Nøtnes 12 8286 NORDFOLD


Eldre boligeiendom(fritid)- nedlagt småbruk m/fjøs og uthus på Nøtnes i Steigen kommune.

Budgivning

Frist: 31.10.2020 kl: 12:00

Aktivt bud: kr 200 000,-

 • Prisantydning

  kr 240 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Gårdsbruk

 • Eierform

  Eiet

 • BRA

  137 m2

 • P-rom

  37 m2

 • Rom

  4

 • Soverom

  3

 • Etasje

  2

 • Byggeår

  1930

 • Energimerking

  G-red

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Nøtnes i Steigen kommune. Har ingen veiforbindelse

Adkomst

Det er ingen veiforbindelse til stedet og eneste fremkomstmiddel er med privat båt. Man kjører bil til enden av Sagveien forbi Nordfold, og så ta privat båt derfra og over til Nøtnes

Nøtnes 12, 8286 NORDFOLD

Innhold

Våningshuset har 2 etasjer. Hovedetasjen er med vindfang, bod, soverom, kjøkken og stue. 2 etasjen er med trapperom, kott og 2 soverom

Standard

Eldre bolighus som er oppgitt oppført i 1930, men medhjelper har mottatt opplysninger om at boligen kan være eldre. Byggeår er derfor ukjent, men tomten ble fradelt i 1925, noe som kan gi en pekepinn på byggeår. Medhjelper tar forbehold om at boligen kan være fra før 1925. Boligen fremstår med store skader og vedlikeholdsmangler på både utvendige og innvendige flater. Råteskade på utvendig bordkledning, vinduer er å betrakte som defekte. Eldre og slitt kjøkkeninnredning. Defekt fyringsovn. Skjeve gulv. Utkoblet El - anlegg, Ingen sanitære installasjoner, ikke vann og avløp, ingen wc. bygningene fremstår som renoverings/saneringsobjekt.
Boligen er ubeboelig.
Se mer

Fasiliteter

 • Barnevennlig

 • Rolig

 • Utsikt

 • Båtplass

 • Fiskemuligheter

 • Turterreng

Oppvarming

Ingen. El anlegg utkoblet. Ovnsfyring er defekt

Arealer

Bolig-våningshus
Bruksareal:
1. etasje: 31 kvm
2. etasje: 10 kvm
Primærrom:
1. etasje: 27 kvm Vindfang, stue, kjøkken og soverom
2. etasje: 10 kvm 2 soverom , trapperom og kott
Sekundærrom:
1. etasje: 4 kvm Bod

Fjøsbygning
Bruksareal:
1. etasje: 42 kvm
2. etasje: 42 kvm
Sekundærrom:
1. etasje: 42 kvm Tidligere dyr-rom, gang, høystål
2. etasje: 42 kvm Uinnredet låve

Uthus
Bruksareal:
1. etasje: 12 kvm
Sekundærrom:
1. etasje: 12 kvm Bod
Se mer

Bebyggelse

Området er bebygget med fritidsboliger

Parkering

Ingen parkering( ingen veiforbindelse)

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  5

 • Gårdsnr

  108

 • Kommunenr

  1848

 • Bruksnr

  13

 • Gårdsnr

  108

 • Kommunenr

  1848

 • Bruksnr

  17

 • Gårdsnr

  108

 • Kommunenr

  1848

Regulerings- og arealplaner

Steigen kommune- Kommunedelplanens arealdel 2016 - 2038 er gjeldende. Området er LNFR og LSF6_8 i planen. I tillegg er deler merket med H310( hensynssone): ved tiltak, utbygging med mer: Henvisning pbl § 11-8, a.
2.1 Faresone skred. For områder vist som faresone skred skal dokumentasjon i samsvar NVEs retningslinjer nr. 2/2011 foreligge ved søknad om tiltak og før forslag til reguleringsplan kan sendes på høring.
Se kommunedelplan og kontakt Steigen kommune for nærmere spesifikasjon
Se mer

Vei, vann og avløp

Ingen vei. Ikke tilkoblet vann eller avløp. Medhjelper er ikke kjent med hvordan man får tilgang til vann og antar derfor at vann må medbringes til matlaging og drikke.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen i matrikkelen er registrert som bolig/våningshus, men at senere års bruk har vært som fritidsbolig. Det gjøres videre oppmerksom på at eiendommen består av 3 gnr/bnr: Gnr. 108 bnr. 5, 13 og 17. Salget gjelder alle 3 eiendommene samlet. På gnr 105. bnr 17. foreligger festeavtale og festeren har opplyst at de kan være interessert i å eventuelt kjøpe ut festekontrakten. Dette vil være et forhold mellom ny eier/bortfester og fester og er ikke en del av dette medhjelpersalget.

Vedrørende arealbeskrivelser: Faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet::
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport og skaderapporter som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen. Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt, noe som innebærer at kjøper kun i svært begrenset grad kan reklamere over feil og mangler ved eiendommen.
Se mer

Asbjørn
Ingebrigtsen

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

aei@notar.no
75644070
96204500

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Magnus Kvarsnes
Steinbakk

Magnus Kvarsnes Steinbakk

Eiendomsmeglerfullmektig - Tverlandet/Bodø

mks@notar.no
95806446

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering