Stordalsvegen 715 6250 STORDAL


Enebolig over to plan med renoveringsbehov. Bygget er oppført i betong. Garasje og utebod i egen bygning.

 • Prisantydning

  kr 790 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Enebolig

 • Eierform

  Eiet

 • BRA

  166 m2

 • P-rom

  119 m2

 • Rom

  5

 • Soverom

  3

 • Byggeår

  1956

 • Energimerking

  G-orange

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende ca 1,6 km øst for Stordal sentrum like ved Stordal stavkyrkje. Stordal skule (1.-10. klasse), Stordalshallen med idrettshall og Kirkebø stadion ligger ca 250 m fra eiendommen. Til Andershaugen barnehage er det ca 2 km. Til Stordal sentrum med kommunehus, næringseiendommer, nærbutikker og bensinstasjon er det ca 1,6 km. Til Alpinanlegg på Overøye er det ca 13 km. Stordal kommune har fine turområder på fjellet både sommer og vinter.
Se mer

Adkomst

Fra Stordal sentrum følg riksvegen mot Valldal ca 1,6 km og huset ligger på høyre side av veien som hus nr to like etter stavkyrkja.
Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.
Se mer

Stordalsvegen 715, 6250 STORDAL

Innhold

Første etasje inneholder entré/gang/trapp, bad, vaskerom, 2 soverom og 2 boder. Andre etasje inneholder gang/trapp, kjøkken, tv-stue, stue og soverom. Kryploft (ikke målbart areal).

Da det ikke foreligger godkjente tegninger knyttet til eiendommen i Fjord kommunes bygningsarkiv så er det ikke mulig for meglerforetaket å kontrollere om det er foretatt bygningsmessige endringer, både innvendig og utvendig, som burde vært omsøkt.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Vedlagte planskisser er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 26.06.2020, utført av Boligverdi AS.
Se mer

Standard

Boligen fremstår med svært lav standard og er å betegne som et renoveringsobjekt.

Gulv i andre etasje med belegg. Antatt en del lagt på 1980-tallet. Første etasje med tregulv og flislagt i gang/entrè. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Råte i tregulv i første etasje. Eldre standard. Står foran fornying. Tilstandsgrad 3 på overflater innvendige gulv.

Råte i nedkant på innforingsvegger i første etasje. Det er både plater/panel og mur i første. Andre etasje med tapeter og malt strie. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Eldre lav standard. En del eldre fuktmerker på tapeter i andre etasje. Står foran fornying. Tilstandsgrad 3 på overflater innvendige vegger.

Himlinger i første etasje med panel og plater. Andre etasje med malt strekt papp og malte plater på kjøkken/gang. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Eldre enkel standard. Står foran oppussing/fornying. Tilstandsgrad 2 på overflater på innvendig himling.

Innvendige dører fra byggeår. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Står foran fornying ut fra alder. Tilstandsgrad 2 på innvendige dører.

Tretrapp fra byggeår. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Målt forhøyet fuktnivå i del av trapp som står mot gulv. Noe lav takhøyde i trappeløp. Tilstandsgrad 2 på trapp.

Diverse eldre ildsted/kaminer. Tilstandsvurdering: Disse må man påregne å oppgradere. Ikke funksjonstestet av takstmann.

Kjøkken har en eldre plassbygd innredning. Stålvask. Laminat benkeplate. Ventilator. Våtromstapet på vegg over benk. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Eldre enkel standard. Sett opp mot alder holder innredningen en normal slitasjegrad, men grunnet alder står den foran fornying. Tilstandsgrad 2 på kjøkkeninnredning.

Bad har belegg på gulv, tapet på vegger og malte plater i tak. Gulvmontert toalett. Åpen dusjløsning. Vask på vegg. Stråleovn. Støpejernsluk. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Total fornying. Holder ikke krav til våtrom. Tilstandsgrad 3 på bad.

Vaskerom har murgulv med støpejernsluk. Murvegger og panel i tak. Feieluke i rommet. Egen dør til hage. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Holder ikke krav til våtrom. Svært enkel standard. Står foran fornying. Tilstandsgrad 3 på vaskerom.

Diverse eldre plassbygde skap. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Normal standard ut fra alder. Tilstandsgrad 2.

Ny varmtvannstank i 2009 (står under trapp). Kobber på vannrør - mye oppgradert på 1980-tallet. Støpejern på rør i gulv/grunn og støpejernsluker. Stoppekran i gulv i luke i ene boden. Tilstandsvurdering: Røranlegget er ikke kontrollert av den grunn at dette krever spesielt utstyr og kompetanse, men her må man påregnes fornying ved renoveringen av huset. Videre bemerkes at bunnledninger av den grunn heller ikke er kontrollert. Nevnte betraktninger i prospektet og den vedlagte tilstandsrapporten må derfor sees på som generelle. Alder er normalt i seg selv en vurderingskriterie hva angår slitasjegrad. Utvendige avløpsrør som begynner å bli gamle vil ha en helt naturlig slitasjegrad. For eksempel nevnes at trerøtter kan vokse seg inn i rørene, partikkelstoffer bygger seg opp i rør og reduserer/stenger gjennomstrømmingen, terrengdeformasjoner som forårsaker utettheter og fortettinger. Alt dette er naturlige slitasjeskader som etter en del år gjør det påregnelig med skader. Uansett vil plutselige og uforutsette forhold som for eksempel fortetting og brudd være risikomomenter i ethvert anlegg. Her har alder mye å si. Antatt normal levetid for avløpsledninger av støpejern 30-50 år. Det er svært begrensede muligheter til å vurdere den nøyaktige tilstanden VVB. Det krever spesialutstyr og spisskompetanse og nærværende besiktigelsesrapport har ikke tatt mål av seg til å bringe kunnskap om dette forholdet. Imidlertid er alder på en VVB en god indikator. Fabrikkår vil normalt være vurderingskriterium for forventet levetid. Generelt vil VVB som er eldre enn 15 år ha en høyst usikker levetid. Variasjonene er imidlertid mange. Antatt normal levetid for varmtvannsbereder, elektrisk 15-25 år.

Naturlig lufting. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: På bakgrunn av dagens krav og at det ikke er balansert ventilasjon i boligen havner den på Tilstandsgrad 2. Man må være klar over at det ikke er etter dagens krav til ventilasjon og inneklima.

Elkraft fra byggeår. Krus. inntak på loft. Det foreligger mangel på anlegget med vedtak fra Ørskog energi fra 2012. Det påpekes at det ikke er gulv frem til inntak på loft, samt fastmontert takluke med trapp må etableres for adkomst. Det anbefales å flytte inntaksikringer. Det står at da inntak og kortslutningsvernet er plassert på loft må det også monteres overbelastningsvern. Tilstandsvurdering: Ikke vurdert tilstandsnivå. Ukjent Tilstandsgrad, men dette er et eldre anlegg som står foran fornying. Det elektriske anlegget er ikke vurdert/kontrollert av megler/takstmann. Det kreves autorisasjon og spisskompetanse som ikke innehas. På generelt grunnlag anbefales det bestilt/utført en El.sjekk fra uhildet el-takstmann for å kontrollere anlegget i forhold til gjeldende forskrifter for da boligen ble bygget. Dette gjelder spesielt for boliger eldre enn 25-30 år.

Tilstandsrapporten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.
Se mer

Fasiliteter

 • Balkong

 • Peis

 • Garasje

 • Off. vann og avløp

 • Hage

 • Sentralt

Oppvarming

Diverse eldre ildsted/kaminer. Tilstandsvurdering: Disse må man påregne å oppgradere. Ikke funksjonstestet av takstmann.

Bad har stråleovn. Tilstand usikker.

Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
Se mer

Arealer

Enebolig
Bruksareal:
1. etasje: 68 kvm Entré/gang/trapp, bad, vaskerom, 2 soverom og 2 boder.
2. etasje: 68 kvm Gang/trapp, kjøkken, tv-stue, stue og soverom.
Primærrom:
1. etasje: 51 kvm Entré/gang/trapp, bad, vaskerom og 2 soverom.
2. etasje: 68 kvm Gang/trapp, kjøkken, tv-stue, stue og soverom.
Sekundærrom:
1. etasje: 17 kvm 2 boder.

Uthus
Bruksareal:
1. etasje: 30 kvm Garasjerom og bod/lager.
Sekundærrom:
1. etasje: 30 kvm Garasjerom og bod/lager.
Se mer

Bebyggelse

For det vesentlige består området av boligbebyggelse.

Parkering

Det er opparbeidet parkering på eiendommen. Garasjerom i uthus er for lite for dagens bilstørrelse.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Utleie av hybel i form av ett eller flere rom som utgjør en mindre del av boligen og ikke har separat inngang regnes som tradisjonell boform. Slik utleie utløser ikke særskilte bygningstekniske krav og vil ikke være gjenstand for saksbehandling i kommunen, dog forutsetter dette at rommet/rommene er godkjent for varig opphold.
Se mer

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  8

 • Gårdsnr

  132

 • Kommunenr

  1578

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen ligger per i dag i et område uten detaljregulering, men i følge Stordal kommune arealplan 2003-2011 vedtatt 27.11.2003 så er området avsatt til boliger.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel med tegnforklaring følger vedlagt i prospekt. Reguleringsbestemmelsene kan fås ved henvendelse til meglerforetaket.
Se mer

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet fylkesvei, via privat stikkvei. Den private stikkveien ligger på nabotomt mot øst, og det foreligger ingen tinglyst veirett/avtale knyttet til denne stikkveien. Offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger og private veier er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Vann ble tilkoblet på 1980-tallet.

Avløp ble tilkoblet på 1990-tallet. Så ny ledning opp til husvegg da. Eldre septikktank ligger fortsatt på tomten.
Se mer

Diverse

I følge Fjord kommune er det godkjent, men ikke igangsatt et prosjekt på naboeiendommen, dvs oppføring av gjødsellager på gnr 134, bnr 3 – Stordal Fellesfjøs AS jf. politisk vedtak KS-053/20.

Terje
Hoel

Terje Hoel

Eiendomsmegler MNEF

terje@notar.no
92662972

Notar Moa

Breivikvegen 3 A
6018 ÅLESUND

Tlf: 71 40 00 00

Fax: 71 40 00 01

E-post: moa@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering