEINVIK


ULSTEINVIK - NY PRIS! - INDIVIDUELLE VISNINGER - Nyoppført enebolig med meget høy standard - Attraktivt og barnevennlig område

 • SOLGT

   

 • Eierform

  Eiet

 • BRA

  210 m2

 • P-rom

  162 m2

 • Soverom

  4

 • Byggeår

  2020

 • Energimerking

  B-red

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen er fint beliggende i et nyetablert og attraktivt boligområde på Hovset i Ulsteinvik. Fra eiendommen er det kort avstand til flotte turområder, barnehager, idrettsanlegg, videregående skole, folkehøyskole, treningssenter og dagligvarebutikk.
Ca. 2,2 km fra eiendommen ligger barne/ungdomskole og Ulsteinvik sentrum med alle sentrumsfasiliteter. Det er ca. 8,7 km til Hareid med båtkorrespondanse til Ålesund og Vigra. Ca, 32 km til Hovden flyplass med daglige forbindelser til Oslo.
Se mer

Adkomst

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Hovsetsvingane 48, 6065 ULSTEINVIK

Innhold

Underetasje:
Vaskerom, bad, gang, 3 soverom, kjellerstue, bod og garderobe. Etasjehøyde 2,7 meter.

Hovedetasje:
Stue, kjøkken, soverom og bad. Etasjehøyde ca. 2,7 meter. Veranda ca. 16 kvm og terrasse ca. 44 kvm.

Frittstående dobbel garasje: Garasjerom.
Se mer

Standard

Kjøkken:
Det er levert delikat og innholdsrikt kvalitetskjøkken fra Drømmkjøkken til en netto kostpris på kr 174 000,-. Farge pepper.

Bad:
- Bad i 1. etasje er det levert 160 cm dobbelt servantskap type Ingrid fra Linn Bad. Dobbel servant og 160 cm speil type Framfjord. Badet er meget påkostet og eksklusivt, med lekre fliser (størrelse 60x60) på vegger og gulv.
-Bad i 2. etasje er det levert form servantskap 120 cm med Air servant og Moon spegl. Leverandør Foss Bad. Badet er meget påkostet og eksklusivt, med delikate marmorfliser (størrelse 60x60) på vegger og gulv.

Vaskerom:
På vaskerom er det levert flott og praktisk vaskeromsinnredning fra Linn Bad. Takplater i himling. Huntonittplater av type Microfuge hvit på vegger (platene er både våtroms- og astmasertifiserte). Taklister.

Tekniske installasjoner:
-Det er en meget påkostet og eksklusiv el-installasjon i huset, herunder en betydelig påkostet lyspakke. Se vedlagt tilbud fra HG Elektro, og lysplan og bilder.
- Det er levert varmepumpe av type Mitsubishi Kaiteki. tillegg til varmepumpe er det levert varmekablar på entre, kjellerstue, vaskerom og begge bad.
- Lagt opp el-installasjon i garasjen.
- Påkosta rørleggerleveranse med design toalettskåler, eksklusive kraner og regndusjer i sort utførelse.
- Det er levert utekran i begge etasjer, og rør-i-rør i huset.
- Det er levert balansert ventilasjon med varmegjenvinning, med virkningsgrad og luftutvekslinger pr time ihht energiberegning. Leverandør Flexit.
- Det er levert sentralsøvsuger fra flexit.

Innvendige overflater:
Veggkledning: Stue / kjøkken, entre, kjellerstue og soverom har vegger i form av gips med listefritt tak og vindu. Det er imidlertid listverk på gulv og rundt dører. I overganger mellom vegger og tak, også i hjørner, er det montert stålprofiler bak gipsen. Overganger mellom vegg og tak og hjørner, fuget med TEC7 og malet. På plateskøyter i tak er det sparklet og innlagt papirremse. På plateskøyter på vegg er det sparklet og innlagt papirremse. Utbygger benytter ikke preakseptert løsning for gips, eller anbefaling fra Norgips. Den valgte løsningen med bakenforliggende stålvinkler og fuging med TEC7 er benyttet for å minimere risiko for sprekker og krakkeleringer, og er en løsning utbygger har gode erfaringer med.

Vaskerom/bod:
Takplater i himling. Huntonittplater av type Microfuge hvit på vegger (platene er både våtroms- og astmasertifiserte). Taklister.

Bad:
På begge bad er det levert elegante keramiske fliser størrelse 60x60 cm.
Se mer

Oppvarming

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er montert. Det er levert varmepumpe av type Mitsubishi Kaiteki. I tillegg til varmepumpe er det levert varmekablar på entre, kjellarstove, vaskerom og begge bad. Ellers elektrisk oppvarming.

For å ta hensyn til krav av teknisk forskrift om enkel montering av vedovn har Total-Bygg montert takhatt og membran for evt. senere pipegjennomføring. Kunde kan da ettermontere vedovn med stålpipe etter ønske.
Det vert gjort oppmerksom på at varmepumpen blir montert som et alternativ til vedovnen, og at utbygger anser å ha hensyntatt forskriftskravet om ildsted med tilrettelegging for ettermontering av vedovn med stålpipe. Kjøpere vert gjort kjente med dette, og kan ikke for noen del kreve at utbygger skal dekke ettermontering av stålpipe.
Se mer

Arealer

Garasje
Bruksareal:
1. etasje: 45 kvm
Sekundærrom:
1. etasje: 45 kvm Garasjerom.

Kjedet Atrimhus
Bruksareal:
1. etasje: 85 kvm
2. etasje: 80 kvm
Primærrom:
1. etasje: 82 kvm 3 Soverom, gang m/trapp, stue, bad og vaskerom.
2. etasje: 80 kvm Stue/kjøkken, bad og soverom.
Sekundærrom:
1. etasje: 3 kvm Bod under trapp.
Se mer

Parkering

Parkering i garasje og på asfalterte biloppstillingsplasser.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  530

 • Gårdsnr

  9

 • Kommunenr

  1516

Regulerings- og arealplaner

Området er regulert til boligformål. LIgger under reguleringsplan for Hovsetmarka II. Under feltnavn KS3.

Utsnitt fra reguleringsplan:

§7- BYGNINGER OG ANLEGG (PBL. §12-5,nr.1)
a. Generelt:
Kommunen skal ved handsaming av byggjemelding sjå til at bygningane får ei god form. Bygningen si form skal samsvare med bygningen sin funksjon og gje uttrykk for tida sin arkitektur med eit godt materialval. Bygningar i same gruppe skal gjevast ei harmonisk utforming. Det skal ikkje nyttast reflekterande materialar på bygningar eller anlegg. Unnateke er glasfasade. Garasje skal som hovudregel plasserast min. 5 m frå regulert trafikkareal, dette sjølv om byggjegrense er vist som 4 m frå regulert vegareal. Kommunen kan, om utbygginga på tomta gjer det nødvendig med garasje med innkøyring parallelt med veg, tillate slik oppført inntil 2 m frå regulert trafikkareal. Garasjar skal som hovudregel plasserast minst 1 meter frå grense mot friområde og eigedomsgrense mot nabo. Om nabo gir skriftleg samtykke,
kan garasjen plasserast nærare eller i bytet. Parkeringsbehovet er føresett dekt på eige areal. Einebustader, tomannsbustader, firemannsbustader og rekkjehus skal ha dekning for 2 biloppstillingsplassar pr. bueining. Det skal visast høve til å ha minst 1 av desse plassane overdekka, jf. føresegnene (kap.5.3.2.12) til kommuneplanen sin arealdel.

c. Bustader – konsentrert småhus (KS):
I område merka «KS1-KS13» kan det byggjast konsentrerte småhus i rekke(r) med inntil
tre (3) bueiningar i kvar. I område merka ”KS”, skal bygningar ikkje ha større gesimshøgd
enn 6,0 meter og mønehøgd ikkje over 8,0 m over gjennomsnittleg planert terreng rundt
bygningen. Bustadhus med arker eller oppløft kan ha gesimshøgde på maksimalt 7,5 m.
Garasjar skal som hovudregel organiserast ved felles garasjeanlegg. Unntaksvis kan
frittståande enkelt garasje eller carport (til ei bueining) byggast med grunnflate inntil 36
m². Garasjar skal ikkje ha større gesimshøgd enn 3,5 m og mønehøgd ikkje over 5 m. Det
er ikkje tillate med ark eller takglas på garasje.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ulstein kommune.
Se mer

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.
Se mer

Diverse

Faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet:
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Utbygger tar forbehold om å kunne fravike preaksepterte løsninger og monteringsanbefalinger når dette anses å gi en like god eller bedre utførelse.

Plantegninger:
Vedlagte plantegning(er) er ikke i målestokk og derfor kun å anse som en skisse(r).

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av leveransebeskrivelse og verditakst samt eiers egenoppgave som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle interessenter til å foreta en grundig gjennomgang av boligen/eiendommen, gjerne sammen med teknisk fagkyndig.
Se mer

Kommentar bo- og driveplikt

No

Kommentar konsesjon

No

Martin Mork
Kleppe

Martin Mork Kleppe

Eiendomsmegler MNEF

mmk@notar.no
93428322

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3 A
6065 ULSTEINVIK

Tlf: 71 30 55 00

Fax: 71 40 00 01

E-post: ulsteinvik@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering